Szeptember 2006
Szubkultúrák


  Bevezető
  

  Csoportok és kultúrák
  Keszeg Vilmos

  Határaink: egy csoportkultúra megalkotása
  Szabó Á. Töhötöm

  Munkás-szubkultúrák történetei
  Balázs Imre József

  Az elitek szubkultúrája
  Keszeg Anna

  Az állandósuló átmenet kultúrája
  Sólyom Andrea

  Esővarázsló; Tenger, Árnyék, Imap Ukua (versek)
  Jánk Károly

  Balogh Edgár száz éve
  Kántor Lajos


1956–2006
  Az erdélyi irodalom az „olvadás”-tól a megtorlásig (1954-1958)
  Dávid Gyula


Világablak
  Hazatérés az idegenbe
  Rainer Hillenbrand – Hajdú Farkas-Zoltán

  Rainbow-világtalálkozó és közel-keleti béketalálkozó Törökországban
  Vermes Veronika


História
  Bizalmatlanság, vádaskodás, vasfüggöny
  Fülöp Mihály–Vincze Gábor


Mű és világa
  Orvos és páciens (II.)
  F. Dornbach Mária

  Termékenyítő barátság
  Tüskés Tibor

  Örök börtön
  Sánta-Jakabházi Réka


Levelestár
  Balogh Edgár és Gáll Ernő levélváltásaiból
  Kántor Lajos

  Balogh Edgár levele – Apáczai-évfordulón (1974)
  K. L.


Téka
  Erdély-reprezentációk
  Gál Andrea

  Élet és határ mezsgyéjén
  Lakatos Artúr

  Illik
  Váradi Nagy Pál

  Néprajzi körkép a Duna mentéről
  Szőcsné Gazda Enikő

  Jelentés a „szív-atmoszféra” változásairól
  Tapodi Zsuzsa

  A Korunk könyvajánlata
  


Talló
  Raoul Şorbanról – nekrológ helyett
  S. L:

  Replika a szubkultúrakutatásra
  Patakfalvi Ágnes  Abstracts
  

  Számunk szerzői
  

Abstracts

ABSTRACTS

Imre J. Balázs

Stories from Working-class Subcultures

The author analyses the works of young writers of the 1960s like István Szilágyi, János Pusztai, Tibor Bálint. Their fiction dealt with the life of workers, and according to the main thesis of the article they approached the culture(s) of these workers as subcultures rather than as a dominant culture of the communist period. This way, they participated in the renewal of fictional discourse in Transylvanian Hungarian literature. The text presents how these writers represent the workers’ homes, entertainment, their drinking and eating habits, their presence in pubs, the delimitations of their communities, their usage of language.

 

Töhötöm Szabó

Borders: the Creation of a Cultural Group

Though the Gypsies, the Hungarians and the Romanians of the Transylvanian villages in most of the cases share the same space, the other two communities know the ways to exclude the Gypsies. The goal of my paper is to present some methods of exclusion, arguing that there are two separated localities of the Gypsy and the other ethnic communities. Contacts between the groups are ruled by the non-gypsies, who control the resources and the division of labour. In this way the border between these groups is created and kept even when the gypsies enter in the non-gypsy space, and the gypsies interiorize these rules.

The paper puts a methodological question too: how can the ethnographers get closer to the gypsy local knowledge if they are identified as a part of the ruling community.   

 

Vilmos Keszeg

Groups and Cultures

What is „under” culture? Nowadays this question as well as the answer is quite rhetoric: culture. More precisely: subculture. Mankind has found out in the last four centuries that we can find culture not only in Europe, but in the new world before the arrival of the white man, not only in metropolises or cities of any kind, but in the countryside, in mountain villages, not only in libraries or concert halls, but on the streets, in the railway stations, not only on squares, but in the subway as well. And we found out that besides inherited values, culture means renewal and revolution – besides normative values, revolution has its own culture that can be considered nothing else but culture.