Előtte és utána - mondjuk, s 1989-re gondolunk, a rendszerváltásra, bárminek nevezzük is egyébként azt, ami Romániában és szerte másutt, Kelet-Közép-Európa országaiban akkor végbement. "Én ünnepekről akarok énekelni, / Boldog ligetekről, ahová Shakespeare vezetett el. / Hagyjatok pillanatnyi örömet a költőnek, / Mert világotok elvész."

Czeslaw Milosz írta e sorokat - az 1980-as év Nobel-díjának kitüntetettje - s nem csupán a költő, de milliók öröméről volt szó, hogy megmenthető-e a világ, van-e hely benne, ugyancsak az ő szavaival élve, az igazság és igazságosság igényének. Soha kevésbé nem volt igazság térségünkben, mint éppen a nyolcvanas években - a szürkeségbe dermedt, tulajdon hazugságába fulladó diktatúra éveiben.

Mi a totalitarizmus, kérdezi Claude Lefort, főképpen mit kell annak neveznünk most, hogy a kommunizmus kísérlete is lezárult? Mennyire érvényes a régebbi tétel, amely szerint századunk két rémuralma minden ellentéte mellett is egylényegű? Miképpen érzi a szellem embere kötelezőnek újragondolni századunk diktatúráinak perspektívájából magának a demokráciának a mibenlétét, századunk egész történelmét? Tíz évvel 1989 decembere után igazából mindent újra kell gondolnunk. Leginkább talán azt, hogy mi is történt azóta, mi és hogyan változott a kommunizmustól elszakadó társadalmakban. Hol tart ma a világ, hol tart saját világunk? Mit őriz és visz tovább fölösleges ballasztként azokból az évekből, és milyen gondokkal kell szembenéznie - szabadon és olykor mégis szinte tehetetlenül...

Tíz évvel ezelőtt ünnepelt Európa: a diktatúrák összeomlását, diktátorok bukását ünnepelte. Az egy évtizeddel ezelőtti napok eufóriája rég szertefoszlott. Vörösmarty szavával most már ismét azt kérdezzük: lesz még ünnep újra a világon?

H.A.

Harmadik folyam X/11. 1999. november

CLAUDE LEFORT -- A totalitarizmus fogalma (Horváh Andor fordítása) 

BALOGH EDGÁR -- Találkozások a diktátorral 

DIKTÁTOROK TÜNDÖKLÉSE ÉS BUKÁSA (Horváth Andor, Lászlóffy Aladár,Kántor Lajos, Szabó Géza, Demeter Szilárd) 

AZ ÚJSÁGÍRÓ SZEMÉVEL (Skultéty Csaba, Andrei Brezianu) 

TÍZ ÉV UTÁN (Victor Neumann, Andrei Oišteanu, Dan Pavel, Cristian Preda,Adrian Paul Iliescu, Fatos Lubonja, Jonathan Schell, Vessa Pusic - Incze Éva, Nagy Enikő és Sztranyiczki Zsófia fordítása) 

B. I. J. -- A nyolcvanas nemzedék, de melyik? 

BOGDAN GHIU -- Az író helyéről; Két látszólag összefüggéstelen dolog;Az ürességről (versek - Lövétei Lázár László fordításai) 

MIRCEA CARTARESCU -- Poéma egy mosdókagylóról (vers - Balázs Imre József fordítása) 

ION STRATAN -- Pentameron. Négy (vers - Balázs Imre József fordítása) 

LIVIU ANTONESEI -- Night-life (vers - Jánk Károly fordítása) 

ANDREI BODIU -- 319 (vers - Jánk Károly fordítása) 

HAJDÚ FARKAS-ZOLTÁN -- Krétai napló 

MAJOR ZALA LAJOS -- Válasz egy válaszra nem érdemesnek;A Szó szavahihetősége (versek) 

PEER KRISZTIÁN -- Szerelem; Kis probléma az életkedvvel (versek) 

BALLA D. KÁROLY -- Az utolsó híd 

TÁJOLÓ

BÁNYAI JÁNOS -- Kisebbségi veszteséglista 

TOLL

KÁNTOR LAJOS -- Az ifjú Duna 

LÁSZLÓFFY ALADÁR -- Egyed Ákos hetvenéves 

DÁNIELISZ ENDRE -- "Tanulmányúton" Ukrajnában 

MŰHELY/ATELIER

MARTA PETREU -- Szebentől Párizsig (Szabó Géza fordítása)

HORVÁTH ANDOR -- Igaz történet 

MŰ ÉS VILÁGA

HAJÓS JÓZSEF -- Goetheana 

FODOR ILONA -- "Mi mind a legyőzöttel fogunk kezet"? 

HISTÓRIA

PUKÁNSZKY BÉLA -- "A szeretet nyitja meg a növendék szívét" 

TÉKA

BALÁZS IMRE JÓZSEF -- Milyen is a Loch Ness-i szörny? (Svédasztal) 

GÁL ANDREA -- Két betonba írt kötet; Mire jó a fülszöveg? 

DEMETER LÁSZLÓ -- Artur Adamovics Nyepokojcsickij: Az erdélyi hadjáratorosz szemmel 1849 

DEMÉNY PÉTER -- Az első lépés 

VINCZE HANNA-ORSOLYA -- "Befűteni a teret" 

Olvasószolgálat

LÉPCSŐ/HÁZ

Heidelberg-Frankfurt 

KÉP

JUHOS SÁNDOR 

Számunk szerzői