KARSZT- ÉS BARLANGKUTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ 

1964 Tárgymutató


(Budapest) IX. ÉVFOLYAM

Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat

A Karszt- és Barlangkutatási Tájékoztató 1964. évi IX. évfolyamának TARTALOMJEGYZÉKE (Tárgy- és névmutató)


Összeállította: a Pannonhalmi Gimnázium „Rómer Flóris” Barlangkutató Csoport munkaközössége
Lektorálták: Frojimovics Péter és Hazslinszky Tamás

A Karszt- és Barlangkutatási Tájékoztató 1964. évben megjelent számai:

Szám  Példányszám Oldalszám  Szerkesztő Felelős kiadó  Technikai szerk. Lektorok
1  1000 20 Dr. Dénes György Dr. Hegedüs Gyula id. Schönviszky László  Frojimovics Péter, Hazslinszky
Tamás
2-3. 1000 40  -II- -II- -II- -II-
4. 1000 40 -II- -II- -II- -II-
5-6. 1000 40 Hazslinszky Tamás  -II- -II- Dr. Dénes György, Frojimovics Péter, Pászthory Valter, Sárváry István
VII-VIII.  1000 30 -II- -II- -II- -II-
IX.-X. 1000 30 -II- -II- -II- Dr. Dénes György,
Sárváry István

 A kiadvány sokszorosítását a Nehézipari Minisztérium Tájékoztatási Osztálya a Minisztertanács engedélye alapján M-989/1962-Ba/16. szám alatt engedélyezte.

Készült a Nehézipari Minisztérium Házinyomdájában 1000 példányban.


TÁRGYMUTATÓ

Megemlékezés

Dr. Pávai Vajna Ferenc (1886-1964) (Dr. Papp Ferenc 1., 3.)
Herman Ottó (1835-1914) (Dr. Kessler Hubert VII-VIII., 122.)
Herman Ottó és a borsodi Bükk ősembere (Lambrecht Kálmán VII-VIII., 123.)
Rómer Flóris emlékezete (Pászthory Valter VII-VIII., 131.)

Könyvismertetés

Karszt és Barlang 1963. I. és II. (Schönviszky László 4., 75.)
Balázs Dénes: A karsztok földrajzi elterjedése és morfológiai rendszerezése (Schönviszky László 5-6., 118.)
Gábori Miklós: Ősemberek, ásatások (Schönviszky László IX-X., 180.)

Geológia, karsztmorfológia, ásvány- és kőzettan

Az éghajlat szerepe a karsztos korrózióban (Dr. Balázs Dénes 4., 63.)
A Bükk geomorfológiai vázlata (Dr. Láng Sándor 5-6., 83.)
A zsombolyképződés kérdéseiről (Kósa Attila 5-6., 88.)
A karsztos térszinek általános denudációja (Dr. Balázs Dénes IX-X., 155.)

Karszthidrológia, szpeleometeorológia

Karszthidrográfiai összefüggések kutatása az Észak-Borsodi Alsóhegyen (Dr. Dénes György 2-3., 30.)
Elapadtak, majd újra visszatértek a Miskolc-Tapolcai barlangfürdő forrásai (Dr. Kessler Hubert 4., 79.)

Bioszpeológia

Az aggteleki Baradla-barlang fekete szineződéseinek vizsgálata (Wagner Mária 1., 4.)
Barlangbiológiai tanulmányúton Franciaországban (Bajomi Dániel 5-6., 115.)

Őslénytan, régészet

A Fővárosi Tanács S.K. Auróra Könnyűbúvár és Barlangkutató Csoprtja 1963. évi munkajelentése (Vajna György 4., 68.)
Herman Ottó előadása a Magyarhoni Földtani Társulat Barlangkutató Bizottságának 1911. február 6-i ülésén (VII-VIII., 127.)
A pontosság védelmében (Dr. Bogsch László VII-VIII., 134.)
A „Zelezna Baba” barlang (Halász Árpád VII-VIII., 136.)

Feltáró kutatások, beszámolók, jelentések

Kutatómunka a Meteor-barlangban (Szentes György 1., 7.)

Jelentés az Áfonya utcai-barlangban végzett 1963. évi kutatásról (Cserhalmi László 4., 70.)

190 m mélységet ért el a DVTK „Herman Ottó” Barlangkutató Csoportja (Gyenge Lajos VII-VIII., 140.)

A jugoszláv barlangkutatók nagyszerű eredménye: a Resavai-barlang (Csekő Árpád és Vukov Péter, a belgrádi „Politika” cikksorozata nyomán VII-VIII., 150.)

Beszámoló a FTC Természetjáró Szakosztály Barlangkutató Csoportjának 1963. évben végzett munkájáról (Dr. Balázs Dénes 1., 8.)

Jelentés az ÉKME Barlangkutató Csoportja 1963. évben végzett munkájáról (Sárváry István 1., 10.)

Jelentés a Pannonhalmi Gimnázium „Rómer Flóris” Barlangkutató Csoportjának 1963. évi munkájáról (Pászthory Valter 1., 14.)

Beszámoló a Vámőrség Barlangkutató Csoport 1963. évi munkájáról (Szilvássy Gyula 2-3., 36.)

Beszámoló a Miskolci Bányász Természetjáró és Karsztkutató Szakosztály 1963. évi munkájáról (Várszegi Sándor és Kositzki József 2-3., 43.)

Beszámoló a Vörös Meteor Barlangkutató Csoport 1963. évi alsóhegyi zsombolykutató expedíciójáról (Kósa Attila 2-3., 46.)

Jelentés a Móricz Zsigmond Gimnázium Földrajzi Szakköre Barlangkutató Csoportjának 1963. évi működéséről (dr. Leél-Őssy Sándor 2-3., 49.)

Jelentés a Móricz Zsigmond Gimnázium Barlangkutató Csoportja által a Ferenchegyi-gömbfülkében 1963-ban végzett munkáról (Pelikán Pál 2-3., 50.)

Jelentés a BEAC Természetjáró Szakosztály Barlangkutató Csoportjának 1963. évi munkájáról (Kakas Kristóf 2-3., 51.)

Jelentés az 1964. március 29-30-i imolai munkatúráról (Körösi Gyula 2-3., 52.)

Beszámoló a Dorogi „Kadic Ottokár” Barlangkutató Szakosztály 1963. évi tevékenységéről (Benedek Endre 4., 66.)

A Fővárosi Tanács S.K. Auróra Könnyűbúvár és Barlangkutató Csoportja 1963. évi munkajelentése (Vajna György 4., 68.)

Jelentés a Petőfi Barlangkutató Csoport 1963. évi munkájáról (Bajomi Dániel 4., 72.)

Jelentés a Baranya megyei Idegenforgalmi Hivatal Barlangkutató Csoportjának 1963. évi munkájáról (Vass Béla 5-6., 99.)

A Baranya megyei Idegenforgalmi Hivatal Barlangkutató Csoportjának jelentése az őszi-téli munkáról (Vincze Anna és Berényi Üveges István 5-6., 101.)

Beszámoló az Óbudai Szeszgyár Kinizsi Barlangkutató Csoportjának 1963. évi munkájáról (Palánkai János 5-6., 101.)

A DVTK „Herman Ottó” Barlangkutató Csoport 1963. évi jelentése (Gyenge Lajos 5-6., 103.)

A DVTK „Herman Ottó” Barlangkutató Csoport beszámolója 1964. első félévéről (Gyenge Lajos 5-6., 104.)

Beszámoló a Miskolci Bányász Sportkör Természetjáró és Karsztkutató Szakosztálya 1964. I. félévi munkájáról (Várszegi Sándor és Kositzki József 5-6., 107.)

Jelentés a Bp. OSC a Bp. Vörös Meteor és a Slavia – Kosice barlangkutató csoportjainak az 1964. június 13-19-i felsőhegyi barlangkutató expedíciójáról (Mozsáry Péter 5-6., 110.)

Jelentés a Bp. Vörös Meteor Barlangkutató Csoport 1964. évi pócsakői kutatótáboráról (Frojimovics Gábor 5-6., 112.)

Jelentés a DVTK „Herman Ottó” Barlangkutató Csoport 1964. nyári kutatótáboráról (Gyenge Lajos VII-VIII. 138.)

Jelentés a nagymezői időszakos víznyelő kutatásáról (Tóth Géza VII-VIII. 171.)

Jelentés a Móricz Zsigmond Gimnázium Földrajzi Szakköre Barlangkutató Csoportja 1964. évi munkájáról (Dr. Leél-Őssy Sándor IX-X. 169.)

Jelentés a Vasútépítő Törekvés II. sz. Barlangkutató Csoportjának 1964. évi munkájáról (Lendvay Bende Ákos IX-X. 170.)

Lengyelországi beszámoló (Lorberer Árpád 4., 77.)

Tanulmányúton Jugoszláviában I. (Szentes György 4., 78.)

Tanulmányúton Jugoszláviában II. (Szentes György 5-6., 112.)

Dokumentáció

Megjegyzések a „Szpeleográfiai terepjelentés”-hez (Rónaki László 2-3., 33.)

Földrajzi nevek elnevezési problémái a karszt- és barlangkutatás szemszögéből (Neppel Ferenc IX-X. 158.)

Rövid hírek, ismertetések, fogalmak

A fekete és a sötét (Dr. Papp Ferenc 5-6., 82.)

Barlangkutató az országgyűlésben (Dr. Dénes György 1., 2.)

Új barlang a Bükk Kisfennsíkján (Schönviszky László 1., 9.)

Külföldi hírek – lapszemle (Schönviszky László 1., 19.)

100 éves az ÉKME Ásvány-Földtani Tanszéke (Dr. Bogsch László 2-3., 22.)

A Barlangtani Múzeumból jelentjük (Mindszenty Andrea és Dworschak György 4., 75.)

Lengyel barátaink sikere (Lorberer Árpád 4., 77.)

A Magyar Labirintust kutatták a varsói barlangkutatók (Bognár Gyula 4., 78.)

Esztramosi-barlang (Dr. Dénes György 4., 79.)

Hévforrásbarlang a Remetehegyen (Neidenbach Ákos 5-6., 114.)

Franciaországi magyar barlangkutató csoport (Dr. Dénes György 5-6., 117.)

Nemzetközi Barlangtani Konferencia Brnoban (Schönviszky László VII-VIII. 146.)

Életmentők kitüntetése (IX-X., 154.)

10 éves az ÉKME Barlangkutató Csoport (összeállította: Sárváry István IX-X. 172.)

Szervezeti élet, bizottsági élet

Fotópályázat (1., 16.)

Kutatási engedélyek kérelmezésének szabályai (Dr. Kessler Hubert és Révész Lajos 1., 17.)

Barlang felmérési tanfolyam indul (Barátosi József 1., 17.)

Társulati tagdíjak új megállapítása (Dr. Dénes György 1., 18.)

Kutatóigazolványok rendszeresítése (Dr. Dénes György és Dr. Kessler Hubert 4., 62.)

Barlangnap 1964 (Schönviszky László 4., 72.)

Elnöki megnyitóbeszéd az MKBT 1964. III. 22-i közgyűlésén (Dr. Bogsch László 2-3., 23.)

Közgyűlésünk (Schönviszky László 2-3., 26.)

Az MKBT 1963. évi zárszámadása és 1964. évi költségvetése (Szilvássy Gyula 2-3., 29.)

Választmányi ülés 1964. febr. 12.-én (Schönviszky László 2-3., 53.)

Választmányi ülés 1964. jún. 2.-án (Schönviszky László 5-6., 117.)

Választmányi ülés 1964. nov. 5.-én (Schönviszky László VII-VIII. 144.)

Vezetőségi ülés 1964. jan. 24.-én (Schönviszky László 2-3., 53.)

Vezetőségi ülés 1964. márc. 18.-án (Schönviszky László 2-3., 53.)

Vezetőségi ülés 1964. máj. 21.-én (Schönviszky László 5-6., 116.)

Vezetőségi ülés 1964. jún. 2.-án (Schönviszky László VII-VIII. 143.)

Vezetőségi ülés 1964. okt. 1.-én

Szaküléseink 1963. nov. 19.-én, nov. 29.-én és december 13.-án (Schönviszky László 1., 18.)

Beszámoló az MKBT szakosztályainak és szakbizottságainak 1963. évi munkájáról (Dr. Balázs Dénes 2-3., 54.)

Szakülések (Schönviszky László VII-VIII. 147.)

Szakülések (Schönviszky László IX-X. 171.)

A Magyar Karszt- és Barlangkutató Bizottság ülése 1964. április 9.-én (Schönviszky László 2-3., 54.)

NÉVMUTATÓ

Bajomi Dániel 

- Jelentés a Petőfi Barlangkutató Csoport 1963. évi munkájáról (4., 72.)
- Barlangbiológiai tanulmányúton Franciaországban (5-6., 115.)

Dr. Balázs Dénes

- Beszámoló az FTC Természetjáró Szakosztály Barlangkutató Csoportjának 1963. évben végzett munkájáról (1., 8.)
- Beszámoló az MKBT szakosztályainak és szakbizottságainak 1963. évi munkájáról (2-3., 54.)
- Az éghajlat szerepe a karsztos korrózióban (4., 63.)
- A karsztos térszínek általános denudációja (IX-X., 155.)

Barátosi József

- Barlang-felmérési tanfolyam indul (1., 17.)

Benedek Endre

- Beszámoló a Dorogi „Kadic Ottokár” Barlangkutató Szakosztály 1963. évi tevékenységéről (4., 66.)

Berényi Üveges István – (Vincze Anna)

- A Baranya megyei Idegenforgalmi Hivatal Barlangkutató Csoportjának jelentése az őszi-téli munkákról (5-6., 101.)

Bognár Gyula

- A Magyar Labirintust kutatták a varsói barlangkutatók (4., 78.)

Dr. Bogsch László

- 100 éves az ÉKME Ásvány-Földtani Tanszéke (2-3., 22.)
- Elnöki megnyitóbeszéd az MKBT 1964. III. 22.-i közgyűlésén (2-3., 23.)
- A pontosság védelmében (VII-VIII. 134.)

Csekő Árpád – (Vukov Péter)

- A belgrádi „Politika” cikksorozata nyomán. A jugoszláv barlangkutatók nagyszerű eredménye: a Resavai-barlang (VII-VIII. 150.)

Cserhalmi László

- Jelentés az Áfonya utcai-barlangban végzett 1963. évi kutatásról (4., 70.)

Dr. Dénes György

- Barlangkutató az országgyűlésben (1., 2.)
- Társulati tagdíjak új megállapítása (1., 18.)
- Karszthidrográfiai összefüggések kutatása az Észak-Borsodi Alsóhegyen (2-3., 30.)
- (Dr. Kessler Hubert) Kutatóigazolványok rendszeresítése (4., 62.)
- Esztramosi-barlang (4., 77.)
- Franciaországi magyar barlangkutató csoport (5-6., 117.)

Dworschak György

- (Mindszenty Andrea) A Barlangtani Múzeumból jelentjük (4., 75.)

Frojimovics Gábor

- Jelentés a Bp. Vörös Meteor Barlangkutató Csoport 1964. évi pócsakői kutatótáboráról (5-6., 112.)

Gyenge Lajos

- A DVTK „Herman Ottó” Barlangkutató Csoport 1963. évi jelentése (5-6., 103.)
- A DVTK „Herman Ottó” Barlangkutató Csoport beszámolója 1964. első félévéről (5-6., 104.)
- Jelentés a DVTK „Herman Ottó” Barlangkutató Csoport 1964. nyári kutatótáboráról (VII-VIII. 138.)
- 190 m mélységet ért el a DVTK „Herman Ottó” Barlangkutató Csoportja (VII-VIII. 140.)

Halász Árpád

- A „Zelezna Baba” barlang (VII-VIII. 136.)

Herman Ottó

- Előadás a Magyarhoni Földtani Társulat Barlangkutató Bizottságának 1911. február 6-i ülésén (VII-VIII. 127.)

Kakas Kristóf

- Jelentés a BEAC Természetjáró Szakosztály Barlangkutató Csoportjának 1963. évi munkájáról (2-3., 51.)

Dr. Kessler Hubert

- (Révész Lajos) Kutatási engedélyek kérelmezésének szabályai (1., 17.)
- (Dr. Dénes György) Kutatóigazolványok rendszeresítése (4., 62.)
- Elapadtak, majd újra visszatértek a Miskolc-Tapolcai barlangfürdő forrásai (4., 79.)
- Herman Ottó (1835-1914) (VII-VIII. 122.)

Kósa Attila

- Beszámoló a Vörös Meteor Barlangkutató Csoport 1963. évi alsóhegyi zsombolykutató expedíciójáról (2-3., 46.)
- A zsombolyképződés kérdéseiről (5-6., 88.)

Kositzki József

- (Várszegi Sándor) Beszámoló a Miskolci Bányász Természetjáró és Karsztkutató Szakosztály 1963. évi munkájáról (2-3., 43.)
- (Várszegi Sándor) Beszámoló a Miskolci Bányász Sportkör Természetjáró- és Karsztkutató Szakosztálya 1964. I. félévi munkájáról (5-6., 107.)

Körösi Gyula

- Jelentés az 1964. március 29-30-i imolai munkatúráról (2-3., 52.)

Lambrecht Kálmán

- Herman Ottó és a borsodi Bükk ősembere (VII-VIII. 123.)

Dr. Láng Sándor

- A Bükk geomorfológiai vázlata (5-6., 83.)

Dr. Leél-Őssy Sándor

- Jelentés a Móricz Zsigmond Gimnázium Földrajzi Szakköre Barlangkutató Csoportjának 1963. évi működéséről (2-3., 49.)
- Jelentés a Móricz Zsigmond Gimnázium Földrajzi Szakköre Barlangkutató Csoportja 1964. évi munkájáról (IX-X. 169.)

Lendvay Bende Ákos

- Jelentés a Vasútépítő Törekvés II. sz. Barlangkutató Csoportjának 1964. évi munkájáról (IX-X. 170.)

Lorberer Árpád

- Lengyel barátaink sikere (4., 77.)
- Lengyelországi beszámoló (4., 77.)

Mindszenty Andrea

- (Dworschak György) A Barlangtani Múzeumból jelentjük (4., 75.)

Mozsáry Péter

- Jelentés a Bp. OSC a Bp. Vörös Meteor és a Slavia-Kosice barlangkutató csoportjainak az 1964. június 13-29-i felsőhegyi barlangkutató expedíciójáról (5-6., 110.)

Neidenbach Ákos

- Hévforrásbarlang a Remetehegyen (5-6., 114.)

Neppel Ferenc

- Földrajzi helyek elnevezési problémái a karszt- és barlangkutatás szemszögéből (IX-X. 158.)

Palánkai János

- Beszámoló az Óbudai Szeszgyár Kinizsi Barlangkutató Csoportjának 1963. évi munkájáról (5-6., 101.)

Dr. Papp Ferenc

- Dr. Pávai Vajna Ferenc (1886-1964) (1., 3.)
- A fekete és a sötét (5-6., 82.)

Pászthory Valter

- Jelentés a Pannonhalmi Gimnázium „Rómer Flóris” Barlangkutató Csoportjának 1963. évi munkájáról (1., 14.)
- Rómer Flóris emlékezete (VII-VIII. 131.)

Pelikán Pál

- Jelentés a Móricz Zsigmond Gimnázium Barlangkutató Csoportja által a Ferenchegyi-gömbfülkében 1963-ban végzett munkáról (2-3., 50.)

Révész Lajos

- (Dr. Kessler Hubert) Kutatási engedélyek kérelmezésének szabályai (1., 17.)

Rónaki László

- Megjegyzések a „Szpeleográfiai terepjelentés”-hez (2-3., 33.)

Sárváry István

- Jelentés az ÉKME Barlangkutató Csoportja 1963. évben végzett munkájáról (1., 10.)
- 10 éves az ÉKME Barlangkutató Csoport (IX-X. 172.) (összeállítás)

Schönviszky László

- Új barlang a Bükk Kisfennsíkján (1., 9.)
- Szaküléseink 1963. november 19-én, november 29-én és december 13-án (1., 18.)
- Külföldi hírek – lapszemle (1., 19.)
- Közgyűlésünk (2-3., 26.)
- Vezetőségi ülés 1964. január 24-én (2-3., 53.)
- Választmányi ülés 1964. február 12-én (2-3., 53.)
- Vezetőségi ülés 1964. március 18-án (2-3., 53.)
- A Magyar Karszt- és Barlangkutató Bizottság ülése 1964. április 9-én (2-3., 54.)
- Barlangnap 1964 (4., 72.)
- Karszt és Barlang 1963. I. és II. (4., 75.) (Könyvismertetés)
- Vezetőségi ülés 1964. június 2-án (5-6., 116.)
- Vezetőségi ülés 1964. május 21-én (5-6., 116.)
- Választmányi ülés 1964. június 2-án (5-6., 117.)
- Balázs Dénes: A karsztok földrajzi elterjedése és morfológiai rendszerezése (5-6., 118.) (Könyvismertetés)
- Vezetőségi ülés 1964. október 1-én (VII-VIII. 143.)
- Választmányi ülés 1964. November 5-én (VII-VIII. 144.)
- Szakülések (VII-VIII. 144.)
- Nemzetközi Barlangtani Konferencia Brnoban (VII-VIII. 146.)
- Szakülések (IX-X. 171.)
- Gábor Miklós: Ősemberek, ásatások (IX-X. 180.) (Könyvismertetés)

Szentes György

- Kutatómunka a Meteor-barlangban (1., 7.)
- Tanulmányúton Jugoszláviában I. (4., 78.)
- Tanulmányúton Jugoszláviában II. (5-6., 112.)

Szilvássy Gyula

- Az MKBT 1963. évi zárszámadása és 1964. évi költségvetése (2-3., 29.)
- Beszámoló a Vámőrség Barlangkutató Csoport 1963. évi munkájáról (2-3., 36.)

Tóth Géza

- Jelentés a nagymezői időszakos víznyelő kutatásáról (VII-VIII. 141.)

Vajna György

- A Fővárosi Tanács S.K. Auróra Könnyűbúvár- és Barlangkutató Csoportja 1963. évi munkajelentése (4., 68.)

Várszegi Sándor

- (Kositzki József) Beszámoló a Miskolci Bányász Természetjáró és Karsztkutató Szakosztály 1963. évi munkájáról (2-3., 43.)
- (Kositzki József) Beszámoló a Miskolci Bányász Sportkör Természetjáró és Karsztkutató Szakosztálya 1964. I. félévi munkájáról (5-6., 107.)

Vass Béla

- Jelentés a Baranya megyei Idegenforgalmi Hivatal Barlangkutató Csoportjának 1963. évi munkájáról (5-6., 99.)

Vincze Anna

- (Berényi Üveges István) A Baranya megyei Idegenforgalmi Hivatal Barlangkutató Csoportjának jelentése az őszi-téli munkákról (5-6., 101.)

Vukov Péter

- (Csekő Árpád) (A belgrádi „Politika” cikksorozata nyomán) A jugoszláv barlangkutatók nagyszerű eredménye: a Resavai-barlang (VII-VIII. 150.)

Wagner Mária

- Az aggteleki Baradla-barlang fekete szineződéseinek vizsgálata (1., 4.)

REGIONÁLIS SZPELEOLÓGIA

Magyarország

I. Bakony

- Bakonybéli Szárazgerence-barlang (1., 14. 4., 73.)
- Dudari-víznyelők (1., 15.)
- Cseresi-zsomboly (1., 15.)
- Kabhegyi Macskalik-víznyelőbarlang (1., 15. 4., 73.)
- Kis-Pénzlik (4., 75.)
- Kuti Márton-víznyelő (1., 15.)
- Nagy Pénzlik (4., 75.)
- Sürühegyi Ördöglik (1., 9. 4., 75.)

II. Budai-hegység

- Áfonyai utcai-barlang (4., 70.)
- Báthory-barlang (2-3., 51. 4., 68.)
- Ferenchegyi-barlang (2-3., 28. 36. 49. 51. 4., 72. 74.)
- Ferenchegyi-gömbfülke (2-3., 50.)
- Gellérthegyi Iván-barlang (1., 8. 4., 75.)
- Harcsaszáju- (Déry-) barlang (2-3., 49. 4., 74. 5-6., 102.)
- Hétlyuk-zsomboly (2-3., 49. 51. 5-6., 89. 94. 102.)
- Mátyáshegyi-barlang (2-3., 28. 49. 51. 4., 72. 74. 5-6., 102. VII-VIII. 149.)
- Pálvölgyi-barlang (1., 14. 2-3., 51. 5-6., 117. VII-VIII. 143. 144.)
- Remetehegyi-hévforrásbarlang (5-6., 114.)
- Rókahegyi-barlang (2-3., 41. 49. 4., 72.)
- Solymári-barlang (2-3., 49. 4., 72.)
- Szemlőhegyi (Kadic Ottokár-) barlang (2-3., 28. 49. 51. 4., 74. 5-6., 102.)
- Ürömi-víznyelőbarlang (2-3., 49. IX-X. 169.)
- „Zelezna Baba”-barlang (VII-VIII. 136.)

III. Bükk

- Balla-barlang (5-6., 125.)
- Bánkuti-víznyelő (2-3., 45. VII-VIII. 141.)
- Bányász-barlang (2-3., 44. 4., 73. 5-6., 110.)
- Betyár-barlang (2-3., 44. 4., 73.)
- Csemete-kerti-víznyelők (5-6., 106.)
- „Csipkés-kuti-visszafolyó”-víznyelőbarlang (2-3., 45.)
- Diósi-víznyelő (2-3., 41.)
- Dorongósi-víznyelő (5-6., 103. 104. 107. VII-VIII. 140.)
- Félelmek-barlangja (5-6., 110.)
- Fényeskővölgyi-víznyelő (5-6., 103. 104.)
- Galuzsnyatetői-barlang (4., 73.)
- Hársas-barlang (2-3., 36.)
- Hollósnyelő (1., 12. 5-6., 103.)
- Ilonakúti-víznyelőbarlang (5-6., 107. VII-VIII. 139.)
- Istállóskői-barlang (5-6., 87.)
- István-barlangi zsomboly (5-6., 106.)
- Istvánlápai-zsomboly (5-6., 107. 138. 140.)
- Kálmánréti-zsomboly (VII-VIII. 141.)
- Kőlyuk-barlang (1., 9. 5-6., 109.)
- Kurtabérci-zsomboly (2-3., 45.)
- Lambrecht Kálmán-barlang (5-6., 109.)
- Létrástetői-barlang (1., 9.)
- Nagymezői-víznyelő (VII-VIII. 141.)
- Őztebri-barlang (5-6., 109.)
- Pénzpataki-víznyelő (2-3., 41. 44. 5-6., 85.)
- Peskői-barlang (5-6., 87.)
- Puskaporosi-kőfülke (5-6., 125.)
- Subalyuk-barlang (5-6., 87. VII-VIII. 127.)
- Szarvaskuti-víznyelő (VII-VIII. 140.)
- Szeleta (5-6., 87. 125.)
- Tarkői-kőfülke (5-6., 87.)
- Udvarkői-barlang (5-6., 107. 109.)
- Upponyi-kőfülke (1., 18.)
- Várhegyi-barlang (5-6., 103. 104. 104. 106.)
- Vártetői-barlang (4., 74.)
- Vénusz-barlang (2-3., 45. 4., 73. 5-6., 109.)

IV. Cserhát

- Naszályi-víznyelőbarlang (2-3., 49. IX-X. 169.)

V. Észak-Borsodi Karszt

- Acskó-réti-víznyelő (2-3., 30.)
- Alsó-Acskói-víznyelő (2-3., 30.)
- Almási-zsomboly (2-3., 46. 5-6., 88. 89. 90. 91. 94.)
- Bábavölgyi-víznyelők (2-3., 30.)
- Baglyok-szakadéka (5-6., 90. 91.)
- Banánlyuk-zsomboly (5-6., 95.)
- Baradla (1., 4. 5-6., 102. 112.)
- Béke-barlang (1., 11. 2-3., 51. 5-6., 102.)
- Benebérci-víznyelők (2-3., 30.)
- Bükklápai-víznyelő (2-3., 30.)
- Esztramosi-barlang (4., 79.)
- Fenyves-zsomboly (2-3., 46.)
- Hangyás-nyelő (2-3., 30.)
- Imolai Ördöglyuk-víznyelőbarlang (4., 72.)
- Keserűtói-víznyelő (1., 8.)
- Kifli-zsomboly (5-6., 91.)
- Kilátó-zsomboly (2-3., 47. 5-6., 90.)
- Kisvizestöbri-víznyelő (2-3., 30.)
- Komjáti Jég I. és II.-zsomboly (2-3., 47. 5-6., 91. 95.)
- Kopaszgaly-oldali-víznyelők (2-3., 30.)
- Kopolya-barlang (1., 12.)
- Körte-zsomboly (2-3., 47.)
- Meteor-barlang (1., 7. 2-3., 30. 49. 55. 4., 74. 75. 5-6., 91. 112. VII-VIII. 145.)
- Nagyvizestöbri-víznyelő (2-3., 30.)
- Pócsakői-víznyelőbarlang (2-3., 30. 5-6., 112.)
- Pötty-zsomboly (2-3., 46.)
- Rejtek-zsomboly (4., 75. 5-6., 90. 91.)
- Rókalyuk-zsomboly (2-3., 46. 5-6., 112.)
- Szabadság-barlang (2-3., 27. 51.)
- Szabópallagi-zsomboly (2-3., 46.)
- Szunyogos-víznyelő (2-3., 30.)
- Vass Imre-barlang (1., 10. 2-3., 41. 51. 5-6., 102. IX-X. 172.)
- Vecsembükki-zsomboly (2-3., 47. 5-6., 88. 89. 94.)

VI. Gerecse

- Bajóti Öregkő-barlang (5-6., 126.)
- Denevér-barlang (IX-X. 170.)
- Lengyel-barlang (2-3., 49. IX-X. 170.)
- Pisznicei-barlang (2-3., 49.)
- Szelimlyuk-barlang (2-3., 49. 5-6., 94.)
- Vöröshegyi-barlang (IX-X. 170.)

VII. Mecsek

- Abaligeti-barlang (1., 16. 4., 74. 5-6., 99. 100. 101.)
- Orfűi kőfejtő-barlang (5-6., 99.)
- Orfűi Vízfő-forrásbarlang (4., 74. 5-6., 99. 100.)
- Szárazkuti-víznyelő (5-6., 100.)
- Szuadói-víznyelő (5-6., 100.)
- Törökpince-víznyelőbarlang (5-6., 100.)

VIII. Pilis

- Hosszúhegyi Háromlyuk-barlang (4., 74.)
- Karolina-árok barlangjai (4., 75.)
- Kevélyi Kápolna-barlang (1., 12.)
- Kis-Strázsahegyi-barlang (4., 66.)
- Leány-barlang (4., 67.)
- Legény-barlang (2-3., 49. 4., 67.)
- Orozdy-kőfülke (VII-VIII. 126.)
- Pilisnyergi-víznyelő (4., 67.)
- Sátorkőpusztai-barlang (2-3., 49. 4., 66. 67. 73.)
- Strázsahegyi-barlang (1., 28. 2-3., 41. 4., 66. 73.
- Szoplaki Ördöglyuk (4., 67.)
- Tinnyei-barlang (2-3., 49.)

Külföld

I. Amerikai Egyesült Államok

- Shelter-barlang (1., 19.)

II. Anglia

- Druidák-barlangja (1., 19.)

III. Csehszlovákia

- Baglyas I. és II.-zsomboly (2-3., 46.)
- „Balcárka”-barlang (VII-VIII. 149.)
- Barát-zsomboly (2-3., 46.)
- Byci skála – (Bika-szikla-) barlang (VII-VIII. 147.)
- Erik-barlang (VII-VIII. 149.)
- Felsőhegyi Ördöglyuk-zsomboly (5-6., 110. 111.)
- Fertés-zsomboly (2-3., 46. 5-6., 90. 91.)
- Határmenti-zsomboly (2-3., 46.)
- Katerina-barlang (VII-VIII. 149.)
- Kettős-zsomboly (5-6., 90. 91.)
- Krekavi-barlang (VII-VIII. 147.)
- Kutas-zsomboly (2-3., 46.)
- Kút-zsomboly (2-3., 46.)
- Macocha-barlang (5-6., 94. VII-VIII. 148.)
- Marha-zsomboly (2-3., 46.)
- Mészégető-zsomboly (2-3., 46.)
- Milada-barlang (1., 10.)
- „Nagy huzat”-barlang (5-6., 110. 111.)
- Óriás-zsomboly (2-3., 46. 5-6., 88. 90.)
- Pálffy-barlang (VII-VIII. 126.)
- Pipa-zsomboly (2-3., 46.)
- Punkva-barlang (VII-VIII. 147. 148.)
- Rudicei-barlang (VII-VIII. 147. 148.)
- Sloup-Sousuvka-barlang (VII-VIII. 147. 149.)
- Szárazfás-zsomboly (2-3., 46.)
- St. Kanzian-barlang (5-6., 94.)

IV. Dél-Afrikai Köztársaság

- Potgietesrus-i-barlang (2-3., 23.)
- Sterkfontein-i-barlang (2-3., 23.)
- Swartkrans-i-barlang (2-3., 23.)

V. Franciaország

- Cigalere-barlang (VII-VIII. 145.)
- Eglise-barlang (5-6., 145.)
- Ligué-barlang (5-6., 115.)
- Moulisi-barlang (5-6., 115.)
- Padirac-barlang (5-6., 94.)

VI. Görögország

- Glifade-barlang (1., 18.)

VII. Jugoszlávia

- Buna-forrás-barlangja (4., 77.)
- Fekete-barlang (5-6., 113.)
- Magdaléna-zsomboly (5-6., 113.)
- Pivka-barlang (5-6., 113.)
- Planina-barlang (5-6., 113.)
- Postojnai-cseppkőbarlang (5-6., 113. IX-X. 171.)
- Resavai-barlang (VII-VIII. 150.)
- Skocjani-barlang (5-6., 113.)
- Tkalca-barlang (5-6., 113.)
- Triglav-zsomboly (4., 78. IX-X. 171.)
- Velke-Karlovca-barlang (5-6., 113.)
- Zadnie-barlang (5-6., 113.)

VIII. Kína

- Csou-Kou-Tien-barlang (2-3., 23.)

IX. Lengyelország

- Czarna-barlang (1., 9. 4., 77.)
- Koralowa-barlang (4., 77.)
- Mietusia-barlang (4., 77.)
- Olsztjnska-barlang (4., 77.)
- Pustelna-barlang (4., 77.)
- Sniezna-barlang (1., 9. 4., 78.)
- Wszystkich Swiatyh- (Mindenszentek-) barlang (4., 77.)
- Zimna-barlang (1., 9.)

X. Olaszország

- Castellani-barlang (VII-VIII. 145.)
- Kék-barlang (VII-VIII. 145.)
- Spluga della Preta-barlang (1., 19.)

XI. Románia

- Cholnoky-barlang (VII-VIII. 126.)
- „Csodavár”-barlang (2-3., 43.)
- Igrici-barlang (VII-VIII. 126.)
- Likas-havas-jegeszsombolya (IX-X. 171.)
- Gyergyótekerői Súgó-barlang (IX-X. 171.)
- Szkerisorai-jégbarlang (2-3., 43.)
- Zichy-völgyi-barlangok (VII-VIII. 126.)

XII. Spanyolország

- Altamira-barlang (VII-VIII. 145.)

XIII. Szovjetunió

- Kizel-barlang (1., 19.)

TANFOLYAM TÁJÉKOZTATÓ

A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat három féléves szakmai előadássorozatot rendez. Az első szemeszter előadásai a földtani és földrajzi tudományoknak a karszt- és barlangkutatással kapcsolatos fejezeteit ismertetik. A második félévben a karszthidrológia alapjaival, a barlangok ásványos kitöltésével, ősrégészeti anyagával, kihalt és ma is élő állatvilágával, a harmadik szemeszterben pedig a barlangkutatás műszaki és szervezeti kérdéseivel, valamint az egyes karsztterületek leírásával ismerkednek meg a hallgatók.

Jelentkezni lehet: minden szerdán 6-8 óra között a Társulat titkárságán (Budapest VI. Gorkij fasor 46.), és az első előadás alkalmával (1966. I. 17.) a helyszínen.

Az előadások helye: Eötvös Lóránd Tudományegyetem Földrajzi Előadó (Budapest VIII. Múzeum krt. 6-8. Fszt. 1.)

Időpontja: a részletes programban közölt napokon este 18 órai kezdettel.

Beiratkozási díj: félévenként 30 Ft.

A hallgatók látogatási lapot kapnak, amelyen az előadásokon való részvételt igazoljuk. A félév végén egy vagy több tárgyból az előadónál beszámolót lehet tenni, amelyet a látogatási lapon igazolunk.

Az első félév előadásai:

Időpont Tárgy Előadó

1966. I. 17. Megnyitó előadás, földtan Dr. Bogsch László egy. tanár
1966. I. 24. Földtan Dr. Bogsch László egy. tanár
1966. II. 14. Földtan, őslénytan Dr. Bogsch László egy. tanár
1966. II. 28. Ásványtan Mándy Tamás vegyész
1966. III. 14. Kőzettan Dr. Papp Ferenc egy. tanár
1966. IV. 11. Magyarország földtani viszonyai Szentes György geológus
1966. IV. 18. A karszt- és barlangtan története
Karsztmorfológia Dr. Láng Sándor egy. tanár
1966. IV. 25. Karsztmorfológia Dr. Láng Sándor egy. tanár
1966. V. 9. A barlangok és más karsztjelenségek
genetikája Dr. Jakucs László tszv. docens
1966. V. 16. A barlangok és más karsztjelenségek
genetikája Dr. Jakucs László tszv. docens

JÓ SZERENCSÉT! VEZETŐSÉG