AMIT AZ OSZTRÁK BIZTOSÍTÁSRÓL TUDNI KELL


Tagjaink kérésére és tájékoztatására az alábbiakban közöljük az osztrák barlangi balesetbiztosítással kapcsolatos általános tudnivalókat.

Az Osztrák Barlangkutatók Szövetsége az Anglo-Elementar Biztosító Társasággal megkötött szerzõdése 1997. február 1-tõl érvényes. Ettõl az idõponttól kezdve a szervezet minden egyes tagja biztosítva van a következõ feltételekkel:

Maradandó sérülés: 250 000.- ÖS.

Haláleset: 25 000.- ÖS.

Mentés/visszaszállítás költsége: 250 000.- ÖS.

A biztosítás valamennyi szabadidõs balesetre érvényes, kivéve a lakóhelyen és háztartásban bekövetkezett baleseteket. Nem biztosított továbbá a légisportok gyakorlásánál bekövetkezett baleset, valamint az autóbaleset. Biztosítottak viszont azok a közlekedési balesetek (még magán gépjármûvel is), amelyek az odautazás folyamán és az egyesületi tevékenység alapszabályának megfelelõen történtek. A biztosítási védelem a mentési és visszaszállítási költségekhez pótlólagosan érvényes az esetleg már meglévõ biztosításokhoz (hitelkártyabiztosításhoz is), ami annyit jelent, hogy többszörös biztosítottság esetén (tag több egyesületnél vagy egyéb alpin egyesületnél) ez az összeg csak egyszer áll rendelkezésre. A teljesítés tartós rokkantság esetén csak 25 %-os rokkantsági fokozattól alkalmazható. A biztosítás az egész világon és a külföldi lakhelyû tagok számára is érvényes. Az éves prémium a szerzõdés idõtartamára (10 év) egységesen 30.- ÖS (beleértve a biztosítási adót)/év/egyéni tag. A biztosítottság igazolásául az érvényes egyesületi igazolvány szolgál a mindenkor érvényes évi matricával.

Társulatunk tagjai az Osztrák Barlangkutatók Szövetségébe való belépéssel részesülhetnek a fenti biztosításban. Ennek adminisztrációját a Társulat központilag intézi, ügyintézõje Menyhárt Krisztina; tel.: 06-26/380-882, 06-30/996-2247.