Az első "desztálinizált" évtized? A vietnami háború évtizede? A párizsi diákmegmozdulásoké? A Prágai Tavaszé? A beat-nemzedék felíveléséé? Milyenek voltak a hatvanas évek? A politika nyelvén azt mondták: az olvadás évei. Közben háborúk dúltak, meggyilkolták Kennedy elnököt és a néger polgárjogi harcost, Martin Luther Kinget. A két világrendszer látszólagos közeledése mögött mély, feloldhatatlan ellentétek feszültek. Válságjelenségek vallottak erre itt is, ott is. Talán azt mondhatnók: az átrendeződés évtizedei. Új erővonalak a politikában. Új formák, hangzatok, gondolatok a kultúrában. A tiltakozás, az ellenállás, a kitörés próbálkozásai. Szabadságtörekvések -- szelíd vagy erőszakos, rejtett vagy hivalkodó, szervezett vagy anarchikus formában.

őrségváltások Kelet-Közép-Európában: reformkísérletek, "liberalizálódás". Várakozások és remények. Kiábrándulás vagy újrakezdés.

Ha nem is sokak, bár némelyek számára: az első út a "szabad világba".

Nevezzük talán így: a nyiladozó szemek évtizede.

H. A.

HARMADIK FOLYAM IX/7. 1998. JÚLIUS

 

LÁSZLÓFFY ALADÁR - Alkalmi kis felhő szakad (vers)

DAN PAVEL - A beavatás éve (Szabó Géza fordítása)

CLAUDE KARNOOUH - Ami '68-ból tovább él (H. A. fordítása)

Gyalogosan -- a börtönbe... (Részletek Gulyás János dokumentumfilmjéből)

LŐRINCZ IRÉN - Két égetésnél voltam jelen

FÖLDES LÁSZLÓ - Levelek Amerikából

MIKLÓS GYÖRGY - Popperi határvonalak

GÁL SÁNDOR - A Kerek Nagyasszonyhoz címzett fogadó (regényrészlet)

WILL KYMLICKA - Államok, nemzetek és kultúrák (Cseke Zsuzsa fordítása)

NAGY LEVENTE - Mi a nacionalizmus?

TÁJOLÓ

FARAGÓ KORNÉLIA - Minoritárius beszéd és modernitás

TOLL

KÁNTOR LAJOS - Domokos(ok) és a '68-as esély

VILÁGABLAK

NAGY GÁBOR - Tőzsdék Közép-Európában

MŰ ÉS VILÁGA

VAS ISTVÁN--FODOR ILONA - Talán eltűnök hirtelen... (Beszélgetés József Attiláról)

TÉKA

TIBORI SZABÓ ZOLTÁN - A lepergett és kikelt borsó faldöntésre készül

Olvasószolgálat

TALLÓ

H. A. - A jóléti állam vége

K. L. - Egy szociofotós életútja és a Korunk

LÉPCSŐ/HÁZ

KÉP: Amerikai képzőművészek a 60-as években: R. RAUSCHENBERG (25),C. OLDENBURG (55), ROBERT MOTHERWELL (99, 121), GEORGE SEGAL (115)

Számunk szerzői