A kilencvenes években szemléletileg újjászületett folyóiratunknak ez a harmadik egyházi súlypontú száma. Az elsőt, amelyben az intézményrendszer újjáépülését vettük számba, 1990 októberében adtuk az olvasó kezébe. A másodikban -- 1997 októberében -- arra kerestük a választ: történelmi egyházaink felkészültek-e arra, hogy kezelni tudják a rendszerváltás után Nyugatról beáramló jelenségeket? Kisebbségi társadalmunk egyre erőteljesebb lemorzsolódását tapasztalva újból az egyházak felé tekintünk "vigyázó szemünkkel": a csalódások és megcsalatások léleksorvasztó hatását miként ellensúlyozhatnák, illetve miként előzhetnék meg? A történelmi tapasztalat ugyanis azt bizonyítja, hogy akik végleg le-szakadtak a nemzet(rész) törzséről, azok lélekben már korábban eltávolodtak attól. Ezek a felismerések késztették például Márton Áron püspököt is arra, hogy egy olyan nevelési rendszer kidolgozását szorgalmazza, amely az információnyújtáson túlmenően a jellemformálásra, a szilárd erkölcsi-etikai értékrend kialakítására helyezi a hangsúlyt.

Biztató jel, hogy a hitoktatás újjáélesztése, az egyházi iskolák újraindítása révén egyházaink visszaszerezhetik hagyományos nevelő szerepüket. Fel tudtak-e készülni a kilencvenes években erre a szerepvállalásra? Tudnak-e kellő feltételeket teremteni ahhoz, hogy megfelelő színvonalú lehessen az egyházi oktatás, méltó a sokszázados hagyományokhoz? A világi és az egyházi nevelés közötti munkamegosztás miként körvonalazódik? Az erdélyi hagyományok és a nyugati modellek mennyiben segítik manapság az új évszázadban és új évezredben kívánatos értékrend kialakítását? Ezekre a kérdésekre keressük a választ.

Cs.P.
Harmadik folyam X/10. 1999. október

KIBÉDI VARGA ÁRON - 378; 371; 379 (versek)

PÉNTEK JÁNOS - "Csak sírni tudok magyarul..."

VETÉSI LÁSZLÓ - Iskola a nyelvhatáron

FÓRIS-FERENCZI RITA - A vallásos nevelés lehetőségei

KÖTő JÓZSEF - Egyházi oktatás és közösség

FÁBIÁN MÁRIA - Keresztény értékek, keresztény iskolák Erdélyben (1990--1999)

SZENTE B. LEVENTE - Homo Sapiens...; Látó; Különös álmok zajában (versek)

NOVÁK ÉVA - Üvöltenék, de nem tudok; Szaladnak napjaink (versek)

TőKÉS ISTVÁN - Ifjúság és prostitúció

JAKABFFY TAMÁS - A bocs'-nál többről van szó

VERESS KÁROLY - A felelősség dicsérete

TÁJOLÓ

DOMÁNYHÁZI EDIT - A kolozsvári unitárius kollégium 17. századi története

TOLL

POMOGÁTS BÉLA - Piaristák Budapesten

FODOR SÁNDOR - A Keresztény Szó indulásáról

SZILÁGYI ALADÁR - "Hazák hazája, a hírneves és legtündöklőbb respublika"

MŰ ÉS VILÁGA

DÁVID ISTVÁN - Hangszer és közösség

VILÁGABLAK

HANS J. MESSELINK - Identitás és vallásos nevelés (Kelemen Attila fordítása) 

TONK MÁRTON - A világ felé forduló Isten

NAGY KÁROLY - Nyugati és kisebbségi magyar pedagógusok együttműködése

KÖZELKÉP

KUSZÁLIK PÉTER - Az egyházi sajtó újjáépülése a kilencvenes években

HISTÓRIA

TONK SÁNDOR - A keresztény iskola az erdélyi oktatás történetében

FODOR GYÖRGY - Jukundián páter

DOKUMENTUM

CSEKE PÉTER - Hitvalló erdélyi pedagógus elődök nevelési rendszere(Szemelvények Bíró Sándor, László Dezső, Márton Áron és Venczel József írásaiból)

TÉKA

BALÁZS IMRE JÓZSEF - A hozzákeresés művészete (Svédasztal)

DÁVID GYULA - Egy életút a Kegyelem jegyében

LUFFY KATI - Balázs Mihály: Teológia és irodalom

VIRGINÁS ANDREA - Talán nincs kijárat

KOLCSÁR IRÉN - A. Molnár Ferenc: Anyanyelv, vallás, művelődés

Olvasószolgálat

TALLÓ

BODÓ MÁRTA - Megértették-e Bukarestben a Szentatya merész vízióját?

CS. P. - Erkölcsi tartás és etikai értékrend a közoktatásban

CS. P. - Olvassa-e a Bibliát a magyar miniszterelnök?

CS.P. - Kötelezővé válik-e a vallásóra a közoktatásban?

KÉP

PLUGOR SÁNDOR 

Számunk szerzői