MKBT TÁJÉKOZTATÓ  

 

2007 július - augusztus

 

 

Megjelenik minden páratlan hónap elején (lapzárta: minden páros hónap 10-én)

Kiadja a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat

1025 Budapest, Pusztaszeri út 35. 

Tel.: 346-0494, tel./fax: 346-0495. E-mail: mkbt@t-online.hu; web: www.barlang.hu

Szerkesztő: Fleck Nóra. Felelős kiadó: dr. Leél-Őssy Szabolcs

A tájékoztató számára leadott cikkek, anyagok tartalmáért a szerzőik felelősek.

 Floppyn és e-mail-en érkező anyagokat Win 98/Office 2000 ill. Win XP formátumban tudunk fogadni.


nyomtatható verzió


Társulatunk tiszteletbeli elnöke,
dr. Dénes György
május 26-án vette át gyémántdiplomáját a Pécsi Tudományegyetemen. E ritka, 60 éves jubileum alkalmából szívből gratulálunk Neki, és további egészségben eltöltött, hosszú, aktív életet, eredményes alkotómunkát kívánunk Gyuri bácsinak!

Elnökség

PROGRAMOK, RENDEZVÉNYEK

A CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület, a Magyar Denevér-kutatók Baráti Köre, Hódmezővásárhely MJV önkormányzata, valamint a Kiskunsági Nemzeti Park közösen szervezi az idei évben Mártélyban a

VI. MAGYAR DENEVÉRVÉDELMI KONFERENCIÁT.
Helyszíne: Mártély-Üdülőterület, Bodnár Bertalan Oktatóközpont
Időpontja: 2007. október 12–14.

Várjuk résztvevők, előadók és posztert kiállítók jelentkezését egyaránt. Az előadásokra szombaton és vasárnap délelőtt kerül sor, várható időtartamuk 20 perc (+ 10 perc vita) lesz. A poszterek maximális mérete: 90 × 130 cm. A poszterszekcióban lehetőség nyílik korábban más fórumokon már megjelent, illetve új kutatási eredményeket bemutató poszterek kiállítására is. Előnyt élveznek azok a prezentációk, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a Kárpát-medence denevéreinek védelméhez és/vagy kutatásához. A prezentációk címeinek, szerzőinek leadási határideje 2007. június 30. A szállással, étkezéssel, utazással, költségekkel kapcsolatos és minden egyéb részletről, valamint a programról 2007. július 31-ig körlevélben értesítünk mindenkit, melyhez jelentkezési lapot is mellékelünk. 
Jelentkezni 2007. augusztus 31-ig Paulovics Péternél lehet drótpostán (paulovicspeter@tvnetwork.hu) vagy postai úton (6726 Szeged, Fő fasor 164–166.), esetleg faxon (62/424-392), a kitöltött jelentkezési lap visszaküldésével. Valamennyi jelentkező részére visszaigazolást küldünk. Kérdés esetén szintén forduljon hozzám, akár a 70/2199-221-es mobilszámon is.
A regisztrációs díj várhatóan 2500 Ft lesz. A prezentációval (előadással és/vagy poszterrel) jelentkezők ennek megfizetése alól mentesülnek, egyben vállalják, hogy a kéz-iratot 2007. augusztus 31-ig leadják a szervezőknek. A regisztrációs díj magába foglalja a konferencia kötet egy példányának árát, a kötetet a résztvevők a helyszínen átvehetik.
Szálláshelyek a konferencia helyszínén, egy-, két-, három- és négyágyas, külön fürdőszobás szobákban korlátozott számban (20 főig) állnak rendelkezésre első-sorban az előadók számára. Ezeken felül a közvetlenül szomszédos Ifjúsági Tábor főépületében (1500 Ft/fő/éj) és faházaiban (1000 Ft/fő/éj) vannak a további szállás-helyek. Az étkezésekre a konferencia helyszínén kerül sor. Az oktatóközpontról bővebb információ a http://www.hodmezovasarhely.hu/oktatokozpont/index.htm oldalon található.
A „várható” adatok változásának lehetőségét a második körlevélig fenntartjuk, vagyis a végleges program és a költségek addigra dőlnek el. Az itt közölt összegek a beérkező esetleges támogatások függvényében kisebbek lehetnek, nagyobbak nem.
A konferencián való részvételére számítunk, és örömmel látjuk a pénteki előprogramon is (mártélyi kirándulás, este hálózásos befogás, detektoros megfigyelés).

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS A BARLANGKUTATÓK SZAKMAI TALÁLKOZÓJÁRÓL

A rendezvény helyszíne és időpontja: Jósvafő, 2007. november 9—11.

Ez évben a program két nevezetes évforduló köré épül. 50 éve alapították Jósvafőn a Karsztkutató Állomást, illetve novemberben ünnepeljük dr. Kessler Hubert születésének 100. évfordulóját. A rendezvény megszokott programja az évfordulók miatt számos eseménnyel (emléktábla-avatás a kutatóállomáson, emlékkiállítás, ünnepi megemlékezések) bővül, ezért az eddigiektől eltérően a rendezvény már péntek reggel elkezdődik. 
A szakmai napokra a jelentkezés a tavalyi szegedi rendezvényhez hasonlóan az interneten keresztül történik. A http://szakmainapok.barlangkutatas.hu honlapon valamennyi szálláslehetőséget és az árakat feltüntetjük. A szállásokat már csütörtökön estétől lehet igénybe venni. Az internetes jelentkezés kb. augusztus közepétől fog működni. A honlapon történt regisztrációt követően két héten belül kell a részvételi díjat és a szállás összegét a Társulat bankszámlájára átutalni, illetve a Titkárságon készpénzben kiegyenlíteni. 
A rendezvény előkészítése nagy erőkkel folyik, ezért a regisztrációs díjat csak a szeptember – október havi Tájékoztatóban tudjuk közölni. A szállások ára már most rendelkezésre áll, ezért azt az alábbiakban megadjuk, hogy előzetesen mindenki tanulmányozni tudja.
Szálláslehetőségek: 

Garan Gábor 

turistaszállás 34 fő

1500 Ft/fő/éj

szoba

2000 Ft/fő/éj

zuhanyozós szoba

2500 Ft/fő/éj

Balda János

turistaszállás 34 fő

1650 Ft (hálózsákos), ágynemű + 700 Ft

vendégszoba 2 fő

3200 Ft/éj

Parókia 

turistaszállás 28 fő

1400 Ft/fő/éj

Gyógybarlang Kft. 

turistaszállás 40 fő

2500 Ft/fő/éj

Fogadó az Öreg Malomhoz

panzió 4 x 2 fő

7000 Ft/2 fő, ill. 8000 Ft/2 fő


HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK

VEZETŐSÉGI ÜLÉSEK
Elnökségi ülés: 2007. május 14.

A 2007. április 15-i tisztújító küldöttközgyűlésen megválasztott vezetőség alakuló ülésén az alábbi határozatok születtek:
– foglalkozott a Barlangnap megrendezésével. Az előzetes költségvetés megvitatása alapján úgy határozott, hogy a szervezőkkel további konzultáció szükséges a költségcsökkentések ügyében. Polacsek Zsolt előzetesen jelezte, hogy a 2008. évi Barlangnap megrendezését Balatonedericsen vállalják.
– foglalkozott a Barlangkutatók Szakmai Találkozójának előkészítésével. Döntött ar-ról, hogy a Társulat a Kessler évforduló alkalmából egyszeri alkalommal adomá-nyozandó Kessler-emlékérmeket ad ki. Az érem kivitelezésével és a kitüntetettek névsorának összeállításával egy munkabizottságot bízott meg, melynek tagjai: Adamkó Péter (javaslattevő), dr. Dénes György, dr. Lénárt László, dr. Sárváry István.
– döntött a Társulat által oktatási célra nyert 500 000 Ft összegű pályázati támogatás felhasználásáról. Ennek értelmében a támogatás 50 %-a az elhasznált kötelek pótlására, 50 %-a a kutatásvezetői jegyzet megírására fordítandó. A szerzőket a Barlangnap előtt fel kell kérni, határidő nyár vége. Felelős: dr. Lénárt László és Vid Gábor.
– foglalkozott azokkal a javaslatokkal, amelyek vonzóvá tehetik a Társulatot a tagság számára. (Az összeállítást alább közöljük.)
– elfogadta 19 fő új belépő felvételi kérelmét, továbbá 51 tagdíjhátralékban lévő fő tagságát megszüntette (megjegyzés: a törölt tagok közül számosan rendezték időközben elmaradásukat)
– foglalkozott a Mozgás- és Élményterápiás Szakosztály (M-ÉSZ) megalakításával és felvételi kérelmével. A szakosztály kérelmével kapcsolatban kifogás nem merült fel, így a szakosztály működését megkezdheti, de a döntést illetékességből a Választmány hatáskörébe utalta. 

Az újjászervezett MKBT-elnökség alakuló ülésén több ötlet merült fel annak érdekében, hogy tagjainknak minél több szolgáltatást nyújthassunk. Elképzeléseink szerint ezek az alábbiak:
– ügyintézés csak társulati tagoknak, nem tagoknak külön térítés fejében pl. osztrák biztosítás esetében,
– tagkártya színvonalának emelése laminálással, újabb vásárlási kedvezmények felkutatása,
– idegenforgalmi barlangoknál egységes kedvezmény elérése,
– fiatalok bevonása pályázatok kiírásával (irodalomkutatás, barlangok feldolgozása stb.),
– fotópályázat és kiállítás a Társulat 50. évfordulójához kapcsolódva,
– Szemlő-hegyi-barlangnál rendszeres, havonként cserélődő fotókiállításhoz anyaggyűjtés, bemutatkozási lehetőség megteremtése,
– ősztől szerdánként heti rendszerességgel előadások. Az előadásokról és a részvételi statisztikáról a Tájékoztatóban utólagos híradás,
– szerda esténként rendszeres klubélet kialakítása, fotóanyagok bemutatása, kötetlen beszélgetés,
– a szerda délutáni fogadónap mellett hétfőnként még egy állandó ügyfélfogadási időpont kialakítása,
– barlangkulcsok felvételi lehetőségének megteremtése a Társulatnál,
– csoportok aktivizálása, aktuális tagnévsor közzététele a honlapon, a tagság kezdetének feltüntetésével,
– állandó felszerelés bázis kialakítása, ahonnan olyan eszközöket lehet kölcsönözni, amelyeket a tagok egyénileg nehezen vásárolnának meg,
– MKBT tagoknak külön levelező lista létrehozása a közérdekű információk minél gyorsabb eljuttatása céljából,
– a honlapon minden csoportról rövid információ megjelentetése, s közvetlen elérhetőség megteremtése. Ehhez minden társulati csoportról egy kb. féloldalas anyag összegyűjtése,
– kifelé egységes arculat megteremtése céljából először a vezetőségnek, majd minden tagnak, aki ezt igényli xy@speleology.hu egységes e-mail cím kialakítása. Kérjük a tagokat, hogy a vezetéknév.keresztnév@speleology.hu e-mail címek iránti igényt jelezzék a vid.gabor@speleogy.hu e-mail címen. Lehetőség van arra, hogy a fenti címre érkező leveleket tetszőleges és jelenleg is meglévő e-mail címre irányítsuk, illetve szeptembertől arra is, hogy mi biztosítunk hozzá tárhelyet.
További ötletek ügyében minden tagunktól szívesen fogadunk javaslatokat.

KÜLFÖLDI KAPCSOLATOK KIALAKÍTÁSA ÉS LEGALIZÁLÁSA

Az utóbbi időben Romániából és Horvátországból több panasz érkezett az MKBT felé magyar kutatók illegális túráiról ill. kutatásairól.
Ezért a Társulat irodája az elkövetkező hónapokban felveszi a kapcsolatot a környező országok barlangkutató szervezeteivel ill. az illetékes nemzeti parkok vezetőivel annak érdekében, hogy legalizáljuk a külföldi kutatásokat és túrákat. 
Kérjük a tisztelt Tagságot, hogy a nyári időszaktól valamennyi tervezett túrával kapcsolatban keressétek meg a Társulat Titkárságát, hogy az engedélyek megszerzésénél, a túrák illetékes helyre történő bejelentésével segítséget nyújthassunk. 

Kiss Attila főtitkár Dr. Leél-Őssy Szabolcs elnök


Ui: Időközben a Társulathoz megérkezett Horvátországból (a Horvát Hegymászó Szövetség Szpeleológiai Bizottságának elnökétől) kutatási, illetve túraengedélyek beszerzésével kapcsolatos tájékoztatás. Ennek értelmében az engedélyek ügyében illetékes hivatal a horvát Kulturális Minisztérium Természetvédelmi Osztálya. Ajánlott azonban a http://public.carnet.hr/speleology/clubs/html honlapon található két barlangos szervezet valamelyikén keresztül barlangkutató csoportokkal felvenni a kapcsolatot, akik segítenek az engedélyek beszerzésében. (Megjegyezzük, hogy a szerkesztés időpontjában a fenti honlap nem működött.) 
Titkárság

BESZÁMOLÓK, RÖVID CIKKEK

TÁRSULATI TANULMÁNYÚTON A ZEMPLÉNBEN

Társulatunk szokásos tavaszi hazai tanulmányútját 13 fő részvételével 2007. május 18—20. között szerveztük a Zempléni-hegységbe. 
Túránk kiinduló pontja Miskolcon a Tiszai pályaudvar volt, ahonnan meglehetősen kellemetlen időjárási viszonyok (szél, teljesen borult égbolt) mellett indultunk el Telkibánya felé. Útközben az eső is eleredt, ezért némi programváltoztatás után úgy döntöttünk, hogy elsőként a „jégbarlangot” keressük fel. Szerencsére még az indulás előtt sikerült kinyomozni a barlangkulcs fellelési helyét. Így a telkibányai erdészettől megszerzett kulcs birtokában be is jutottunk a táróba, ahol a szokatlan enyhe tél következtében természetesen egyetlen jégképződményt sem láttunk. 

Csoportunk a Telkibányai „jégbarlang” előtt

Mivel a felhőjárás némi reményre engedett okot, a Nagy-Milicre tervezett túrát délutánra halasztottuk, s előtte Hollóházán a porcelán-múzeumba látogattunk. Mint később kiderült, kár volt a csere, mert délután a Milic tetejére már kellemes esőben gyalogoltunk fel. Szerencsére visszafelé elállt, de a még aznapra tervezett füzéri várlátogatást az idő előrehaladtára való tekintettel másnapra halasztottuk. Mivel szállásunk, a füzéri erdészház kulcsát a kocsmában kellett elkérni, ezért kisebb alapozás után vághattunk még neki az estének. A ház az erdő kellős közepén, várakozáson felül kellemes élmény volt, remek kilátással a várra. 
Az idei első tanulmányutunk programjában a természeti látnivalók mellett számos kulturális nevezetesség is helyet kapott. Szombaton elsőként a füzéri várba gyalogoltunk fel, ahol rendkívül bőséges és érdekes információt kaptunk mind a helyreállítási munkákról, mind a Milic természeti park kialakításáról. Szívesen beszélgettünk volna tovább is, de sok program volt még előttünk. Telkibányán megnéztük a Bányászati Múzeumot, majd felsétáltunk a templomkertbe, ahol mindenki csalódottan állapította meg, hogy mennyire megfogyatkoztak a kopjafák, s az egykori hangulatos templom körül mindent beépítettek. 
Telkibányáról a regéci várromhoz mentünk, ahol a tűző napon tett gyalogtúra kissé próbára tette a csapatot. Mindenesetre nem hagytuk magunkat, nemcsak a várat, de a bejárat közelében található barlangot is bevettük. Innen pedig Boldogkő várát kerestük fel, ahol végre jól megérdemelt ebédszünethez jutott a csapat. Délután a Boldogkőújfalu határában található pszeudo-kőtenger legtípusosabb hazai előfordulását néztük meg, ahonnan nagyon szép kilátás nyílt a környékre. Aznapi következő programunk az erdőbényei Mulató-hegy térségében található szubvulkáni lakkolit-előfordulás felkeresése lett volna. Sajnos a bányába nem sikerült bejutnunk, így csak egy magaslatról tudtunk lepillantani a bányaudvarra és a külszíni fejtésekre. 
Szállásunk Hercegkúton volt, egy nagyon igényesen átalakított és berendezett egykori parasztházban. Este a tanulmányutak programjában elmaradhatatlan borkóstolásra a világörökséghez tartozó pincesoron került sor a Götz család pincéjében, ahol hatféle tokaji bor mellett a kiváló helyi sváb szalonnát is megkóstolhattuk, s részletes tájékoztatást kaphattunk a helybeli bortermelés kulisszatitkairól.
Vasárnap délelőtt a Megyer-hegyi felhagyott malomkőbánya szerepelt a programban. A meredek, függőleges falakkal körülvett ún. Tengerszem rendkívüli látvány volt, melyet minden oldalról megcsodálhattunk. Felkerestük a bánya déli oldalán kőbevájt bányászlakásokat is, majd utunk következő állomására, Sárospatakra utaztunk. Itt nem kis erőpróbának bizonyult Vass Imre sírjának felkutatása a református temetőben. Hosszú keresés után végül megtaláltuk, s elhelyezhettük rajta a magunkkal hozott kis koszorút. Sajnos a sírkő felirata szinte teljesen olvashatatlanná vált. Szerencsére a Karszt és Barlangban megjelent az eredeti szöveg, amelynek alapján a felirat rekonstruálható.
A kirándulás programja a sárospataki várlátogatással fejeződött be, majd Miskolcon, a Tiszai pályaudvaron vettünk búcsút egymástól. 
Fleck Nóra

MEGEMLÉKEZÉS A 90 ÉVE KELETKEZETT SZILVÁS-KŐI BARLANGOKRÓL

2007. május 26-án a salgótarjáni Sziklaorom Hegymászó és Barlangász Klub és az MKBT Vulkánszpeleológiai Kollektívája a Szilvás-kői barlangok keletkezésének 90. évfordulója alkalmából emlékülést rendezett Salgótarjánban, a Nógrádi Történeti Mú-zeumban, melyet délután egy bemutató túra követett a Szilvás-kőn. A rendezvényen összesen 35-en vettek részt a turista egyesületekből, a barlangkutató csoportokból, valamint néhány civil érdeklődő is tiszteletét tette.
Az emlékülést Gubola István tanár, a Nógrád Megyei Természetbarát Szövetség elnöke vetette, ki előbb a rendezvény köszöntőit, Judik Bélát, a Bükki Nemzeti Park körzetvezetőjét, majd dr. Leél-Őssy Szabolcsot, a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat elnökét kérte fel méltató gondolataik elmondására. Ezt követően Eszterhás István tanár, a Vulkánszpeleológiai Kollektíva vezetője mutatott be gazdagon illusztrált előadást a Szilvás-kő bazaltjában található 30 konzekvenciabarlang keletkezéséről, formakincséről, klimatológiájáról és élővilágáról. A Szilvás-kő-hegycsoport földtani és vulkanológiai viszonyait számos eddig ismeretlen, az archívumok legmélyéről előkeresett dokumentummal színesítve Prakfalvi Péter geológus ismertette. Dr. Nyíri László orvos, a Nógrád Megyei Természetbarát Szövetség főtitkára Szilvás-kő első tudományos kutatójáról, a 120 éve született, életében méltatlanul kevés elismerést kapott polihisztor tanárról és természetkutatóról, dr. Darnyay Béláról, az ő életútjáról, munkásságáról, gazdag irodalmi tevékenységéről tartott érdekfeszítő előadást. A délelőtti megemlékezést bezárólag lehetett megtekinteni Buda László fotográfus, a Sziklaorom Hegymászó és Barlangász Klub elnökének fényképeit Szilvás-kő barlangjairól.
Délután ragyogó időben került sor a Szilvás-kői túrára. A résztvevők megtekintették az egykori Nagy-Szilvás-kői bazaltbánya 30 m magasságig feltárt bazaltoszlopait és a szintén felhagyott Bagó-kői bazaltbánya világszenzációt jelentő bazaltoszlop-kavalkádját, ahol a függőleges oszlopokon vízszintes oszlopok nyugszanak és mindezeket oldalról ívesen hajlott ferde oszlopok harántolják. Felkapaszkodva a Szilvás-kő központi platójára meg lehetett szemlélni a hegy felszíne alól kibányászott 
szénréteg következtében 1917-ben keletkezett bányaomlás által alakult 600 m hosszú, 1—2 méter széles és 10—15 m mély hasadékrendszert, melyből a barlangok zöme is nyílik. A résztvevők a Dornyay-barlang előterében emléktáblát avattak, méltatva és elismerve a névadó elévülhetetlen munkásságát. Majd számosan alászálltak a legjelentősebb barlangokba: a Szilvás-kői-barlangba és a Sárkánytorok-barlangba, a többi barlangnak pedig megnézték a bejáratát.Végül a vendégek köszönetet mondtak a rendezőknek a szerény támogatások ellenére is (több előre megígért támogatást visszavontak) sikeres, ismeretekben és élményekben gazdag, mindvégig jó hangulatú rendezvényért.

Eszterhás István

A Dornyay-barlang bejárata

 

11. NEMZETKÖZI BARLANGI MENTŐ KONFERENCIA


Bábeli hangzavar verte fel Aggtelek csendjét május 15-én hajnali 2 óra tájban, amikor egy hosszúra nyúlt napot és fárasztó utazást követően a világ minden részéből érkező barlangi mentőket szállító busz megérkezett a Turista-szállóhoz.
A délelőtti regisztrációt követően 14 órakor dr. Dénes György, a Magyar Barlangi Mentőszolgálat alapító elnöke és a Barlangi Mentőszolgálatok Nemzetközi Szervezetének tiszteletbeli elnöke megnyitó szavaival, közel két éves előkészítő munkát követően, kezdetét vette a 11. Nemzetközi Barlangi Mentő Konferencia.
A Cseppkő-szállóban tartott megnyitó keretében üdvözlő beszédet mondott Christian Dodelin, a Nemzetközi Barlangtani Unió Barlangi Mentő Bizottságának elnöke, dr. Leél-Őssy Szabolcs, a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat elnöke, Éles Miklós aggteleki polgármester és Salamon Gábor, az Aggteleki Nemzeti Park igazgatója.
A rendezvény fővédnökségét Göncz Árpád, a Magyar Köztársaság volt elnöke vállalta. A Konferencia védnökei a következők voltak: Bene László – Országos Rendőrfőkapitány; Haraszthy László – Természet- és Környezetmegőrzési szakállamtitkár; Horváth Ágnes – egészségügyi miniszter; Leél-Őssy Szabolcs – a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat elnöke; Szabó Imre – Magyar Természetbarát Szövetség elnöke; Tatár Attila – az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója. A fővédnök és a védnökök írásban megküldött üdvözlő sorait dr. Dénes György tolmácsolta.
A Konferencia alkalmából a Magyar Posta bélyeget adott ki. A megnyitó nagy elismerést kiváltó színfoltja volt, amikor Rácz Tamásné, a Magyar Posta Kelet-magyarországi Terület igazgató asszonya ismertette a bélyeg történetét, bemutatta az újdonságot és ünnepélyes keretek között alkalmi bélyegzéssel forgalomba bocsátotta a bélyeget.
A 26 országból érkezett több mint 100 résztvevő a 4 napos tanácskozáson 36 előadáson, illetve gyakorlati bemutatón keresztül adott tájékoztatást a tevékenységéről, a problémáiról és azok megoldásáról, kezeléséről. Az előadások között különösen nagy hangsúly kaptak a szervezeti, mentés szervezési, a különböző hatóságok és szervezetek együttműködésével foglalkozó, a felelősségi, a biztosítási és a finanszírozási kérdések.
Az elhangzott előadások és az azokat követő viták, illetve hozzászólások hatására a Konferencia utolsó napjára egy a barlangi mentésekre vonatkozó ajánlás tervezet fogalmazódott meg, amelyet Aggtelek Agreement néven fogadtak el a résztvevők. Ebben megfogalmazásra került, hogy :

A különleges barlangi környezet megköveteli, hogy csak gyakorlott barlangászok vegyenek részt barlangi mentésekben.
-  Mind a barlangászok, mind a nem barlangászok mentése az államok felelőssége.
-  A kormányok kiemelt felelőssége a mentőakciók támogatása. A mentőszervezetek a felkészültségüket adják, míg a kormányoknak a mentőszervezetek lehetőség szerinti anyagi támogatását kell biztosítaniuk.
- Baleset esetén a segítségnyújtásnak a sérült részére ingyenesnek kell lennie. A mentés költségeit is az államoknak kellene fedezniük.
- A barlangi mentőknek, mint minden más állampolgárnak adót kell fizetniük. A mentőszervezetek tagjai rendszerint saját költségükből fedezik a felkészültségükhöz szükséges gyakorlatokat és igen gyakran a saját felszerelésüket használják erre a célra. Úgy érezzük, hogy ezzel már kétszer fizettünk és nem kellene harmadszor is fizetnünk a mentésért vagy a biztosításért.
-  Mivel a barlangi mentéseket általában önkéntesek végzik, a költségeik viszonylag alacsonyak. Az államok nagy többségében a barlangi balesetek ritkák, ezért a hivatásos barlangi mentő szervezetek fenntartása sokkal drágább lenne.
-  A barlangi mentések során kifejlesztett mentési technikák más mentéseknél is alkalmazhatók. Ezen barlangi mentő technikák oktatását barlangászoknak kell oktatniuk.
-  A barlangi mentő technikák fejlesztését és biztonságosságát laboratóriumi tesztek és barlangászok gyakorlati tapasztalatai biztosítják. Az ipari környezet tapasztalatai alapján készülő jogi szabályozások nem feltétlenül használhatóak a barlangi mentéseknél.
-  Nagyra értékeljük a kormányok által a barlangászathoz biztosított bárminemű támogatást, legyen az akár tudományos kutatás, feltárás, turizmus, oktatás vagy mentés.

A jósvafői Tengerszem-szállóban tartott záróülést követően megbeszélést tartott a Barlangi Mentőszolgálatok Nemzetközi Szervezetének vezetősége. Itt meghatározásra kerültek a szervezet előtt álló feladatok, valamint az elkövetkező évek programja. Eszerint 2008 őszén a franciaországi Vercors-ban, 2009 nyarán Kerrville-ben (USA, Texas) a Nemzetközi Barlangtani Unió 15. Kongresszusának keretei között, majd 2010-ben Horvátországban a Velebit-hegységben találkozhatnak a barlangi mentők.
Az Aggtelek-Jósvafőn most megtartott Konferenciával kapcsolatos fényképes és írásos beszámolók, köztük az elhangzott előadások anyagai teljes terjedelmükben, megtalálhatók a http://www.caverescue.hu/konferencia/konferencia.html honlapon.

Hegedűs Gyula
Magyar Barlangi Mentőszolgálat


A 11. Nemzetközi Barlangi Mentő Konferencia támogatói voltak:
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósága
Béflex Grafika Kft.
Borsodi Sörgyár Zrt.
Budapesti Nagybani Piac Zrt.
Fővárosi Polgárivédelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség
Magyar Fejlesztési Bank Rt.
Magyar Természetbarát Szövetség
Meander s.r.o.
MOL Nyrt.
Tengerszem Sport
Zwack Unicum Nyrt.

HÍREK, HIRDETMÉNYEK

KÖNYVÚJDONSÁGOK

Megjelent a Karszt és Barlang 2006. I–II. száma. 

A Nemzeti Civil Alapprogram pályázatán elnyert támogatásnak kö-szönhetően a kiadvány megjelenése időben megelőzte a 2004–2005. évi összevont szám kiadását, amely terveink sze-rint még a nyár folyamán napvilágot lát.
A 2006. évi I–II. számot a 2006-ban MKBT-tagsággal rendelkező tagtársaink ingyenesen kapják meg. A kiadvány 500 Ft-os áron megvásárolható a Titkárságon.
Kérjük tagtársainkat, hogy – a tetemes postaköltségek csökkentése érdekében – lehetőség szerint személyesen (csoportok esetében összevontan) vegyék át a folyóiratot a Titkárságon. 

Magyar Hegyisport és Turista Enciklopédia
Kornétás Kiadó 2005

A több szerző munkájából Neidenbach Ákos és Pusztay Sándor által szerkesztett A/4-es méretű, 488 oldalas, szín-vonalas tartalmú és kivitelű enciklopédia mintegy 3500 szó-cikkben ismerteti a magyar és a magyar vonatkozású gyalog-, sí-, kerékpártúrázás, vadvízi evezés, hegymászás és barlangászat helyszíneit, szervezeteit, kiemelkedő művelőit, eseményeit és kifejezéseik magyarázatát.
A gazdag gyűjteményből hozzávetőleg 370 szócikk barlangi ismeretekkel kapcsolatos. Szerepel benne 118 fokozottan védett, 22 egyéb hazai barlang és 38 magyar vonatkozású külföldi barlang leírása. Bemutatja 122 barlangkutató életútját, tevékenységét, eredményeit. A kiadványban 97 elhunyt és 25 ma is aktív barlangkutató adatai szerepelnek. Ezeken túl ismerteti a barlangkutatás történelmi és jelenlegi szervezeteit, jó néhány barlangkutató csoportot, a különböző időszakok szakmai folyóiratait, a fontosabb szervezeti eseményeket, valamint egy sor barlangokkal kapcsolatos kifejezés magyarázatát.
A magyar barlangkutatás bemutatására is vállalkozó enciklopédia számos tekintetben forrásmunkának is tekinthető, így jó szívvel ajánlom minden barlangkutató társamnak. A munka a Kornétás Kiadó Könyvesboltjában (1138 Budapest, Népfürdő u. 15/D) 5990 Ft-os áron szerezhető be.
Eszterhás István