MKBT TÁJÉKOZTATÓ 2002 május – június

 

 

Megjelenik minden páratlan hónap elején (lapzárta: minden páros hónap 10-én)

 

Kiadja a  Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat

1025 Budapest, Pusztaszeri út 35.

 

Tel.: 346-0494, tel./fax: 346-0495. E-mail: mkbt@axelero.hu

Szerkesztő: Fleck Nóra. Felelős kiadó: Börcsök Péter

A tájékoztató számára leadott cikkek, anyagok tartalmáért a szerzőik felelősek.

Floppyn és e-mail-en érkező anyagokat Win 98/Office 2000 ill. Win 95 /6.0 formátumban tudunk fogadni.

 

TARTALOM

 

Show document display window Programok, rendezvények

Show document display window BARLANGKUTATÓ TÁBOR AZ ÍROTT-KŐ ALATT

Show document display window BARLANGKUTATÓ TÁBOR BUDAPESTEN

Show document display windowA VILÁG LEGMÉLYEBB BARLANGJA

Show document display windowA TÁRSULAT VEZETŐ SZERVEINEK ÜLÉSEI

Show document display windowA KARSZT- ÉS BARLANG ALAPÍTVÁNY FELHÍVÁSA

Show document display windowÚJABB INFORMÁCIÓ A TÚRAVEZETŐI TANFOLYAMRÓL

Show document display windowRÖVID HÍREK, KÖZLEMÉNYEK, VÉLEMÉNYEK

 

 

PROGRAMOK, RENDEZVÉNYEK

 

ELŐADÁSOK

 

a Szemlő-hegyi-barlang fogadóépületének (Pusztaszeri út 35.) vetítőtermében

Május 15. 1700

Szentes György: Karszt és a maya kultúra – Yucatán (Barlangok, romok, szent források). Diavetítéses előadás.

v   v   v

XLVI. BARLANGNAP

2002. július 12—14.

 

Rendezi: Meteor TTE Baradla Barlangkutató Csoport

Helye: Aggtelek (Kemping)

Részvételi díj: 1000 Ft/fő, mely magában foglalja a táborozás, a barlangokhoz való szállítás költségét, egyszeri meleg étkezést (szombat este) és a kiadványt.

Programok

Barlangtúrák:

Baradla-barlang (hosszútúra, Retek-ág, Styx túra Domicán a vasrácsig)

Béke-barlang (hosszútúra, rövidtúra a Kötélhágcsós-szifonig)

Vass Imre-barlang (kivilágított rész, végponttúra)

Kossuth-barlang, Meteor-barlang, Rákóczi-barlang, Földvári-barlang

Vecsembükki-zsomboly, Almási-zsomboly (körtúra), Baglyok szakadéka.

Marcel Loubens Kupa:

Jelentkezés szombaton 830-ig, 3 fős csapatokkal, nevezési díj: 600 Ft/csapat. A verseny színhelye: Baradla-barlang, illetve Denevér-ági sziklafal. Mottó: Az ismertben is lehet sok ismeretlen.

Filmvetítések:

Beszámolók, expedíciók. Jelentkezőket várunk!

Péntek este tábortűz, szombaton este zenés, táncos mulatság. Tervezünk egyéb szórakoztató, látványos programokat, bemutatókat, illetve versenyeket.

Szállás:

Sátorban a Kemping területén.

BARLANGKUTATÓ TÁBOR AZ ÍROTT-KŐ ALATT

 

A Vulkánszpeleológiai Kollektíva immár 18. alkalommal szervezi hagyományos nyári táborát, ezúttal a Kőszegi-hegységben, 2002. július 5—14. között. A tábor központja Velemben, a Stirling-villa parkjában levő alkotóházban lesz. Az ellátást és az útiköltséget a résztvevők maguk állják, a kulturált táborhelyet, a legendák övezte barlangokat, a vadregényes alpesi tájat a kollektíva tudja garantálni. A Kőszegi-hegység az 1990-es évek előtt meglehetősen zárt terület volt. Így barlangjaiból is mindössze hatot tartottak nyilván. Jelenleg már 29 barlangot ismerünk. Tájékozódásunk szerint jó esély van további barlangok megtalálására és beomlott, beomlasztott üregek feltárására. A tábor célja újabb barlangok kataszterezése és feltárása. Megfelelő reális érdeklődés esetén meglátogatnánk a hegység osztrák oldalának barlangjait, egyéb természeti, történelmi és kulturális nevezetességeit is. Minden érdeklődőt szeretet5tel várunk. Bővebb felvilágosítással szolgál a kollektíva vezetője:

Eszterhás István

8045 Isztimér, Köztársaság u. 157.

Tel.: 22/420-086

v   v   v

 

BARLANGKUTATÓ TÁBOR  BUDAPESTEN

 

Az elmúlt év második felében a Ferenchegyi úton, egy építkezésen felfedeztük a Ferenc-barlangokat(ideiglenes név). bejárat, 6 különáll barlang bejárata került kiépítésre. Ezek közül 2 nem túl perspektivikus, kettőt pedig egybenyitottunk. Így 3 remek kutatási pontunk van, ahol 20-30 m mélyen vagyunk a felszín alatt. Az egyik több hatalmas (5-6 m átmérőjű!) gömbfülke alatt egy borsóköves, nagyméretű hévforrás cső, amely annyira laza kitöltésű, hogy vödörrel szedhető az alján az anyag. A másik egy szintén borsóköves gömbfülkesor aljában egy 60-70 cm széles kovás telér. A harmadik a legígéretesebb, amelyik nagyon erősen huztatol, már több, mint 100 m hosszban ismert, jól bontható. Itt van már egy 20 méteres, kissé azonban keskeny, mintegy 8 m magas, járható szép hasadék is! Nem márgában, hanem már mészkőben vagyunk! A talppontunk a Ferenc-hegyi járatszintje alatt van, bár a még jóval a Szemlő-hegyié fölött. A helyszín a két barlang között kb. félúton van.Több kisbarlangot is feltártunk már a közelben, így nagy felfedezésre van kilátásunk. Sajnos, az építkezés előrehaladtával a bejáratokat kivezetették a ház alól, így hosszú úton kell kiszállítanunk a törmeléket. Ezért nagy összefogásra van szükség, és akkor egy új budapesti nagybarlanggal gazdagodhatunk. A szállás vagy a József-hegyen, vagy a Pál-völgyben megoldható. A jelentkezések ismeretében fogunk ez ügyben eljárni. Időpont: 2002. augusztus 24-szeptember 01. (szombattó vasárnapig). Kérjük, hogy a szervezés miatt írásban jelentkezzetek: Leél-Őssy Szabolcs, Budapest, 1015 Batthyány u. 53.

Leél-Őssy Szabolcs - Adamkó Péter - Szabó Zoltán

 

SPELEOPHOTOGRAPHY 2002

11. NEMZETKÖZI FÉNYKÉPPÁLYÁZAT

Téma: a természet és az ember kapcsolatának művészi bemutatása a karsztok és barlangok világában.

Beküldhető max. 10 db 18x24-es vagy nagyobb méretű fekete-fehér vagy színes kép. A képek hátoldalán ceruzával fel kell tüntetni a szerző nevét, postacímét, valamint a kép címét.

Beküldés: 2002. 11. 30.

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

SPELEOFOTOGRAFIA 2002

Školská 4.

031 01 Liptovský Mikuláš

SZLOVÁKIA

Kiállítás megnyitás: 2002. 12. 05.

Kiállítás nyitva: 2003. 01. 24.

Képek visszaküldése: 2003. 02. 22.

További tájékoztatás: www.smopaj.sk vagy e-mail: smopaj@smopaj.sk

 

BESZÁMOLÓK, JELENTÉSEK

 

A LEGMÉLYEBB BARLANG IMMÁR ABHÁZIÁBAN TALÁLHATÓ

ÖSSZEFOGLALÓ AZ UKRÁN BARLANGKUTATÓ SZÖVETSÉG 2000/2001 TÉLI EXPEDÍCIÓJÁRÓL

 

A Nyugat-Kaukázus hegyei között új barlangmélységi világcsúcs született. A Jurij Kaszjan vezette expedíció, amelyben 11 kutató vett részt Ukrajnából és Oroszországból, újabb szakaszt tárt fel a 2000 folyamán már 1410 m mélységig megismert Krubera (előző nevén Voronja) barlangban, amelynek mélysége ezáltal 1710 m-re változott.

 

A kutatócsoport 2000. december végén, helikopter segítségével jutott a helyszínre. Az új szakasz, amely 1340 m mélységben ágazik ki a már előzőleg bejárt P21 aknából, különösebb nehézség nélkül vezetett 1710 m-ig, ahol egy akna alján két nagy omladékos terem található. Azért három napra szükségük volt az első bejáróknak. A nevezetes pillanat január 7-én következett be. A térképkészítés mellett dokumentumfilm is készült a feltárásról, amely nemsokára megtekinthető lesz a társulatban.

 

Sajnos, végül az időjárás olyan mértékben elromlott, hogy a helikopter igénybevétele lehetetlenné vált. Gyalog kellett elhagyni a helyszínt. A felszerelés nagy részét kupacba rakták (később sikerült helikopterrel elhozni), és a kupacot lapátnyelekből eszkábált, három méter magas árboccal jelölték meg. Estére az árbocnak már csak a fele látszott ki a hóból.

A gyalog való lejutás két napon keresztül, rendkívül nehéz körülmények között zajlott (lavinaveszély, köd, mellig érő hó). Szerencsére végül mindannyian épségben értek le a Szandrips folyó völgyébe, ahol már törte az utat feléjük a keresőcsapat GAZ-66-os teherautója.

 

További információ:

Csepreghy Ferenc (ferenc.csepreghy@honda-eu.com)

Klimcsuk, Alekszandr Boriszovics (klim@klim.carrier.kiev.ua)

 

(Információ olvasható ezzel kapcsolatban hónapok óta az MKBT honlapon, illetve az Exit-en, illetve onnan már le is szedték - webmaster)

 

 

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK

 

A TÁRSULAT VEZETŐ SZERVEINEK ÜLÉSEI

Elnökségi ülés 2002. január 14.

Határozatok:

1. Elfogadta az előző ülés óta eltelt időszakról szóló beszámolót

2. Megvitatta és a választmány elé terjesztésre javasolta a Társulat 2002. évi munka-tervét és költségvetését

3. Elfogadta 3 fő tagfelvételi kérelmét.

Választmányi ülések

2002. január 14.

Határozatok:

1. Elfogadta az előző ülés óta eltelt időszakról szóló beszámolót

2002. március 11.

Határozatképtelenség miatt határozat nem született.

v   v   v

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

A Karszt és Barlang Alapítvány ez évben is pályázatot hirdet a hazai barlangkutatás elősegítése érdekében a 2002. évi tevékenységek támogatására.

Pályázható témakörök:  1. Tudományos kutatások

                                        2. Hazai terepi feltáró kutatások, táborok

Pályázati feltételek:

Pályázni kizárólag a megadott űrlapon, a megkívánt mellékletek csatolásával lehet. Minden pályázathoz csatolni kell egy, a pályázandó tevékenységről szóló max. 2 oldalas össze­foglalót, a költségvetést, valamint a kutatandó barlangra, ill. tevékeny-ségre érvényes kutatási engedély másolatát.

A pályázati űrlap beszerezhető az MKBT titkárságán személyesen, vagy postai úton, felbélyegzett válaszboríték küldése esetén, valamint e-mailen keresztül Borzsák Saroltánál.

A pályázatok postára adásának határideje: 2002. május 31.

A támogatások odaítéléséről, és az összeg nagyságáról a Karszt és Barlang Alapítvány Kuratóriuma június 20-ig dönt. A nyertesek listája az MKBT Tájékoztatóban kerül nyilvánosságra.

A pályázatokat az MKBT címére kérjük postázni. (1025 Budapest, Pusztaszeri út 35.)

A borítékra kérjük ráírni: „KBA Pályázat”.

Érdeklődni Borzsák Saroltánál: a 275-7825-ös telefonszámon,  vagy a borzsak.sari@freemail.hu e-mail címen lehet.

a Karszt és Barlang Alapítvány

Kuratóriuma

 

 

ÚJABB INFORMÁCIÓ A TÚRAVEZETŐI TANFOLYAMRÓL!

 

A Tájékoztató legutóbbi március-áprilisi számában túravezetői tanfolyamot hirdettünk. A közzétételt követően számos kérdés merült fel, amelyeket összefoglalva válaszolunk azokra.

 

1. Kik jelentkezhetnek (idézet):

"Ezért olyanok jelentkezését várjuk, akik a kétéves barlangjáró gyakorlaton kívül a barlangi túrázás és technika alapvető elemeivel tisztában vannak és azt a gya­korlatban kifogástalanul alkalmazzák. A tanfolyam nem az alapfok megszerzéséről, hanem a már meglévő alapfokú ismeretek elmélyítéséről és bővítéséről szól."

2. Mit kell tudni a szintfelmérőre:

A szintfelmérő alapja az alapfokú vizsga követelményrendszere a vonatkozó elméleti és gyakorlati kérdésekkel és feladatokkal. Társmentést és ún. Technikai II-es anyagot nem tervezünk számonkérni.

3. A tanfolyam időbeosztása: 2002. szept.14-2003. március vége.

Kéthetente a hétvége 6 hónapon keresztül (25 nap x 8 óra: azaz 200 óra; szombat­vasárnap, a péntek nem!!)

4. A tanfolyam díj: 50 000 Ft.

Gyakorlati kirándulás: (tervezet) + 20 000 Ft, amely tartalmazza a gyakorlati túra költségeit (útiköltség, felvonó, szállás): Magashegyi karszton -500 m mélységig beszerelés 5 fős csoportoknak bivakkal, saját szervezésben.

Itt jegyezzük meg, hogy indokolt esetben részletfizetés lehetséges. A viszonylag magasabb tanfolyami díj a felszerelés mellett az oktatók költségeit fedezi.

5.  A felvétel a szintfelmérőn írásbeli és gyakorlati feladatokból áll. A teljesített feladatokat pontozással értékeljük. Az első 30 legmagasabb pontszámú személy a tanfolyam résztvevője. A szintfelmérőn minimum alatt teljesítők a létszámtól függetlenül a tanfolyamon nem vehetnek részt.

6. jelentkezés határideje: 2002. április 30. Szakmai önéletrajz + csoportvezetői ajánlás kell!!

Felhívjuk azon tagtársaink figyelmét , akik a korábbi 1999-es tanfolyamra nem lettek felvéve, hogy korábbi jelentkezésüket meg kell ismételniük és csak ennek alapján értesítjük őket a szintfelmérő időpontjáról .

A szintfelmérő időpontja: 2002. május 25-26. Budapest.

 

Jelentkezés: a Társulat titkárságán: mkbt@axelero.hu vagy Börcsök Péternél e-mail; szarka.rozi@axelero.hu

 

 

RÖVID HÍREK, KÖZLEMÉNYEK, VÉLEMÉNYEK

 

A Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület 2002. február 8-án tartott közgyűlésén az alább új vezetőséget választotta:

 

Suga Norbert elnök

Bátori Károly alelnök

Kiss László titkár

Böszörményi Péter gazdasági vezető

Kovács Attila vezetőségi tag

Kovács Zsolt vezetőségi tag

Azari Szabolcs ifjusági tag

File Ferenc ellenőrző bizottsági elnök

Az Egyesület elérhetőségei:

3517 Miskolc-Lillafüred, Erzsébet sétány 39.

Tel.: 46/333-146 (Kovács Attila), 46/344-507; 06-20/989-1948 (Suga Norbert)

e-mail: mlbe@freeweb.hu; nsuga@freemail.huhttp://mlbe.freeweb.hu

 

v   v   v

 

HELYESBÍTÉS

A Tájékoztató március–áprilisi számában „Húsz éves az Acheron Barlangkutató Szakosztály” címmel Kárpát József tollából megjelent írás – sajnálatos módon – valót-lan információt tartalmaz a balatonedericsi Csodabogyós-barlang felfedezéséről. Azt állítja ugyanis, hogy ezt a barlangot az Acheron kutatói fedezték fel 1990 folyamán. Ez azonban nem így van.

Valójában a Csodabogyós-barlangot az akkor még Bauxit néven működő Tapolcai Plecotus Barlangkutató Csoport tagjai találták terepbejárás közben, még 1989-ben. Azon nyomban kutatás alá is vették, és az év végére –8 méteres mélységig feltárták, leírását is elkészítették. Az írásos anyag jelentés formájában leadásra került. Állításaimat bárki könnyedén ellenőrizheti, ha előveszi a Karszt és Barlang 1990. I. számát, és elolvassa Takácsné Bolner Katalin „Barlangkutató csoportjaink életéből” című összeállítását.

Rákövetkező évben kutatóink egy szűkületnél elakadtak, mivel a viszonylag frissen alakult kutatócsoport akkor még nem rendelkezett vésőgéppel. Azt remélték, hogy a szükséges eszközök beszerzése után a nagy belyukadás méltó jutalma lesz a hosszú, kemény munkának. Az utolsó műszakot azonban már mások teljesítették…

Tinn József

Tapolcai Plecotus Barlangkutat6ó Csoport

2049 Diósd, Gyár u. 27.