Január 2007
Nagyszeben — múlt, jelen


  Luxembourgtól Nagyszebenig
  Horváth Andor

  Megmutatjuk magunkat a városlakónak és a világnak
  Tibori Szabó Zoltán

  Nagyszeben mint erdélyi „főváros”
  Konrad Gündisch

  Nagyszeben gortiszi kövei
  Horst Schuller–Hajdú Farkas-Zoltán

  III. Zsoltár; XIII. Zsoltár (versek)
  Ştefan Aug. Doinaş

  Az alkotási folyamat és a többnyelvűség
  Joachim Wittstock–Fodor Bálint

  Óda Szebenhez gyermekhangra
  Lászlóffy Aladár

  Az én Nagyszebenem
  László Ferenc

  Újjászületés (vers)
  Lackfi János

  Temetés Szebenben
  Hajdú Farkas-Zoltán


EURÓPAI NAPLÓ
  Európa peremén
  Pomogáts Béla


TOLL
  A diplomácia nyilvános kérdés?
  Vladimír ©tefanovič


HISTÓRIA
  Nobilis vagy kliens?
  Flóra Ágnes

  Nagyszebeni diákok a brassói Honterus Gimnáziumban a 16. században
  Gernot Nussbächer

  A kisebbségi kérdés megoldásának egy pozitív példája: Dél-Tirol esete II.
  Gulyás László


VILÁGABLAK
  A pécsi kísérlet
  Takáts József


MŰ ÉS VILÁGA
  Nagyszeben német irodalma
  Balogh F. András

  Konténerlét
  Keszeg Vilmos


KÖZELKÉP
  Román bankélet az első világháború előtti Erdélyben
  Ion I. Lapedatu

  Nagyszeben: Európa ökumenikus vallási fővárosa 2007 szeptemberében
  Bodó Márta

  Szeben bánja
  Mihály László

  A Siebenbürger Zeitung életei
  Borbáth Zsuzsanna


LEVELESTÁR
  Rólunk szól a történet (Kántor Lajos bevezetőjével)
  


TÉKA
  Egy tündöklő árny Alexandriából
  Bogdán László

  Várostörténet dióhéjban
  Nagy Róbert

  Franz Hodjak kolozsvári megjelenései
  Végh M. Balázs

  A Korunk könyvajánlata (Balázs Imre József ajánlja)
  


TALLÓ
  Kortárs és alternatív
  Musca Szabolcs

  Húsz évig nem írt – bölccsé vált
  K. E.

  Ösztönemberek (film)világa
  Nagy Katalin  LÉPCSŐHÁZ
  

  SZÁMUNK SZERZŐI
  

Ştefan Aug. Doinaş

III. Zsoltár; XIII. Zsoltár (versek)

III. Zsoltár

A porból szedsz fel mint port, kormot és

hamut, s mégsem csodálkozol.

 

Csodálkozzam hát én, Uram, azon, hogy

puszta delelőmön Te vagy a szárazság, mely

mindenemet fölperzselte? s az éj a

Te fogyatkozásod könyörtelen pillanata?

 

Uram, nem napnak akarlak.

                                    Hanem árnyéknak,

amely az én árnyékommal találkozik,

s ugyanazt teszi, mint az én árnyékom.  

 

Ez én vagyok. Légy Te – a Másik:

aki a kérdést kiveszi a számból,

de választ nem tesz a helyébe.

XIII. Zsoltár

Miként a szerzetesek, kik éveken át 

a gyertyavilágnál a pergamenre

kéziratokat másoltak, amikből

oly keveset értettek, mégis

úgy őrizték őket a poros polcokon,

mint az értelem szent kincseit,

amelyek az évszádok mély

keserűségéből fakadtak –

          én is

lemásolom a lelkembe homályos

szöveged, melyből egy kukkot sem értek.

 

Uram, tégy a számomra kijelölt

 

polcra, hátha fellángol egyszer

rajtam is a fény, amelyre vártam,

akár egy értékes kéziraton.

 

Lászlóffy Csaba fordításai