Korunk
2003. július


TARTALOM

Teológia - szolgálat

  Bevezető
  
  Kultúra és szűkösség
  Balla Bálint
  „A szenvedésnek csak a vége ad(hat) értelmet”
  (Jakab Gábor, Marjovszky Tibor, Szentpétery Péter, Geréb Zsolt, Fazakas Sándor írásai – Demeter Szilárd bevezetőjével)
  Dogma és hitvallás
  Jakabffy Tamás
  Istenkép, vallásos nacionalizmus a román politikai diskurzusokban (19–20. század)
  Tamási Zsolt
  A puritánok reménykedő jövőszemlélete
  Iain Murray
  Zsidó–keresztény párbeszéd
  Csáki Rozália
  Változó vallásosság
  Szilágyi Györgyi– Flóra Gábor
  Aki az ifjúságot szereti, az megváltoztatja önmagát
  Oláh Dénes
  Virrasztás; Nyersanyag
  Szabó T. Anna
  Bizalmi alkuk és szolidaritási operátorok
  Tamás Pál

Toll
  Homok Sapiens
  Lászlóffy Aladár
  Három kép
  Horváth Andor
  Reformáció: dúlás és építés
  László Ferenc

Világablak
  Szent, profán, internet
  Rab Árpád Szörény

História
  Katolikusok Erdélyben egy 1715-ös angol könyv alapján
  Gömöri György

Mű és világa
  Kolozsváros filmfőváros
  Szántai János

Közelkép
  „…barátságot közvetíteni Krisztus és fiatal között”
  Demeter Szilárd – Árus László – Radnóthy-Szakács Albert

Korunk kávéház
  Kolozsvári jövő
  

Téka
  Kivándorlás a kereszténységből
  Visky András
  Szabó T. Anna hamadik verseskötete: Fény
  Móra Zoltán
  Írói életút és korrajz
  Bura László


  Számunk szerzői
  


Vissza a borítólapra