A TÁRSULAT VEZETÕ SZERVEINEK ÜLÉSEI

Elnökségi ülés: 2000. szeptember 11.

Határozatok:

– E-27/2000 Köszönettel elfogadta az elõzõ ülés óta eltelt idõszakról szóló beszámolót.

– E-28/2000 Megvitatta és néhány módosítással a Választmány elé terjesztésre javasolta a Karszt és Barlang Alapítványnak a közhasznúság szempontjai alapján átdolgozott alapító okiratát.

– E-29/2000 Javaslatot tett a Választmány elé terjesztésre kerülõ új kuratóriumra.

Választmányi ülés: 2000. szeptember 11.

Határozatok:

– V-11/2000 Köszönettel elfogadta az elõzõ ülés óta eltelt idõszakróló szóló beszámolót.

– V-12/2000 Elfogadta a küldöttközgyûlés elé terjesztésre kerülõ tagdíjemelési javaslatot.

– V-13/2000 Meghallgatta az egyéni küldöttválasztás eredményérõl szóló tájékoztatót, valamint elfogadta a Jelölõ Bizottság elõterjesztését a Karszt és Barlang Alapítvány új kuratóriumára. A Jelölõ Bizottság az alábbi személyeket terjeszti a küldöttközgyûlés elé: Barta Károly, Borzsák Sarolta, Czakó László, Hegedûs Gyula, dr. Leél-Õssy Szabolcs, Márkus István, Schä fer István, dr. Végh Zsolt.

– V-14/2000 Részletes megvitatás után elfogadta és a küldöttközgyûlés eléterjesztésre javasolt a Karszt és Barlang Alapítványnak a közhasznúság szempontjai alapján átdolgozott alapító okiratát.

Küldöttközgyûlés: 2000. szeptember 27.

– 8/2000 Egyhangúlag elfogadta a Karszt és Barlang Alapítványnak a közhasznúság szempontjai alapján átdolgozott és módosított alapító okiratát.

– 9/2000 Megválasztotta a Karszt és Barlang Alapítvány 5 tagú új kuratóriumát. A kuratórium tagjai: Borzsák Sarolta, Hegedûs Gyula, dr. Leél-Õssy Szabolcs, Schä fer István, dr. Végh Zsolt.*

– 10/2000 Elfogadta a Társulat 2001. január 1-tõl életbe lépõ új tagsági díjait:

– teljes jogú tagdíj: 2000 Ft

– kedvezményes jogú tagdíj: 1500 Ft.

Továbbá legalább 5000 Ft közhasznú hozzájárulás esetén lehetõség nyílik az adományozó által megnevezett MKBT tag (kedvezményezett) adott évre szóló tagsági díjának megváltására.

*( A választást követõen a kuratórium jelenlévõ tagjai rögtönzött ülésükön elnöknek Hegedûs Gyulát, gazdasági titkárnak dr. Végh Zsoltot, titkárnak Borzsák Saroltát választották meg.)

v v v