Korunk
2006. február


TARTALOM

Történelmünk a Kárpát-medencében

  Bevezető
  
  Történelmünk a Kárpát-medencében
  Kovács Kiss Gyöngy
  A magyar–román viszony és az erdélyi kérdés 1940–1944 között
  L. Balogh Béni
  Magyar békeelképzelések a második világháború végén
  Romsics Ignác
  Vámunió, föderáció – új nagyhatalom?
  Gyarmati György
  Az 1950-es évek Keleten és Nyugaton
  Ormos Mária
  Recepció és párhuzamosság. A romániai ’56 és a magyar forradalom viszonya
  Stefano Bottoni
  Intézményesített érdekvédelem
  Nagy Mihály Zoltán
  A vidéki társadalom, tulajdonviszonyok az ötvenes évek Romániájában
  László Márton
  Szocialista nemzet és kisebbség az RKP vezetőségének diskurzusában
  Novák Csaba Zoltán
  Szocialista modernizáció Romániában, az ötvenes-hatvanas években
  Gagyi József
  Államosított kultúra?
  Lázok Klára
  Tóthék
  Kántor Lajos–[Zelei Miklós]

Generátor
  Együtt egy ruhásszekrényben
  Váradi Nagy Pál

1956–2006
  A vonal külön élete
  Kusztos Endrével beszélget Székely Sebestyén György és Szuszámi Zsuzsa

Közelkép
  Az ,,idomított” fenyő
  Balázs Lajos

Levelestár
  Eörsi Istvánnal – Lukácstól Nagy Imréig
  

Katedra
  Líraolvasás
  Bara Katalin–Csutak Judit

Téka
  A Két mészégető vendégei
  Vallasek Júlia
  A Korunk könyvajánlata
  

Talló
  „Kellék ez csak, pajtás!”
  Lippai Cecília
  Drágul a bal!
  Balon Ruff Zsolt


  Abstracts
  
  Számunk szerzői
  


Vissza a borítólapra