Március 2006
Természet – katasztrófák – ökológia


  Bevezető
  

  Dünnyögés, félhangokra
  Zalán Tibor

  Természeti katasztrófák – védekezés a Kárpát-medencében
  Meskó Attila

  Vízimadarak tömeges elhullása a Duna-deltában
  Kiss J. Botond

  Katrina New Orleansban
  Fülöp László Zsolt

  Árvizek nyomában
  Wilhelm Sándor

  Édenkert, Nyitány
  Szigeti Lajos

  Szökőárban
  Horváth Zoltán

  Cianidszennyezés után
  Sárkány-Kiss Endre

  Védőpajzsunk, az ózonréteg
  Mócsy Ildikó

  A nemzeti jelleg változásai Bartók alkotásában
  László Ferenc


1956–2006
  „Elképzelhetetlen, milyen lelki tusákba került...”
  Szász János


Világablak
  „A Messiás nem akadémiai székfoglaló során fog újra eljönni”
  Rugási Gyula


História
  Apáthy István politikai szereplése és pere
  Mariska Zoltán


Mű és világa
  Életmű és emlékkönyv
  Poszler György

  Az árulás dimenziói
  Szántai János


Közelkép
  „Őrizője vagyok-e én felebarátomnak?”
  Robert Riedel

  Határon túli magyarok a magyar rádiózásban
  Gecse Géza

  Katasztrófák médiaképe avagy: hatalmi érdekek a sajtóban
  Győrffy Gábor


Levelestár
  Déry Tibor, személyesen
  Kántor Lajos


Katedra
  Drámaolvasás
  Bara Katalin–Csutak Judit

  Morgolódás tankönyvek ürügyén
  Wilhelm Sándor


Téka
  Románia kicsinyített modellje: az Alimentara
  Gál Andrea

  A Korunk könyvajánlata
  


Talló
  A századik
  Szőcs Levente

  A határok nélküli Európa szellemi átjárhatóságának visszaállítása
  Borbáth Zsuzsánna

  A rózsa nevet
  R. L.  Abstracts
  

  Számunk szerzői
  

Bevezető

 

            Árvíz, földrengés, szökőár, tömeges halpusztulás, tömeges madárelhullás, bányaomlás, hó- és sárlavina… S ha éppen egyik sem sokkol az újságok címoldalán, illetve a rádió- és tévéhírekben, akkor riogat a globális felmelegedés, az üvegház-effektus… A szenzációéhes újságírás sztárjai mindenhonnan tetemes anyagi károkról, százas vagy ezres nagyságrendű emberáldozatról tudósítanak „élőben” a legkülönbözőbb helyszínekről. Eltűnt vagy elpusztult „legkevesebb” 134 vagy 1340 embertársunk, mintha egyetlenegy is nem volna eléggé sok. Csak kapkodjuk a fejünket: mi történik körülöttünk, szűkebb és tágabb környezetünkben? Mi történik földünk belsejében, életterünkben és a légtérben? Mintha túl sok természeti csapás zúdulna ránk az utóbbi időben. Vajon a történelem előtti időktől kísérnek ezek a jelenségek, csak épp most váltak oly feltűnőekké a globális hírközlés felgyorsulásával? Vajon az önsorsrontó emberi magatartás, a jövőt felélő rablógazdálkodás nem okozója/előidézője-e némely katasztrófának?

            Ezekre a kérdésekre keressük a választ újabb természettudományi számunkban.

            Az idősebb nemzedékek tagjai még jól emlékezhetnek arra az időre, amikor „az árvíz meglátogatta a Nicolae Ceauşescu elvtárs által sújtott területeket”. (Egyik napilapunkból tízezer példányt már kinyomtattak volt 1970-ben ezzel a szalagcímmel, amikor a főszerkesztő felriadt rémálmából, így a nagy ijedtségen kívül nem lett különösebb következménye az esetnek.) Idegeinkben hordozzuk még az 1977-es bukaresti földrengés döbbenetét, amikor számos román és magyar barátunk lelte halálát a kártyavárként összeomlott toronyházak romjai között. Már akkor is tudtuk, hogy voltaképpen a rosszul megépített gátak és házak, a kíméletlenül letarolt erdők hozták fejünkre a bajt. A természet rendjébe történt erőszakos beavatkozás megalomániája. Ceauşescutól megszabadultunk, de az árvíz mégis négyszer „látogatta meg” Romániát csak az elmúlt esztendőben. Merthogy örökösei gátlástalanul folytatták az erdőirtást, az ország természeti kincseinek kiárusítását.

            Nem lehetünk hát közömbösek a mindennapi környezetszennyezés és -pusztítás láttán – történjen az bárhol is a világon. Mert, lám, a cianid-szennyezéssel a szomszédos országokat is károsítjuk. Az ázsiai madárinfluenza már nemcsak a Duna-delta fölött köröz: egész Közép-Európát, sőt már Nyugat-Európát is pánikban tartja. Sokfelé veszélyezteti a turistaforgalmat. 

            A napi szenzáció, a pánikkeltés, a hangulatteremtés helyett végre térségünkben is a hosszú távra tervezett kutatások állami és európai uniós támogatására, az összehangolt védekezésre, az ökoszisztéma helyreállítására kellene helyezni a hangsúlyt. Világszinten és helyileg egyszerre s egy időben kellene cselekedni.

Cs. P.