Június 2004
Amerika és a többiek

Amerikából és Európából nézve

címet kapott ankétunkban – amelynek lebonyolí-tásában (és lapszámunk angol nyelvű szövegeinek kiválasztásában) Kovalszki Péter jelentős szerepet vállalt – több neves személyiséget szólítottunk meg, Amerikából például Charles Gátit, Szántó Andrást, a filmrendező Gazdag Gyulát, azonban a szerzők sűrű programja miatt nem mindegyik várt válasz érkezett be. Charles Gáti levelében ezt írja: „Tisztelt szerkesztő úr, megtisztelő meghívását köszönöm. Április- májusi elfoglaltságom olyan, hogy sajnos nem lesz időm ezzel a fontos és érdekes témával foglalkozni. Pedig a kitűnő Moisi idézet nagyon csábít.”