Évfordulóktól, ünnepektől függetlenül -- magáról a színházról, színészekről, a színészképzésről szólunk, elsősorban erdélyi vonatkozásban. Visky András írja: "Színházi berkekben gyakran hallható vélekedés, hogy egy színházi társulat, a legfontosabbak közül való is, hét, legfennebb nyolc évig dolgozik együtt, utána szükségszerűen szétválnak az utak. Markáns, egymástól látványosan és szenvedélyesen elkülönböző színházesztétikák, de akár a színházi intézmény működésének másként való -- látványosan és szenvedélyesen történő -- megítélése újabb társulatokat hoz létre, kezdetben érdekes, később figyelemre méltó, aztán majd, szerencsés esetben, jelentős előadások, eseményszámba menő szövegértelmezések születnek, hogy »végül« a színház belépjen a maga megteremtette színvonal szürke zónájába, ahol az egyenletesen magas színvonal, az elismerő -- alkalmasint nagyobb inerciával működő -- (szak)sajtó ellenére sem születik revelatív előadás."

Erős rosszindulat kellene ahhoz, hogy valaki kijelentse: 1999-ben a mi tájainkon már nem születnek revelatív előadások. Azt viszont fel kell ismernünk, hogy a romániai magyar színházakban, A SZÍNHÁZBAN igenis változóban van valami. Feltűnően nagy számban jelentkeznek tehetséges fiatal színészek, és mindenekelőtt nekik köszönhetően kezd átrajzolódni a színházi térkép. Erről a jelenségről, a változás -- a megújulás? -- irányáról vallanak itt színházi szakemberek, mai és holnapi színészek. A "történő színházba" hívjuk tehát ezúttal olvasóinkat.

K. L.

Harmadik folyam X/6. 1999. június

 

K. L. - A színész elindul

KEMÉNY ISTVÁN - Majdnem fekete; A fürdőhely fotósának (versek)

VISKY ANDRÁS - A rejtőzködő színház

NÁNAY ISTVÁN - Hogyan készül a színész?

POSZLER GYÖRGY - Világirodalom a rendezőképzésben

CSÍKY ANDRÁS - "Maradjanak nyitottak" (Kérdezett: Prezsmer Boglárka)

BOÉR FERENC - Monológ -- mely párbeszéd szeretett volna lenni

HATHÁZI ANDRÁS - Úgy tűnik...

SPOLARICS ANDREA - Soha nem lehetsz tökéletes (Kérdezett: Bodó A. Ottó)

BODÓ A. OTTÓ - Homo ludensek Párizstól Világvégéig

DIMÉNY ÁRON - Ariel kinyílik és elrepül (Kérdezett: Zsigmond Andrea)

BOGDÁN ZSOLT - Találkozások (Kérdezett: Bodó A. Ottó)

KALI ANDREA - Sok minden változott... (Kérdezett: Imreh István)

PREZSMER BOGLÁRKA--PÁLFFY TIBOR - "A színpadon magányos vagy"

SZABÓ TIBOR - Versenyparipa a Figuránál (Kérdezett: Zsigmond Andrea)

BÍRÓ BÉLA - Preposztmodern

BÉRCZES LÁSZLÓ - Bárka Színház avagy lesz-e mulatság

MATEI VISNIEC - Ember és bogár (Szlafkay Attila fordítása)

KÖZELKÉP

A színészmesterség tanulásáról (Kérdezett: Czegő Csongor)

"Bárhol, csak színház legyen" (Kérdeztek: Prezsmer Boglárka, Zsigmond Andrea, Imreh István)

MŰ ÉS VILÁGA

BÁLINT EMESE - Volt egyszer egy ország

HISTÓRIA

GOSZTONYI PÉTER - Gondolatok Vlaszov orosz tábornok sorsáról

TÉKA

BALÁZS IMRE JÓZSEF - Történet, szavakban (Svédasztal)

BARTHA-BALOG EMESE - Anyagismeret, házak, szép vezérnőkés tulajdonosok

K. L. - A Harag-színház közelében

Olvasószolgálat

TALLÓ

VALÁDI ISTVÁN - Theatron

LÉPCSŐ/HÁZ

KÉP

VARGA-JÁRÓ ILONA

Számunk szerzői