"A nyelvek elpusztításának, illetve elnyomásának egyik leghatékonyabb eszköze mindig is az oktatás volt -- állapította meg Tove Skuntnabb-Kangas, a kisebbségi oktatás és a nyelvi jogok kérdésének világhírű szaktekintélye a Nemzetközi Emberjogi Bizottsághoz 1990-ben benyújtott jelentésében. -- A világ legtöbb oktatási rendszere szervezeti és ideológiai szinten is a domináns többségi nyelv vagy a hivatalos nyelv normatív egynyelvűségére rendezkedett be."

A Trianon utáni helyzetben az új nemzetállami környezet mindenütt alárendelt jogi státusra kárhoztatta a magyar nyelvet. Használata a tűrés és tiltás végletei között mozog még ma is, a helyi körülményektől vagy a politikai konjunktúrától függően. Holott a rendszerváltás után a kárpát-medencei kisebbségek abban reménykedtek: a nyelvcsere irányába mutató kétnyelvűség helyett újra visszaállíthatják régi jogaiba minden szinten az anyanyelvet.

A kilencvenes évek elején úgy tűnt, hogy a nagy garral meghirdetett oktatási reform Romániában kedvező feltételeket teremt ehhez. Azonban sem a tantervek, sem a tankönyvek nem változtak alapvetően. Az 1998-as botrányos romániai érettségi(ztetés) újólag felvetette: a tanintézetek padjaiból kikerülő fiatal évjáratok csak akkor tudnak életképes jövőstratégiát kidolgozni maguknak, ha az oktatás mélyenszántó lesz; ha a továbbképzésig alaposan átgondolunk mindent. És jelszavak sztereotíp ismétlése helyett -- összehangoltan cselekszünk.

Ehhez az együttgondolkodáshoz és összehangolt cselekvéshez kíván hozzájárulni oktatás súlypontú számunk, amely örvendetes módon fiatal oktatáskutatókat, friss szemléletű tankönyvírókat mutat be egyúttal az olvasónak.

Cs.P.

HARMADIK FOLYAM IX/9. 1998. SZEPTEMBER

 

JÁNK KÁROLY -A kamaszlány (vers)

PÉNTEK JÁNOS - A tankönyvírás csapdái és dilemmái

SZÉKELY GYŐZŐ - Közoktatási reform Romániában

FÓRIS-FERENCZI RITA - (Tan)tervek átértékelődése

LÁSZLÓFFY ALADÁR - Azok a könyvek lapról lapra (vers)

DEÁK-SÁROSI LÁSZLÓ - Végtelen; Megtérés; Szerelem teste (versek)

FEJÉR ÁDÁM - A szabadelvű Kemény Zsigmond és a rajongónak mondott Petőfi

KISZELY GÁBOR - Három izraeli költő

JEHÚDA ÁMIHÁJ - A Jeruzsálem 1967 című ciklusból; Miféle ember (versek)

JÁÁKOV BESZER - Éjszakai visszavonulás; Terrorversek fehérben (versek)

ÁÁRJÉ SZÍVÁN - Javaslat turistáknak; Házrombolás Tel Avivban (versek, Kiszely Gábor fordításai)

UJVÁROSSY LÁSZLÓ - Üzenet a TÚLSÓ P'ART-ról

TÁJOLÓ

FRIED ISTVÁN - Márai Sándor a Geniusban

TOLL

POMOGÁTS BÉLA - Tankönyvek nélkül, tankönyvek ellenére

KÁNTOR LAJOS - Kövezzenek meg...

LÁSZLÓ NOÉMI - Levélféle kötött témában

SZABÓ GÉZA - Mit ne olvassunk?

LENDVAY ÉVA - A százéves Brassai

VILÁGABLAK

KARLOVITZ JÁNOS TIBOR - Tankönyvvilág Magyarországon

KÖZELKÉP

TÖRÖK KATALIN - Szeptemberi áhítat -- 1998

BARA KATALIN--CSUTAK JUDIT--SÁNDOR DÉNES - Tanterv--reform--alternativitás

IULIAN COM-RNESCU - Kiadók háborúja

DARVAY ZSOLT - A számítástechnika oktatásának dániai módszere

HISTÓRIA

KISS ELEMÉR - Bolyai Farkas és Bolyai János matematikai tárgyú levelei

TÉKA

KÁSA ZOLTÁN - Egyetemi jegyzetek, régi és új formában

SZÁSZ-MIHÁLYKÓ MÁRIA - Miért ír valaki tankönyvet?

FARMATI ANNA - Alternativitás a középiskolai irodalomtanításban

KOLCSÁR IRÉN - Munkáltató tankönyvek

Olvasószolgálat

TALLÓ

VALKAI KRISZTINA - Tanítani vagy manipulálni?

Cs.P. - Újraindult az Ifjú Erdély

Cs.P. - Taxner-Tóth Ernő szép utópiája

Cs.P. - Mit ér az ember, ha felvidéki magyar pedagógus?

KÉP

BORGÓ GYÖRGY CSABA (72); WIM CATRYSSE (61); GALLUSZ GYÖNGYI (82); IMRE MARIANN (39); MIKLÓSI DÉNES (103); NAGY GYÖRGY GÁBOR (128); ROBERT NOVAK (45); UJVÁROSSY LÁSZLÓ (49)

Számunk szerzői