Televízió? Információ és/vagy szenzáció? Életünk mindennapi jelenségei között a média kitüntetett helyet foglal el. Vonatkozik ez az írott és az elektronikus médiára egyaránt. A médiumok népszerűségi listáját azonban vitathatatlanul a televízó vezeti. Az írásbeliség helyét fokozatosan a képiség veszi át -- jelzik szociológiai felmérések, melyekben az egyre gyakrabban alkalmazott "tévédependencia" kifejezés akár a televízió teljes diadalát igazolhatná.

Hol a helye, mi a szerepe életünkben a tévének? Információhordozó és -közlő szerepkört vállal-e fel vagy szenzációhajhász zsurnalisztikát művel, esetleg információ és szenzáció békésen megfér egymás mellett a képernyőn? Érvényesülhetnek-e a deontológiai szabályok és a professzionista korrektség, vagy a szűnni nem akaró, kemény médiaharc eleve kudarcra ítél minden nem szenzációcentrikus láttatásmódot? Hogyan férnek meg egymás mellett a közszolgálati televízió és a kereskedelmi magánadók? Duna Televízió: a határon túl élő magyarság televíziója -- helyzetéből adódóan milyen sajátos feladatkört kell betöltenie?

Ezekre és ehhez hasonló kérdésekre keressük a választ hazai és külföldi szerzőink -- nemcsak kiváló médiaszakemberek, de ismert írók, költők -- közreműködésével a Korunk novemberi számában, melyet szeretettel ajánlunk az olvasók figyelmébe.

K. K. Gy.

Harmadik folyam X/11. 1998. november

 

LÁSZLÓFFY ALADÁR - Tele vagyunk vízióval

BALÁZS IMRE JÓZSEF - Telenovell, Motell (versek)

VARGHA JENŐ-LÁSZLÓ - Információ és szenzáció

Monroe E. Price - A nemzetállam esete a globális tévével (Szántai János összeállítása és fordítása)

TANDORI DEZSő - "A nap sütött, mintha nem volna semmi természetesebb alatta"

KELEMEN ATTILA - Sleep

ESTERHÁZY PÉTER - Ismerkedés egy apával

EGYED PÉTER - Hölgyek és petrezselymecskék

MARNO JÁNOS - Teherképplató

SZÁNTAI JÁNOS - Az emberiség egy perce

KUKORELLY ENDRE - Szondy utcai helyzet

GÖMÖRI GYÖRGY - Tévézés több tételben

POLCZ ALAINE - Az agresszióról

LÁSZLÓ NOÉMI - Valami a készülékről, avagy Anyu, vegyél nekem is!

KÁNTOR LÁSZLÓ - Reklám és/vagy művészet? (Kérdezett: Szabó Géza)

KOVALSZKI PÉTER - Tévé: élmény és jövő

HAJDÚ FARKAS-ZOLTÁN - "Ott bent sok minden történik, ami nem is igaz..."

BOGDÁN LÁSZLÓ - Minden esti láz

KÁNTOR LAJOS - Erdélyi optika

MÁTHÉ ÉVA - Egyszerre látom kívülről, belülről...

SÁRA SÁNDOR - "Egy magyar kultúra van, egy magyar közösség létezik...(Kérdezett: Csáky Zoltán)

LÁZÁR KATALIN - Néző vagy célcsoport?

TÁJOLÓ

THOMKA BEÁTA - Tolnai '68, '92, '98

MŰHELY/ATELIER

BOGDÁN TIBOR - "Modellünk a piac". Beszélgetés Alin Teodorescuval és Cãlin Anastasiuval

TOLL

MIRCEA IORGULESCU - Second hand

ALEX STEFANESCU - Az eszményi televízió (Kántor Erzsébet fordításai)

VILÁGABLAK

DICZHÁZI BERTALAN - Tapasztalatok és tanulságok

KÖZELKÉP

HELTAI PÉTER - Kis magyar tévétörténet

KATONA ZOLTÁN - Antennák, majd kábelhálózat: "partizánmozgalom"Székelyudvarhelyen a 80-as évek végén

NEMÉNYI JÓZSEF NÁNDOR - Gazdasági átmenet -- paradoxonokkal

TÉKA

BALÁZS IMRE JÓZSEF - Mit lát az üvegszem?

SZÁNTAI JÁNOS - A bőségdoboz, avagy az amerikai (tele)vízió fejlődéstörténete

Olvasószolgálat

TALLÓ

Beszéljünk internetül (Szabó Géza összeállítása)

SZÁNTAI JÁNOS - IBM. őszutó vagy új tavasz?

K. B. - Ideiglenesség -- és ami utána következett

LÉPCSŐ/HÁZ

KÉP

FAZAKAS TIBOR

Számunk szerzői