GONDOLATOK A BARLANGÁSZKÉPZÉSRÕL

Ismételten szeretném megköszönni minden közremûködõ önzetlen segítségét, amelyet közel egy éven keresztül Társulatunknak és azon keresztül nekem adott a tanfolyam sikeréért. Köszönöm a hallgatók fegyelmezettségét és kitartását a tanfolyam kezdetétõl a vizsgákig. Azt gondolom, nemcsak mi segítettük õket, hanem õk is sokat segítettek nekünk, oktatóknak. A tanfolyam mindannyiunk számára sok tanulsággal szolgált, de most már az új tanfolyammal kell foglalkoznunk.

Nem tudjuk megkerülni a kérdést, mikor lesz a következõ hivatalos, barlangi túravezetõi és barlangi kutatásvezetõi tanfolyam, amit az MKBT szervez. Sokan várják a választ, köztük magam is. Az idei tanfolyam szervezését éppen egy éve kezdtük. 45 tagtársunk kapott barlangi túravezetõi képesítést, s lényegében ugyanennyien érdemelték ki a kutatásvezetõi igazolványt. A tanfolyam sikeréért 42 ember fáradozott, és egyharmaduk, 15 fõ társadalmi munkát meghaladó mértékben több mint tíz hétvégéjét fordította családja, csoportja vagy bármi más helyett az oktatásra. A nem jelentéktelen tanfolyamdíjból és minisztériumi támogatásból többé-kevésbé egy nagy köszönöm szépenre futotta. A hogyan továbbról azonban most még nem tudunk semmit mondani, elsõsorban azért, mert nincs rá pénz. A mostani tanfolyamot javarészt a minisz-tériumtól pályázat útján elnyert pénzbõl finanszíroztuk. A viszonylag nagyobb öszszeg tette lehetõvé, hogy szolíd részvételi díjakat állapítsunk meg. Ehhez hozzátartozik az is, hogy az elõadók, jegyzetírók és oktatók – valamennyi közremûködõ – lényegében ingyen tette a dolgát. A jövõt tekintve azonban több kérdés is felmerül: pályázati pénzek hiányában csak a tandíjból lehet finanszírozni az újabb a tanfolyamokat, ráadásul a közremûködõktõl sem várható el a folyamatos, ámde idõigényes ingyen munka. Elképzelhetõ, hogy a Társulat a képzésnek csak egy részét tudja vállalni. Ez lehet az akkreditált vizsgáztatás, vagy a csoportokban megszerve-zett tanfolyamok koordinálása, vagy bizonyos szakmai elõadások központi megszervezése. A részvételi díjat természetesen a feladat nagysága határozza meg. Ráadásul a végleges döntésnél nem szabad figyelmen kívül hagyni a törvény idevonatkozó elõírásait sem.

Kedves Barátaim, Barlangásztársaim, lehet együttgondolkodni, hogy közösen találjuk meg a jövõ barlangászképzésének legmegfelelõbb módját.

Börcsök Péter