MKBT TÁJÉKOZTATÓ  

 

2006 május - június

 

 

Megjelenik minden páratlan hónap elején (lapzárta: minden páros hónap 10-én)

Kiadja a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat

1025 Budapest, Pusztaszeri út 35. 

Tel.: 346-0494, tel./fax: 346-0495. E-mail: mkbt@axelero.hu; web: www.barlang.hu

Szerkesztő: Fleck Nóra. Felelős kiadó: dr. Leél-Őssy Szabolcs

A tájékoztató számára leadott cikkek, anyagok tartalmáért a szerzőik felelősek.

 Floppyn és e-mail-en érkező anyagokat Win 98/Office 2000 ill. Win XP formátumban tudunk fogadni.


nyomtatható verzió

 BRÓDY ANDOR

1954–2006 


Élete delén távozott közülünk a hegyek, a barlangok és az erdők igaz barátja, Bródy Andor. 52 évesen hagyott itt bennünket. Az élet örömét a természetben találta meg és a természetet szerető, a természetet járó fiatalok kollektívájában. Nem magányosan járta az erdőket, hegyeket, vitte magával barátait, és különösen nagy örömmel és szeretettel vezette a természetbe a fiatalokat. 
Hajtotta a megismerés vágya, hogy megismerjen új túraterületeket, majd utóbb távoli egzotikus tájakat is. Új lehetőség nyílt meg számára, amikor megismerte a barlangok világát, és megismerte az addig még emberszem nem látta, újabb barlangszakaszok fölfedezésének semmi mással össze nem hasonlítható örömét. De ezt a sok örömet meg kellett osztania, mert az öröm megsokszorozódik, ha meg-osztjuk. A lelkes túravezetőhöz szívesen csatlakoztak fiatal társak, és ő boldogan vezette őket túrákra az erdőkbe, hegyekbe, barlangokba. 
1982-ben tagja lett a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulatnak, aztán fiatal túratársaiból megszervezte a Vakond barlangkutató csoportot, amellyel sorra járta az ország számos barlangját, közben oktatta, nevelte társait a biztonságos túrázás, a biztonságos barlangjárás technikájára, és személyes példájával mutatta meg nekik, mit jelent odafigyelni társainkra, nemcsak a barlangban, de ugyanúgy a magán-életben is. Megismertette csoportjával távoli országok csodálatos barlangvilágát, bar-langász expedíciókat szervezett többek közt Franciaország és Spanyolország híres barlangjaiba is. Néhány társával eljutott az Atlanti-óceán partjaitól a varázslatos Távol-Keletig, a Csendes-óceán partjaiig és az északi Jeges-tengertől Közép-Afrikáig, az Indiai-óceánig, hogy megismerje, fölfedezze a maga és társai számára a termé-szet ezer csodáját.
Különösen értett a fiatalok nyelvén. Mindig megtalálta hozzájuk a megfelelő han-got, és boldogan vállalta több iskolában is a gyerekekkel való foglalkozást. Rend-szeresen túrákat szervezett számukra, ahol megtanulták tőle a természet igazi sze-retetét és a baráti összetartozás örömét is. Ő, aki fiatal fiúként megismerte a fél-árvaság szomorú érzését, mély együttérzéssel vállalta a nevelőotthonban élő, árva diákokkal való foglalkozást, de különös empátiával, átérzéssel foglalkozott sérült gye-rekekkel is, akik megnyíltak számára, hallgattak szavára, szertettel vették körül.
Emberszeretetéből, humánumából fakadt önzetlensége és segítőkészsége. Ha valahol segítségre volt szükség, ő ott termett az elsők között. Az előző nagy árvíz idején ott volt a gátak építésénél, és segítőkészsége vezette a Barlangi Mentő-szolgálat soraiba is, amelynek haláláig akcióba bevonható pártoló tagja volt. Részt vett az Esztramosi-barlangban rekedt könnyűbúvár életének megmentéséért öt napon át folytatott kemény, de végül sikeres küzdelemben is, amelyet az egész ország aggódva figyelt, de ha kellett, vállalta a mentőszolgálatban a kevésbé népszerű, ügyeleti feladatokat is. 
Bródy Andor életét rövidre szabta a sors, de mégis egész életet élt. Mert élete értelmes és tartalmas volt. Sok nagyszerű élményt kapott az élettől, a természettől és sokat adott tovább társainak, barátainak. Ezért, ha eltávozott is, mégsem felejti el senki, aki igazán ismerte őt. Távozása nemcsak a családjában hagy pótolhatatlan űrt maga után, de barlangász társai és fiatal túratársai körében is, akik szívükben, lelkükben megőrzik, sokan megőrizzük emlékét. És akire emlékeznek, az nem hal meg igazán.
Dr. Dénes György

Lapzárta után érkezett két szomorú hír. A közelmúlt napokban elhunyt Dr. Számadó István sebész főorvos, a Magyar Barlangi Mentőszolgálat főorvosa és Venkovits István főgeológus, Társulatunk alapító és tiszteleti tagja.  Mindkettőjükről Tájékoztatónk következő számában emlékezünk meg.

PROGRAMOK, RENDEZVÉNYEK

ELŐADÁSOK
Május 18. szerda 18 óra
Kocsis Ákos: Az Ürömi-víznyelőtől a Zsófia-pusztai-víznyelőig

Az előadás keretében hóolvadás közben működő víznyelők kerülnek vetítésre. A Pilistől a Déli-Bakonyig az országban a leglátványosabbnak számító felszíni karszt-objektumokat működés közben sikerült lefényképezni, illetve mozgóképet készíteni róluk. Két helyszínen barlangi felvételek is készültek az eltűnő vizekről (Pilis: Macska-barlang, Bakony: Zsófia-pusztai-víznyelőbarlang). E képek megtekintése során talán változhat a Dunántúli-középhegység karsztjával szemben megmutatkozó közöny. Egyben felveti a kérdést, hogy merre tart a búvópatakok útja a karszt belsejében, és létezhet-e közvetlen víznyelő-karsztforrás összefüggés valahol a Dunántúli-közép-hegység főkarsztjában.


Takács Ferdinánd barlangkutató, festőművész
„Ecsettel a barlangok világában” 
c. kiállítása a Szemlő-hegyi-barlang fogadóépületében. 
Megnyitó 2006. május 6-án ½ 10 órakor, az MKBT küldöttközgyűlése előtt.
A küldöttközgyűlés után – kb. ½ 1-kor – a Cserszegtomaji-kútbarlang és a Csodabogyós-barlang c. filmek kerülnek vetítésre. 
²²²

HÁGÓ KUPA 2006

Kedves barlangász társaink!
Az FTSK az idén a Solymári-ördöglyukban 2006. 05.19–21-én szervezi a szokásos Hágó-kupa technikai versenyt. 
Szállás: Nagykovácsi turistaház helyén lévő réten, sátorban.
Nevezési díj: 1500 Ft/csapat.
Indítás: Szombaton 9 órától, 3 fős csapatban, slósz szükséges.
Humoros, általában gyorsasági feladatok leküzdése, többféle pózban, gya-koroljátok a 45 fokos álldogálás közbeni félkezes csomózást, persze egylevegővel!
Este: kivetítőn a nap eseményei, bakik visszaidézése, lassítva, kikockázva!
Új filmek (Bécó nyírbálásával: Dögös kanyonokban) és régi versenyfilmek vetí-tése, a társaság dönthet, hogy mit szeretne nézni. Ami biztos: Festicorde 2003.
Eredményhirdetés. Tábortűz melletti táncolás, bátrabbak parázstáncot járhatnak.
Vasárnap, szokott egyéni küzdelem.

Nyeremények: Első három helyezett csapatban, az egyéniben első három helyezetten kívül az első leányzó is értékes díjra számíthat (gyakoroljatok kedveskéim!)
Természetesen leánycsapat külön díjazásban részesül, de legyen ellenfele!

Infó: Pinti: 06 -70 -2725152.
Zsolti: 06 -70 - 3197971.
FTSK csoport és baráti köre nevében
Frédi


KÖZPONTI KUTATÓTÁBOR

A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat a Rózsadombi Kinizsi Barlangkutató és hegymászó Sportegyesülettel közösen szervezi az idén a Központi Kutatótábort.
A tábor helyszíne a József-hegyi-barlang kezelőépülete lesz, amely körül tetszés szerinti számban állíthatók fel sátrak. Az épület korlátozott infrastruktúrát jelent (1 WC, 1 zuhanyozó). Szükség esetén ezt bővítjük.
A tábor célja a József-hegyi-barlang továbbkutatása a 2005–2006 folyamán fel-fedezett részeknél (Kulcs-terem), ill. több környező kisbarlang bontása (Ferenc-barlangok, Áfonya-barlang, Szalamandra-barlang). Valamennyi helyszín jelentős levegőmozgással jellemezhető, ígéretes bontáspont. Megfelelő létszám esetén újra kibontjuk a József-hegyi-barlang hátsó részeibe vezető 2-es bejáratot.
A szervezés miatt kérjük, részvételi szándékotokat előzetesen jelezzétek a Társulat Titkárságán.
A tábor tervezett időpontja 2006. június 25-től július 2-ig, az iskola befejezése után, közvetlenül a barlangnapot követően. Aki nem megy barlangnapra, már 23-án pénteken, vagy 24-én szombaton megérkezhet.
A tábor időtartama alatt esténként meleg ételt biztosítunk.

Leél-Össy Szabolcs Adamkó Péter
MKBT elnök SE elnök

²²²
BARLANGKUTATÓ TÁBOR A SOPRONI-HEGYSÉGBEN
Sopron, 2006. július 1–9.


A Vulkánszpeleológiai Kollektíva az Alpokalja Turista Egyesülettel közösen szervezi hagyományos nyári táborát 2006. július 1–9. között a Soproni-hegységben. A tábor fő célja a hegység többségét adó kristályos kőzetek és homokkövek alkotta tájrészeken barlangokat keresni, a talált barlangokat átvizsgálni, felmérni, kataszterszerűen feldolgozni. Ezeken kívül meg kívánjuk látogatni a Balfi-rög karsztbarlangjait, a fertőrákosi kőbányákat, Sopronnak és környékének kulturális és természeti értékeit, valamint körültekinteni a hegység osztrák oldalán is. Sátorozási lehetőség híján a tábor központja és az elszállásolás Sopronban, a Határőrkiképző és Továbbképző Intézetben (Táncsics u. 8–10.) lesz. Az élelmezést és az útiköltséget a résztvevők maguk állják. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. Bővebb felvilágosítással szolgálnak:
Eszterhás István 06-22/420-086
Orbán Róbert 06-94/312-535

ALCADI ’06 KONFERENCIA
2006. szeptember 24–30.


2006. szeptember 24–25. 
Szakelőadások Budapesten
2006. szeptember 26–30. 
Tanulmányút az Erdélyi-szigethegység (Románia) barlangtörténeti szempontból jelentős néhány barlangjába ( Funácza-barlang, József főherceg /Magura/-barlang, Meziádi-barlang), a Medve-barlangba, valamint Czárán Gyula sírjához.
² ² ²
A konferenciára az Alpok, a Kárpátok, a Dinaridák és a közbezárt területek karsztjainak, barlangjainak az első világháború végéig terjedő kutatástörténetével foglalkozó, max. 30 perc időtartamú előadásokat várunk. Ez évben azonban – osztrák javaslat alapján – elfogadunk olyan előadásokat is, melyek olyan – az érintett terület szpeleológiájában kiemelkedő – személyiségekkel foglalkoznak, akik az első világháború előtt születtek, de munkásságuk már ez után teljesedett ki.
A konferencia hivatalos nyelve angol, német és magyar.
Az előadások megtartásához minden technikai eszköz (dia- és írásvetítő, projektor) rendelkezésre áll.
A részvétel és szállás költségeit az előzetes jelentkezések alapján a 2. körlevélben (június–júliusban) közöljük. 
A tanulmányúton a barlangok (a Medve-barlangot kivéve) közepesen nehéz terepen ½–1 órás gyaloglással érhetők el (kb. ugyanennyi vissza). Túraruha, túracipő ajánlott. A barlangok nem kiépítettek, de nem nehezen járhatók. Világítás mindenképpen, esetleg overáll szükséges.
² ² ²
Jelentkezési lap a 11. oldalon található.

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK

KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉS
2006. május 6-án, szombaton 10 órakor
a Szemlő-hegyi-barlang fogadóépületének vetítőtermében
(Budapest, II. Pusztaszeri út 35.)

Napirend:
Elnöki megnyitó
Kitüntetések átadása és a Cholnoky-pályázat eredményhirdetése
Főtitkári beszámoló
Közhasznúsági jelentés és éves beszámoló
Felügyelő Bizottság beszámolója
Karszt és Barlang Alapítvány beszámolója
2006. évi költségvetés
Elnöki zárszó

Határozatképtelenség esetén a küldöttközgyűlés azonos napirend mellett 1030-kor kerül megtartásra. A küldöttközgyűlés nyílt, azon valamennyi társulati tag részt vehet, de szavazati joggal csak a 2006. évi tagdíjukat is rendezett küldöttek rendelkeznek.

Dr. Leél-Őssy Szabolcs sk.
elnök
² ² ²


Választott tisztségviselőinkhez

Kedves Barátaim! Az utóbbi évben jelentősen lazult közöttünk a vezetőségi üléseken való részvételi hajlandóság. Ez eddig csak a választmányi üléseket érinette. Ott már minden esetben csak a megismételt ülés tud határozatképes lenni... Most már az elnökségi üléseket is csak késve tudjuk kezdeni, mert időre nem gyűlik össze az előírt létszám.
Kérlek Benneteket (már akit érint), vegyétek komolyabban vállalásotokat, és gyertek el a nem túl gyakori ülésekre. Ne veszélyeztessétek a működőképességünket! A jövő évi választáson pedig csak olyanok vállaljanak tisztséget, elnökségi-választmányi tagságot, akik el is tudnak jönni, amikor meghívót kapnak.
Köszönöm a megértéseteket.
Leél-Őssy Szabolcs
elnök

OKTATÁS
Értesítés központi vizsgáról és technikai 2 tanfolyamról


Ezúton értesítjük az érdeklődőket, hogy a MKBT Oktatási Szakosztálya a Központi vizsgáztatást 2006 június 10–11-én (szombat-vasárnap) tartja Budapesten, a tavalyihoz hasonló módon.
Vizsgázni lehet Alapfokú és Technikai 1. vizsgaanyagából, amely egyben az ősszel (októberben) megrendezésre kerülő Technikai 2 (T2) tanfolyam szintfelmérője és felvételije is egyben.
A szintfelmérő után további jelentkezést Technikai 2-re nem tudunk elfogadni. Legközelebbi Túravezetői tanfolyam 2008-ban várható.
Az őszi T2 tanfolyamot az eddigi gyakorlat szerint egyhetes, bentlakásosra tervezzük Szögligeten, maximum 12–15 fős részvétellel. 
Jelentkezéseket a csoportvezetőkön keresztül, vagy a csoport és tanfolyamvezetők ajánlásával, rövid szakmai életrajzzal fogadunk el írásban a Társulat Titkárságán vagy Börcsök Péter levélcímén (2097 Pilisborosjenő, Fő út 22.).
A vizsga és tanfolyam díját a Társulat elnöksége később határozza meg.
A vizsgával kapcsolatos tavalyi (2005) információk megtalálhatók a honlapon: http://www.barlang.hu/ (tanfolyamok/túravezetői)
Az elmúlt vizsgák bizonyítványait hamarosan eljuttatjuk az érintettekhez.
Jelentkezési határidő a vizsgára és szintfelmérőre 2006 május közepéig.

Az Oktatási Szakosztály nevében Börcsök Péter
² ² ²

TÁMOGATÓINK


Örömmel közölhetjük, hogy a Társulat támogatóinak kedve ebben az évben sem lankadt, sőt mindjárt év elején jelentős összegeket könyvelhettünk el. A támogatásokat szívből köszönjük.
 

Eszterhás István

  2 000 Ft

 

Szabó Géza

  4 000 Ft

 

Gádoros Miklós

  2 400 Ft

 

Szentes György

   2 000 Ft

 

Gyúró Lehel

1 000 Ft

 

Thieme András

2 000 Ft

 

Karsztvízgazda Bt. 18 000 Ft

²    ²    ²

Ismételten kérjük, hogy a 2005. évre vonatkozó adóbevallásban is a Társulatot támogassátok az SZJA 1 %-ával, mert döntéseteknek különös jelentősége van. 

A rendelkező nyilatkozat kitöltéséhez itt adjuk meg a Társulat adószámát.

A kedvezményezett adószáma:

1

9

8

1

5

8

0

2

 

2

 

4

1

VÁLASSZ MINKET ÉS GYŐZD MEG ERRŐL ISMERŐSEIDET, CSALÁDTAGJAIDAT IS !
Köszönettel a Társulat vezetése

KIADVÁNYOK

Michael Hoffmann: Lavinaveszély
Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium 2002.
A kiadvány leírja, hogyan keletkeznek és hogyan indulnak el a hódeszkák, a veszélyek hogyan ismerhetők fel helyesen, hogyan tesztelhető a hótakaró és hozható meg annak alapján a helyes döntés. A 100 gyakorlati ötlet gyors és tömör információkat nyújt az alpinisták, gyalogos és sítúrázók, snowboardosok részére.
Kapható a Társulat Titkárságán. Ára: 1500 Ft.
²²²

Erdélyi térképek

Ára, Ft

Királykő–Bucsecs–Keresztény-havas–Nagykő-havas–Csukás 1:70 000

Bihar hegység 1:60 000

Vlegyásza hegység 1:50 000

Kelemen-havasok 1:60 000

Királyerdő-hegység 1:50 000

Gyergyói-havasok és Hagymás-hegység 1:60 000

Gyalui-havasok 1:50 000

Hargita 1:60 000

Radnai-havasok 1:50 000

800

800

600

800

600

800

600

800

800

Kaphatók a Társulat titkárságán.
² ² ²


 

Az UIS következő, 15. nemzetközi kongresszusát 2009. július 12–19. között Kerrville-ben Texas, USA) rendezik. 

Előzetes információk:  gveni@satx.rr.comwww.ICS2009.us
 web: http://www.ics2009.us/

HÍREK, HIRDETMÉNYEK

A Kutató Diákok Országos Szövetségének Konferenciáján Társulatunk (és a Rózsadombi Kinizsi SE) két ifjúsági tagja,
Leél-Őssy Csaba és Márta Zsolt
a József-hegyi-barlangban végzett feltáró munkájukról írt dolgozattal megnyerték a "környezetvédelmi" szekcióban az országos versenyt, és ezzel az egyetemi felvé-telihez kapott + pontok mellett lehetőséget kaptak egy nyári balatoni egyhetes táborozáson való részvételre, valamint az egyetemisták között a jövő évi TDK-n való indulásra.
Gratulálunk nekik!
²²²

Rólunk írták

A Tájékoztató előző számából technikai okokból kimaradt cikknek szomorú aktualitást ad a Caninon nem rég bekövetkezett lavinabaleset, amelyben két barlangász társunk életét vesztette.
A Progressione című olasz barlangász szakfolyóiratban a magyar barlangkutatók (Gortani-team) több mint egy évtizedes munkájáról jelent meg egy térképpel és fotókkal illusztrált 15 oldalas cikk. A cikkhez a lap főszerkesztője, Louis Torelli írt bevezetőt, amelyet nem kis büszkeséggel közreadunk. 
(Megjelent a PROGRESSIONE 51. számában. B. P.)

A 90-es évektől napjainkig terjedő időszakot a Caninon a „Magyarok Gortanis éveinek” is tekinthetjük. A csapatból én személyesen Ádám Zsoltot ismerem, aki Triesztben él, szövetségünk tagja, és ő volt az, aki fantasztikus lendületet adott a Gortani-barlangban kezdett magyar kutatásoknak azzal, hogy különösen a kezdetekben elismerésre méltó munkával segítette az együttműködést a magyar és a trieszti csoport között. 
Aki ismeri a Canint, az ott végzett évtizedes feltárások történetét, az megérti, hogy milyen hatalmas energia kellett egy ilyen nagyságú feladat megvalósításához. Ez a program megerősíti azt a koncepciót, hogy egy barlangnak nincs vége. Úgy tűnik, hogy ez az elmélet hatványozottan érvényesül ezen az illatos fennsíkon, amelybe a magyar barátaink beleszerettek. 
Nem kétséges a feltárások jelentősége és az a teljesítmény sem, amelyet a magyar barlangászok adtak ehhez, amely a dicséretre méltó eredmény mellett egyfajta „kutatási érettséget” is jelez. Ez egyébként több erős kelet-európai csoportnál is tapasztalható. A nemzetközi barlangkutatásokban éppen ezek a csoportok nyújtják a legnagyobb teljesítményeket, bennük a legnagyobb a késztetés a feltárások iránt. 
Csak emlékeztetőül: az ukránok 2080 méteres világrekordja a Nyugat-kaukázusi Arabikában, vagy a szlovénok -1500 méteres eredménye a Ceki-ben. Ezek az eredmények is azt erősítik, hogy ezek a csoportok igen komolyan érdeklődnek az extrém körülmények között és igen magas szinten végzett barlangi feltárások iránt. 
Louis Torelli