Tudat és történelem kapcsolatáról kíván szólni júliusi lapszámunk. Arról, hogy miképpen és milyen mértékben tükrözi a historiográfia az objektív történeti realitást; milyen interferenciák, ám ugyanakkor milyen komplementer valóságtartalmak jelentkeznek tudat (történetírás) és történelem viszonyrendszerében. Fontosnak érezzük e gondolatok felvetését, hiszen -- ezt aligha szükséges hangsúlyozni -- egyéni és közösségi önismeretünknek conditio sine qua non-ja a történelmi tudat. Múltunkat, hagyományainkat magunkban hordozzuk, s e tény -- tetszik, nem tetszik -- meghatározó erővel járul hozzá jelen- és jövőképünk alakulásához. Nem paradigma értékű receptekkel; de jelenvalóságunk lényegi feltételeként, ugyanakkor a jövőbe tekintést szolgálva.

A nosztalgiázást, heroizálást mellőző "múltba nézés" talán annak a megvilágítását is elősegítheti, hogyan alakult századunk történelme, illetve milyenek is vagyunk ma, a 20. század végén, az európai integráció küszöbén -- mi, mindannyian a történelem alanyai és tárgyai.

Nézzük hát tudat és történelem gnoszeológiai, metodológiai és etikai értelemben vett egymásba fonódását -- a KORUNK láttatásában.

K.K.GY.

HARMADIK FOLYAM X/7. 1999. JÚLIUS

 

HORVÁTH ANDOR - Vigyázó szemek

LÁSZLÓFFY ALADÁR - Düsseldorf helytelenje: Heine (vers)

FEJTő FERENC - Nagy Imre tragédiája (Horváth Andor fordítása)

KENDE PÉTER - Mi maradt Közép-Európa Habsburg-világából?

KARÁDY VIKTOR - "Magyar, zsidó és katolikus" (Egy kitérési jegyzőkönyv margójára) (K.A. fordítása)

TOMPA LÁSZLÓ - Görénykeresztelés szögeshordója

KARÁTSON ENDRE - A kórház én vagyok*

PAPP TIBOR - Disztichonok a Disztichon Alfából

ALMÁSSY ÉVA - Régi levél Kati nővéremnek

HARCZY JÓZSEF - A képek mögött

ZIRKULI PÉTER - Levlapok

VIRÁG IBOLYA - Krúdy, Bibó franciául (Kérdezett Kányádi András)

POMOGÁTS BÉLA - Kuncz Aladár Párizsban

FODOR ILONA - Szellemidézés

MÉRAY TIBOR - Szabálytalan nekrológ (Emléktöredékek Örkényről)

GEORGES BAAL - A beszéd őrülete (Kányádi András fordítása)

KÁNYÁDI ANDRÁS - A magyar szürrealizmus irodalma

Toll

KÁNTOR LAJOS - Átjárások (Kolozsvár - Torre Pellice - Párizs)

ZSAKÓ ZOLTÁN - Mintázószerszám és Ady-kötet

Mű és világa

BULA TERÉZ - Egy festői életút: Kolozsvár - New York - Párizs - Gyoma

Világablak

NYÉKI LAJOS - Egy francia kultúrdiplomata az '56-os eseményekről

Téka

BALÁZS IMRE JÓZSEF - Elszabadult eposzok, érkezőben

NYÉKI LAJOS - Karátson Endre - In vivo

Olvasószolgálat

Talló

Sz. G. - Hol van Párizs?

Párizsi szerzőink, A-tól Z-ig

Számunk szerzői