Túlnépesedett bolygónk szerves része a kínaiak tömege, vagy az egész világ Kína kiegészítőjévé vált? (Mi [már] nem megyünk Kínába, eljönnek hát a kínaiak hozzánk. Voltunk, láttunk, nem győztünk; most ők következnek: Tegyetek "gyarmattá" minden országot!) Mi leszünk a fókák?! A rengeteg China-town hozzánk vagy Kínához tartozik? (Itt élnek mellettünk, mégsem tudunk róluk semmit. Elegendőnek tűnik, hogy kedveljük a konyhájukat.) Hogyan szabadulhatunk ki a nagy számok bűvös kígyószorításából? (Rengeteg kisebbség él Kínában. Egyiknek a lélekszáma majdnem a világ magyarságáéval egyenlő. Azt azonban nem merem elárulni, mennyivel kellene beszorozni a magyarok számát, hogy megkapjuk egy év kínai "gyermektermésének" az adatát...) Sok vagy kevés kínai él Kína határán kívül? (Az európai sokallja őket, de Kínában óvakodnak attól, hogy meggondolatlanul osztogassák az útleveleket. Hálásak kellene legyünk, mégis az emberi jogokról motyogunk valamit. Csakhogy Kínában a jogok takarója alatt tanácsos óvatosan nyújtózkodni.) Egyáltalán miről beszélünk?! Kína vagy Kínák? Kína és Kínák? (Talán nem elégséges a Kínai Népköztársaságot, Tajvant, Hongkongot, Tibetet, Makaót és a china-townokat emlegetni...) S mitől tartottunk Hongkong visszaadása előtt? A békés főhatalomváltás után különös kérdésnek tűnhet: Hongkong már Kínához tartozik -- vagy más(féle) Kínaként működik? (Miközben a világ szétesőben van, és az államok száma már-már követhetetlen gyorsasággal szaporodik, a kínaiak egyesülésre "pazarolják"(nák) energiájuk jelentős részét. Különös... és követendő/elvetendő példa...

Sz. G.

HARMADIK FOLYAM IX/8. 1998. AUGUSZTUS

 2-3)

SZABÓ GÉZA - A nagy kínai mese

TőKEI FERENC - Jegyzet a pekingi utcáról

VAJDA GYULA- Nemzet, nemzetiségek, nemzetiségi politika Kínában

LÁZÁRY RENÉ SÁNDOR - Csangani szépség, Tutajosdal a Jangcén (versek)

TÁLAS BARNA - Kína az ezredforduló küszöbén

De ki az a Mao? (Szentes B. Lajos fotói)

JONATHAN D. SPENCE - Mao Ce-tung (Szántai János fordítása)

BARACS DÉNES - Mao, Csou és Teng: egy hatalom három arca

PICO IYER - Az ismeretlen lázadó (Bálint Emese fordítása)

POLONYI PÉTER - Az új állam neve Kína lehetne (interjú)

MÉSZÁROS KLÁRA - Kínaiak Európában

SAN MAO - A kő története (novella, Kalmár Éva fordítása)

KALMÁR ÉVA - Lelkes kövek

RÉVÉSZ ÁGOTA - Opera, pekingi módra

HAMAR IMRE - A hirtelen megvilágosodás előfutára: Tao-seng

TOLL

SZÁNTAI JÁNOS - A Prága--Peking-háromszög (reductio ad absurdum)

SZABÓ GÉZA - Egy fénykép története

VILÁGABLAK

WILL KYMLICKA - Államok, nemzetek, kultúrák. II. (Cseke Zsuzsa Anikó fordítása)

JORDÁN GYULA - Tajvan és az ENSZ

MŰ ÉS VILÁGA

ILEANA HOGEA-VELIŹCU - Az ember, a mitológiai megjelenítés és istenítés kiindulópontja a kínai gondolkodásban (Valkai Krisztina fordítása)

GALLA ENDRE - János vitéz a sárkányok országában, avagy Petőfi kínai fogadtatása

SZÁNTAI JÁNOS - Az élők többen vannak, mint a holtak

HISTÓRIA

VÁMOS PÉTER - Magyar jezsuiták Kínában

KÖZELKÉP

SZÁNTÓ PÉTER - Tibet az Interneten

TÉKA

BÁLINT EMESE - Tiltott gyümölcsök országa

MIHÁLY KRISZTINA - A kínai költészetesztétika

TALLÓ

VALKAI KRISZTINA - Levegőt Kínának!

KÉP :
ADOLF BUITENHUIS (4, 35, 51, 80, 128)
SZENTES B. LAJOS (21, 22, 25)

Számunk szerzői