Áprlilis 2006
Politika–hatalom


  Bevezető
  

  A vidra és a gém (vers)
  Balázs Imre József

  Kormányozni – ellenzékben lenni
  Schlett István

  Ethnosz és démosz
  Demeter M. Attila

  Hatalom és ellenzék
  Beszélgetés Markó Bélával, az RMDSZ elnökével, a román kormány miniszterelnök-helyettesével, a Korunk szerkesztőségében, 2006. február 24-én

  Civil társadalom vagy pártpolitika
  Pomogáts Béla

  Az új Európa narratívái
  Beszélgetés Schöpflin György europarlamenti képviselővel

  9 kiló
  Selyem Zsuzsa


Generátor
  Óda a lila szamárhoz, Nikotinhal (versek); Május 36., péntek 13. (próza)
  Papp-Zakor Ilka


1956–2006
  Távlatok és értékhorizontok
  Balla Bálinttal 1956-ról beszélget Peti Lehel

  Szabó Lőrinc ki-bejáró lelke 1956-ban (vers)
  Lászlóffy Csaba

  Sorin Titellel ’56-ban (és ’69-ben)
  Kántor Lajos

  Melankólia
  Sorin Titel


Toll
  A nemesség mai helyzete Németországban
  Degenfeld Sándor


História
  Infrastruktúra és iparfejlődés Kolozsváron a dualizmus korában
  Nagy Róbert


Mű és világa
  Vadak a végeken
  Murádin Jenő


Közelkép
  A romániai magyar sajtónyilvánosság a kilencvenes években
  Papp Z. Attila

  Nemzeti értelmezési keretek és tabuk a kisebbségi médiában
  Sükösd Miklós


Levelestár
  Hamvas Béláról, a „Hamvas-botrányról”
  K. L.


Téka
  „Szinte regényfigura” (ingajárat)
  Vallasek Júlia

  Óvatos beletenyerelés
  Tamás Pál

  „Az emberek többsége rossz”
  Rigán Lóránd

  Dilemmák és stratégiák a kivándorlási folyamatban
  Peti Lehel

  Olvasószolgálat
  

  A Korunk könyvajánlata
  


Talló
  A nemzetközi jog felbomlása
  Horváth Andor

  A kommunizmus elítélése
  H. A.  Lépcső/ház
  

  Abstracts
  

  Számunk szerzői
  

Bevezető

Hatalom csak akkor jön létre – írta Hannah Arendt –, ha az emberek egyesülnek, hogy cselekedjenek, és a hatalom eltűnik, ha az emberek szétszóródnak és elhagyják egymást. A hatalmat életben tartó eszközök: az összekapcsolódás és az ígéret, az egyesülés és az egyezség – ezek alapozzák meg azt a világi struktúrát, amelyben megvalósul a cselekvő hatalom. Az ember világépítő képességéhez tartozik, hogy ígéretet tesz, és ígéretét meg is tartja.

A kommunista rendszer bukásával térségünkben alapvetően megváltozott a hatalom struktúrája, és átalakultak megszerzésének és gyakorlásának eszközei is. Munkatársainkat arra kértük, mondják el, milyen tapasztalatokkal gazdagodtunk e tekintetben az elmúlt bő másfél évtized során, hogyan látják ezeket a folyamatokat tágabb európai összefüggésekben. Beszélgetésre invitáltuk a szerkesztőségbe Markó Bélát, az RMDSZ elnökét, miniszterelnök-helyettest – baráti eszmecserére, amelynek témája hatalom és ellenzék fogalmának jelentése, a politikus és az értelmiségi felelősségének mibenléte a mi számunkra, itt és most.

 

H. A.