Szeptember 2006
Szubkultúrák


  Bevezető
  

  Csoportok és kultúrák
  Keszeg Vilmos

  Határaink: egy csoportkultúra megalkotása
  Szabó Á. Töhötöm

  Munkás-szubkultúrák történetei
  Balázs Imre József

  Az elitek szubkultúrája
  Keszeg Anna

  Az állandósuló átmenet kultúrája
  Sólyom Andrea

  Esővarázsló; Tenger, Árnyék, Imap Ukua (versek)
  Jánk Károly

  Balogh Edgár száz éve
  Kántor Lajos


1956–2006
  Az erdélyi irodalom az „olvadás”-tól a megtorlásig (1954-1958)
  Dávid Gyula


Világablak
  Hazatérés az idegenbe
  Rainer Hillenbrand – Hajdú Farkas-Zoltán

  Rainbow-világtalálkozó és közel-keleti béketalálkozó Törökországban
  Vermes Veronika


História
  Bizalmatlanság, vádaskodás, vasfüggöny
  Fülöp Mihály–Vincze Gábor


Mű és világa
  Orvos és páciens (II.)
  F. Dornbach Mária

  Termékenyítő barátság
  Tüskés Tibor

  Örök börtön
  Sánta-Jakabházi Réka


Levelestár
  Balogh Edgár és Gáll Ernő levélváltásaiból
  Kántor Lajos

  Balogh Edgár levele – Apáczai-évfordulón (1974)
  K. L.


Téka
  Erdély-reprezentációk
  Gál Andrea

  Élet és határ mezsgyéjén
  Lakatos Artúr

  Illik
  Váradi Nagy Pál

  Néprajzi körkép a Duna mentéről
  Szőcsné Gazda Enikő

  Jelentés a „szív-atmoszféra” változásairól
  Tapodi Zsuzsa

  A Korunk könyvajánlata
  


Talló
  Raoul Şorbanról – nekrológ helyett
  S. L:

  Replika a szubkultúrakutatásra
  Patakfalvi Ágnes  Abstracts
  

  Számunk szerzői
  

A Korunk könyvajánlata

Rigán Lóránd ajánlja

 

Könyveim szerény tárgya, akárcsak Huxley előadásaié, nem más, mint az ember. Ezért aztán ahány, annyiféle. Akad politizáló és poetizáló, hívő, hitetlen, férfi, nő s a többi; még a felsoroltak találkozási lehetőségeit firtató is. Vajon nem lehetne ennél valami értelmesebbel foglalkozni? Mert ővele (magunkkal) bajlódván sokszor, legalábbis az osztrák gyűlöletzseni, Thomas Bernhard szerint, úgy tűnik, aligha értelemmel van dolgunk. Mármost, válaszolt erre egyik obskúrus biológiai traktátusának elején a földi dolgok kutatásának védelmében Arisztotelész, a Hold alatti és a Hold feletti zónák függvényében a kutatható dolgok kétfélék lehetnek. Egyrészt nem született és romolhatatlan, örökkévaló létezők, melyek kapcsán tudásunk csekély, jóllehet mi főként erre vágynánk, másrészt keletkező és pusztuló, kezünk ügyébe eső lények. Az örökkévalóak sejtése, habár mi nemigen érhetjük el őket, nagyobb örömet okoz a hozzánk közel állók behatóbb ismereténél, amint a szerelem tárgyának futó és részleges pillantása jobb, mint sok más egyéb apróság figyelése. Csakhogy, midőn egy régi bölcshöz látogatóba jöttek, ő tűzhelyéhez invitálta a vendégeit: vannak ám istenek itt, a tűz körül, a konyhában is! 

 

XVI. Benedek: Deus caritas est. XVI. Benedek pápa Az Isten szeretet kezdetű enciklikája. Szent István Társulat, Bp., 2006.

Arisztotelész: A létrejövés és a pusztulás. Lestár Kiadó, Bp., 2006.

Thomas Bernhard: A Hold kardja alatt. Összegyűjtött versek. Napkút Kiadó, Bp., 2005.

Hans Blumenberg: Hajótörés nézővel. Metaforológiai tanulmányok. Atlantisz Könyvkiadó, Bp., 2006.

John Calder: Samuel Beckett filozófiája. Európa Könyvkiadó, Bp., 2006.

Quintus Tullius Cicero: Hogyan nyerjük meg a választásokat? A hivatalra pályázók kézikönyve. Lectum Kiadó, Szeged, 2006.

Demeter M. Attila: Republikanizmus, nacionalizmus, nemzeti kisebbségek. Pro Philosophia, Kvár, 2005.

Jacques Derrida: Hit és tudás. A „vallás” két forrása a puszta ész határain. Brambauer Kiadó, Pécs, 2006.

Maarten Doorman: A romantikus rend. Typotex Kiadó, Bp., 2006.

Földényi F. László: Berlin sűrűjében. Kalligram Kiadó, Pozsony, 2006.

Aldous Huxley: Előadások az emberről. Kairosz Kiadó, Bp., 2006.

Alexandriai Kelemen: Protreptikosz. Buzdítás a görögökhöz. Jel Kiadó, Bp., 2006. 

Diogenész Laertiosz: A filozófiában jeleskedők élete és nézetei tíz könyvben. I. Jel Kiadó, Bp., 2005.

Friedrich Nietzsche: Nietzsche – A nőkről. Holnap Kiadó, Bp., 2006.

Lofti Ramin: A perzsa fundamentalizmusról. Palatinus Kiadó, Bp., 2006.

Jean-Paul Sartre: A lét és a semmi. Egy fenomenológiai ontológia vázlata. L’Harmattan Kiadó, Bp., 2006.

Roger Scruton: A nemzetek szükségességéről. Helikon Kiadó, Bp., 2005.

Séllei Nóra (szerk.): A feminizmus találkozásai a (poszt)modernnel. Csokonai Kiadó, Bp., 2006.

Szalai Miklós: Létezik-e Isten? Ateista érvek a mai angolszász filozófiában. L’Harmattan Kiadó, Bp., 2005.

Emanuel Swedenborg: Álomnapló (1743– 1745). Pont Kiadó, Bp., 2005.

Ungvári Zrínyi Imre: Dialógus, interpretáció, interakció. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2005.

Bernhard Waldenfels: A normalizálás határai. Tanulmányok az idegen fenomenológiájáról. Gond–Cura Alapítvány, Bp., 2005.