MKBT Tájékoztató

 

1999 szeptember - október

 


 

TARTALOM

 

               PROGRAMOK, RENDEZVÉNYEK

               BARLANGFELTÁRÁS

               A PLÓZER ISTVÁN VÍZ ALATTI BARLANGKUTATÓ SZAKOSZTÁLY NYÁRI TÁBORAINAK EREDMÉNYEI

               PIRENEUSOK

               CANIN ’99 NYÁRI TÁBOR

               JELENTÉS A XV. VULKÁNSZPELEOLÓGIAI TÁBORRÓL

               HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK

 


 

PROGRAMOK, RENDEZVÉNYEK

 

MEGHÍVÓ

A Társulat vezetése 1999. október 27-én 16 órakor

ünnepi választmányi ülést

tart a Társulat új székhelyén, a Szemlő-hegyi-barlang fogadóépületében (Budapest, II. Pusztaszeri út 35.).
Napirend:

—a Társulat működése, tevékenysége az új székhelyen, új lehetőségek, perspektívák

—a Szervezeti és Működési Szabályzat megvitatása és elfogadása

Az ülést követően 18 órától vetítettképes szakmai előadásra kerül sor. A rendez-vényen a Társulat minden tagját szeretettel látjuk.

 

Börcsök Péter Korpás László

 

 

HALOTTAK EMLÉKÉÜL —ÉLŐK INTELMÉÜL

1999. november 1-én, hétfőn 1730-kor csendes megemlékezést tartunk elhunyt barlangkutató társainkról a Szemlő-hegyi-barlang feletti

Barlangkutató Emlék-kertben.

A megemlékezésre minden tagtársunkat és hozzátartozót szeretettel várunk.

 

BARLANGFÖLDTANI TANFOLYAM

 

1999 november—decemberben 6 részből álló tanfolyamot tartunk. Az előadások (beszélgetések) követik a Barlangföldtan tankönyv (felújított) változatának tárgy-köreit, amik az alábbiak:

— földtani alapfogalmak

— karsztosodás és üregesedés

—üregkitöltődés

—földtani adatgyűjtés

— barlangtérképek földtani felhasználása

új barlang(rész) felkutatása

Az MKBT jelenlegi anyagi helyzete miatt a tanfolyam részvételi díja 4000 (Négyezer) forint, ami magában foglalja a helyiségbérlet és a jegyzet másolásának díját. A jelentkezés határideje: 1999. október 5., a részvételi díj befizetésével egyidejűleg. Kellő számú érdeklődő esetében 2000. január—februárjában a tanfolyamot más városokban is megismételhetjük. Az előadások hétfőnként 17 órai kezdettel a Szemlő-hegyi-barlang fogadóépüle-tében lesznek. A pontos időpontokról – a létszámtól függően – a jelentkezőket értesítjük.

 

Kraus Sándor 
 

BARLANGKUTATÓK SZAKMAI TALÁLKOZÓJA

Tatabánya, 1999. november 5— 7.

 

 

A Szakmai Napokat a Társulat ez évben november 5– 7. között rendezi meg Tatabányán, a Szabó József Városi Középfokú Kollégiumban. A rendezvény részvé-teli díja 600 Ft.

Szállás kollégiumi négyágyas szobákban: 560 Ft/fő/éjszaka. (További, egyénileg intézendő szálláslehetőség: Hotel Árpád – Tatabánya, Fő tér 20. Telefon: 34/310-299)

Étkezés: a kollégium menzáján előfizetéses reggeli (150 Ft), ebéd (300 Ft) és vacsora (300 Ft) rendelhető meg.

Megközelítés: vonattal érkezőknek Tatabánya vasútállomástól az 5-ös helyi járatú autóbusszal a Tél utcai megállóig, gépkocsival érkezőknek az autópálya óvárosi lehajtójától a Táncsics Mihály út –Budai út útvonalon.
 
 

PROGRAM:

November 5. péntek

1700 – Regisztráció

Kötetlen beszélgetés, ismerkedés, video- és diavetítési lehetőség

November 6. szombat

800 – Reggeli

900 – Megnyitó (Dr. Korpás László)

A Cholnoky-pályázat eredményhirdetése (Székely Kinga)

1000Előadások

1230 – Ebédszünet

1400 –Előadások

1800 – Vacsoraszünet

1930 – Video- és diavetítések

November 7. vasárnap

800 – Reggeli

900 –Előadások

1200 – Elnöki zárszó

1230 – Ebéd, majd hazautazás
 
 

Az előadások időtartama max. 20 perc, kérjük az előadóktól ennek betartását. Tervezzük az előadások kivonatos anyagának megjelentetését. Kérjük az előadókat, hogy anyagukat ábrákkal és táblázatokkal max. 2 oldal terjedelemben Winword 6.0 szerkesztőprogramban 3.5”-ös mágnes-lemezen szeptember 30-ig juttassák el a Társulat Titkárságához.

A szervezés hatékony lebonyolítása érdekében kérjük a Tájékoztató végén található jelentkezési lap szeptember 20-ig történő visszaküldését. Ez a szállás- és étkezésbiztosítás, valamint az előadások beosztása miatt rendkívül fontos, ezért kérjük a határidő pontos betartását.


KÜLFÖLDI RENDEZVÉNYEK

Hétvégi szeminárium

 

Széndioxid (CO2) és szerepe a karbonátkarsztok fejlődésében

1999. október 15– 17. Donnstetten (Sváb-Alb)

 

Előadások, viták és terepi programok.

Részvételi díj: 80 DM (tartalmazza a 2 éjszakai szállást /hálózsák kell/ és teljes ellátást péntek vacsorától vasárnap reggeliig).

Jelentkezés: szeptember 30-ig.

Részletes tájékozatás a Titkárságon.

Casola ’ 99, MILLENNIUM

Barlangászparty, információk, századvégi barlangásztalálkozó

1999. október 29– november 1.

 

A Bologná-tól 50 km-re levő Casola Valsenio-ban 1993 óta évente megrendezett nagyszabású találkozó, melynek 1997-ben 2069 résztvevője volt a világ minden tájáról. Technikával, fejlesztéssel, kutatással kapcsolatos bemutatók, kiállítások; a "jövő pavilonja", szpeleobár, zene, stb.

Tájékoztatás: casola99@ssi.geomin.unibo.it

http://ssi.geomin.unibo.it/casola99

 

 

BESZÁMOLÓK, JELENTÉSEK, RÖVID CIKKEK


 

BARLANGFELTÁRÁS

 

A Myotis Barlangkutató Csoport nyári tábora keretében a Peskő-katlani-barlang-ban újabb részek feltárásával kb. 50 m mélységet ért el. Az új szakaszok hossza kb. 100 m, feltérképezésük folyamatban van.

 

Lengyel János

 

 

A PLÓZER ISTVÁN VÍZ ALATTI BARLANGKUTATÓ SZAKOSZTÁLY NYÁRI TÁBORAINAK EREDMÉNYEI

 

 

ODK-s barlang

 

Az 1990-ben felfedezett és korábban Szarvad-árki-barlang néven ismert forrás-szájat tavaly kezdtük kutatni. Szokványos profilunkkal szemben ez a hely nem víz alatti kutatásaink egyik színhelye. Úgy jellemezhetnénk, hogy korábban a Bakony-hegység víznyelőit, barlangjait bontó különítményünk itt éli ki az ezzel kapcsolatban fellépő indulatait.
A fent említett objektum Bakonybéltől néhány kilométerre, a Kőris-hegy lábánál található. Bejárati nyílása – mely a völgyre néz –, szépen oldott, íves szelvényű, típusos forrásszáj. Hossza kb. 5 méter, végét egy több száz kilós kőblokk zárja le. Néhány méterrel feljebb, a hegyoldalban található a barlang belső termének felszakadt nyílása, mely reményt adott a folytatás kutatásához. Idei táborozásaink során az eredetileg teljesen feltöltődött terem talpszintjét több, mint 2 méterrel süllyesztettük le, majd a hegyoldalban is nyomon követhető hasadék mentén a főte folyamatos biztosításával haladtunk előre a kutatótáróval. A munka folyamatos előrehaladtával a szelvény egyre nagyobbnak tűnt, így kénytelenek voltunk csak az  egyik fal mellett előre haladni. Szerencsére a kitöltés mindenhol jól rétegzett és stabilan áll. Legutóbbi táborunk utolsó napján a kitöltésb?l állati eredet? szemfog, állkapocstöredékek és egyéb csontok kerültek felszínre. Az üledékben ezen kívül koromréteg maradványai is kirajzolódtak. A Magyar Nemzeti Múzeum őslénytani Osztályán megvizsgált csontokról eddig kiderült, hogy azok a pleisztocén korból barlangi medvétől, hiénától és gímszarvastól származnak. A barlang módszeres továbbkutatását folytatjuk.

 

Kutatások a Király-erdő és a Bihar-hegység barlangjaiban

 

Július 16-25-ig tartó túránk során kolozsvári barlangászok szakmai kalauzolása segítségével felkerestünk néhány már ismert, illetve új barlang feltárásával bíztató forrásbarlangot. Elsőként az Izbindis-forrásbarlanghoz utaztunk, de annak opálos vize a merülést teljesen lehetetlenné tette.
Ezt követően Esküllő szomszédságában szépen fejlett, többszintes barlang-rendszer jelenlétére utaló barlangok forrásbarlangjába ereszkedett le egyik kuta-tótársunk, hogy felszerelés nélkül megvizsgálja a szifont. A lejutást egy törmeléklejtő nehezítette meg, amit letúrva lejutott a vízszintig. Kisvártatva félmeztelenül, a testén sötétbarna foltokkal tért vissza a felszínre, kicsit bosszankodva. Vezetőnk ezt követően elmesélte, hogy ’’hja’’ a kb. 500 m légvonalbeli távolságra lévő víznyelőbe az ott működő mészégetők pakurát engednek, ami ebben a szifonban lát újra napvilágot. Az olajfoltokat a helyszínen csak a réten történ? hosszas kúszással, majd a patakban iszapos és sóderes pakolásokkal lehetett eltávolítani.
Harmadik állomásunk az Izbucul de la Gara Bulz-barlang volt. A vizet két irányból lehetett megközelíteni, de csak felszerelés nélkül. A hely bíztatónak tűnik, de előbb hozzáférhetővé kell tenni.
Már ismert forrásbarlang a Davele-forrás. A barlang száraz, árvízi túlfolyó bejárata előtt elvezető út alatt fakad az aktív forrás. Bejáratának méretein itt is elcsodálkoztunk, kiváltképp akkor, amikor megtudtuk, azon keresztül is úsztak már be búvárok. A beúszást nagyobb kőtömbökből álló meredek omladéklejtő veszélyezteti. Az árvízi túlfolyó barlangja tágas, abból nagyobb szelvényű szifon indul. Sajnos itt a már korábban beépített vezetőkötél kb. 15 m után főtéig felhalmozódott iszapba fúródik, továbbúszni nem lehet.
A Bihar-hegységbe átutazva elsőként a Ponoras-völgyébe látogattunk, ahol a Pestera de la Izbucul Ponoras-forrásbarlangot vizsgáltuk át. A forrás felett egy 4–5 m mély hasadékon lehet lejutni a patakszintre. Innen egy szűk járat indul, mely a víz alatt folytatódik. Itt kb. 15 métert sikerült előreúszni, azonban a szűk hely nem tette lehetővé a biztosítást, így egyelőre felfüggesztettük a munkát.
Legígéretesebbnek a Biserica Scochii-barlang szifonja tűnt. Itt már az első  merülések alkalmával sikerült két szűkületen átúszva, majd egy tágas aknában felemel-kedve levegős terembe jutni. Innen rögtön újabb rövid szifon indult, mely után keskeny, patakos folyosó következett. Ezt újabb rövid szifon követte, mely újabb keskeny, ősmaradványok és éles peremű kipreparálódott telérektől gyötrelmes járatba vezetett. 60 m után a járat a negyedik szifonban tovább folytatódik, kényelmes, nagy szelvényben, várhatóan kis mélységgel. Az eddig feltárt szifonsor legmélyebb pontja az 1. szifonban, -7,5 m-en van. Feltárását tovább folytatjuk.
Befejező programként a Padis-fennsík egyik eddig ismeretlen forrásbarlangját, az Izbucul Mic-barlangot vizsgáltuk meg. Már az előzetes terepszemle is bíztató képet mutatott: A járat nagy szelvényben folytatódik a víz alatt. Másnap több búvár
beöltözve, két búvár teljes felszerelésben a vízben készülődött, miközben egyikünk a víz felszínén történt terepszemléjéről visszaérve közölte, hogy átúszott. Dohogva leakasztottuk felszereléseinket, majd néhányan átúsztunk az 5–10 cm-es légrésen. Tágas járat ment tovább, amely egy 4–5 méteres vízeséshez vezetett. Ezen fel-mászva kb. 15 m után keresztirányú folyosóba jutottunk. Megközelít?leg 70 m tavas-patakos járat után ismét kereszthasadékba értünk, ahol kb. 15 méterrel kés?bb a f?te ismét víz alá bukott. Az opálos, nagy víztér miatt a további kutatást későbbre halasztottuk.

 

Kossuth-barlang

 

Immár harmadik éve rendeztük meg nyári jósvafői kutatótáborunkat, ahol főként a Kossuth-barlang Reménytelen-szifonjának kutatásával foglalkoztunk. Talán köztu-dott, hogy tavalyi táborunkat két szerencsés kimenetelű komplikáció szakította félbe (légtöml? megcsavarodása, villámcsapás keltette indukció bejutása a szifonban merülő búvárig). Így sem az 1997-ben bent maradt felszereléseket nem tudtuk felszínre hozni, sem a barlang térképezését nem tudtuk véghezvinni. Idén augusztus elején még kisebb létszámmal, mindössze ’’karbantartási munkákra’’ futotta erőnkből. Először is a szűkületek állapotán kellett javítani, ugyanis azokat az árvizek ismét nehezen járhatóvá tették. Sikerült a ’’búvárboltot’’ felszínre hozni. Az új részbe behúzott, részben megrongálódott kötél egy darabjának cseréjére is sor került. Végezetül a régi részről készül fotódokumentáció. Az új rész átvizsgálását és dokumentálását az is nehezítette, hogy a szifonban a víz -20 m alatt opálos volt. Ez feltehetően a közelmúltban lezajlott nagy árvizeknek köszönhető. Az árvizekre jellemző, hogy a szifonbejáratnál épült bázis kötelekkel rögzített deszkapallóit a víz messze elsodorta. Szintén az árvizek hatására a szifonnal szemközti, korábban mindössze néhány méter hosszúságban ismert hasadékból jelenleg aktív csermely folyik a patakba. A végpontján korábban felhalmozódott agyagdugót az árvíz kilökhette, és így azon a ponton sikerült továbbjutni. A rendkívül sz?k, agyagos járatból egy másfél-két méter magas, de rendkívül keskeny aktív patakos járatba  jutottunk. 10–15 m után visszafordultunk, de a barlang tovább folytatódik. Újabb érdekesség ezen kívül, hogy a tavalyi incidens alkalmával 30 m mélységben eldobott lámpákkal és órákkal felszerelt sisak állapota nem sokat változott. A lámpák nem áztak be, bennük az elemek és az akkumulátorok (Panasonic) azon kívül, hogy lemerültek, kifogástalan, száraz állapotban voltak. Az óra a vízből kiemelve pontos időt mutatott (Casio). A felszínen a számlap teljesen üres volt, másnap reggel villogott és mindent kijelzett. Egy nappal kés?bb újra beállítható volt és jelenleg is kifogástalan állapotban üzemel.

Szabó Zoltán        

PIRENEUSOK

 

Az UTTE Szabó József, Myotis, Óbudai SE, Ariadne, MAFC és a Pybacs barlangászaiból álló alkalmi társulás 1999. július 16-31-ig túrázott a Középső-Pireneusok mindkét oldalán. Fő célunk a Pierre Saint Martin-barlang (PSM) volt. Ebben a Tette Sauvege aknarendszeréből kiindulva tettünk sikeres átmenő túrát 21-en (-828 m mély, 7700 m hosszú). A barlangban uralkodó állapotok (elsősorban a fix kötelekre gondolva) messze jobbak voltak az előzőekben már ott járt magyar kutatók által elmondottaknál, ami kellemes meglepetést jelentett.
Barlangos programként még a Lonnet Peyret igen látványos aknarendszerébe ereszkedtünk be, bár alkalmi belga barlangász "barátaink" mindent megtettek, hogy ezt meghiúsítsák. Túráztunk az Arphidia-barlangban, valamint a Verna-teremb?l kiindulva megpróbáltuk a PSM végpontját elérni, ez azonban 6 órás teremben mászogatássá alakult át (legjobb eredmény: 75 m V+).
Számunkra az igazi nagy durranás a kanyonozás volt, ez mindenki számára bejött! A felkeresett francia kanyonok listája: Ravin d’ Altaghneta (0,5 km, -300 m), Canyon d’ Harzubia (2,0 km, -270 m), Holzarte és Olhadibia-kanyonok turista része. A spanyol oldalon "végigcsúsztuk" a Barranco Aguare-t (1,5 km, -450 m), Barranco Chinipi-t (1,0 km, -400 m) és Barranco Zelaia-t (1,5 km, -240 m). Tapasztalatainkat szívesen átadjuk bárkinek!
Ezúton is köszönjük Bajna Bálint és Marek Edit segítségét!

Kucsera Márton (06-30/969-7926) és Kunisch Péter (06-1/321-2234)

CANIN ’99 NYÁRI TÁBOR

 

1999. augusztus 16—29 között – a Tájékoztatóban is közzétett – kéthetes kuta-tótábor volt a Júliai Alpok olasz részén, Sella Nevea felett.
A 40 fős tábort a Monte Canin oldalában 1650 m magasan található, általunk buckás rétnek keresztelt helyen, a Bila Pec mögött ütöttük fel.
A kutatótábor célja a hegyoldalban már előző nyáron talált barlangok további kutatása és bontása volt, annak érdekében, hogy megközelítsük aktív járatokon keresztül a Gortani új részeit, amelyek a kutatási terület alatt 150—200 m mélyen közel 7 km hosszban húzódnak.
A számtalan megkutatott hasadék és barlang közül végülis 12 barlangot tartottunk érdemesnek a továbbkutatásra és a dokumentálásra. 3 barlangban bontottunk az idehaza már hagyományosnak mondható módszerrel (kapa, vödör, bontóvas).

— a H6-os útmenti-barlangban -16 m mélyen az erős huzat több apró hasadékból tört el?, ezért itt a munkát abbahagytuk,

— a Bianchetti-barlangban az egyik legígéretesebb bontásnál az aknatalphoz közelítve pénteken megnyílt egy kis hasadék erős huzattal, de idő hiányában a bontást csak jövő nyáron folytathatjuk,

— a MAFC-os-barlang 17 m hosszú kuszodájából 6,5 m3 laza k?törmelék kiter-melése után sikerült bejutni egy kicsi, de tágas 4,5 m mély aknába, ahol a szűk meanderben HILTI-technikával 3 m-t haladtunk előre. A szűk meander folytatásából 3,1 Co-os erős huzat jelezte a követendő irányt,

— a fennsíkon talált aknák közül a H10-es bizonyult a legmélyebbnek -72 m-es mélységével,

— Kutya-barlangja: terepbejárás közben Németh Zsolt és Tisza Gyöngyvér rátalált egy kicsiny, huzatos lyukra. Alig 10 percnyi bontás után egy rókalyukból járható meanderbe jutottak, amelyet kisebb aknák szakítottak meg. Délután a végponti szűkület átvésése után bejutottunk egy 11 m mély, aktív aknába, amely egy újabb meanderben folytatódott. Ezt azonban ugyancsak idő hiányában már nem tudtuk tovább bontani, de itt is erős huzatot észleltünk, ami folytatást ígér,

— Pünkösdi-barlang: a tavaly felfedezett 300 m hosszú, vízszintes járatból Borzsák Sárinak és Kucsera Marcinak sikerült bejutni az aktív lefelé vezető barlang rendszerbe. Ehhez előbb át kellett küzdeniük magukat egy 35 m hosszú, gerincteker? és csontaprító meanderen. A tekervényes meander-rendszerből 3, egymással párhuzamos, 30 m mély akna vezet tovább egy szűkületen keresztül egy 8 m mély aknába. A huzat és a vízfolyások alapján feltételezhet?, hogy a Pünkösdi-barlang iránya is a Gortani felé vezet. A Pünkösdi egyébként a most feltárt részekkel eléri a 700 méteres hosszúságot.

Összesítve a kéthetes tábor eredményeit: új barlangfeltárás 781 m, ebb?l térképezve 580 m. A munka során kitermelt anyag 12 m3 (MAFC-os, H6-os, Bianchetti).

Felhasznált technika: 2 kW-os áramfejleszt? (DUALP, Simon B., Horváth R.), BOSCH fejtőkalapács (Gemenata), HILTI akkus fúró (BAMESZ), 2 db Rioby motoros fúró (Csóka és a BEAC), HILTI patrontechnika (Kertai József), 200 m speleokötél (Tengerszem Sport, BEAC)

A táborban 40 fő vett részt a MAFC, Papp Ferenc, Szabó József és BEAC csoportokból.
10 fő túrázott egyet a közeli -410 m mély Novelli-barlangba, melynek fő látvá-nyossága az alján egy 160-as monumentális akna.

Szeretnénk megköszönni a lelkes munkát a tábor valamennyi résztvevőjének. Ki kell azonban emelni a lányokat, közülük is név szerint: Borzsák Sári, Czitán Gabi, Rabitovszky Alice, Szabó Emőke és Török Ágit, akik ifjú koruk, illetve kezdő barlangász létükre példát mutattak a sokat tapasztalt fiúknak is. Végül köszönjük önzetlen támogatóinknak, hogy technikai eszközökkel segítették a tábor sikeres munkáját.

Börcsök Péter és Kucsera Márton

JELENTÉS  A XV. VULKÁNSZPELEOLÓGIAI TÁBORRÓL

 

A XV. Vulkánszpeleológiai Tábor 1999. július 3–7. között került megrendezésre. A tábor központja Abaújszántón, a Miskolci Egyetem Aranyos-völgyi házában volt. Tevékenységünket főként az tette ki, hogy a Tokaji-hegység déli részén eddig ismeretlen barlangokat találjunk, és ezeket kataszterszerűen feldolgozzuk.
A tábor ideje alatt 23 új barlangot sikerült találni, melyeknek terepi feldolgozását elvégeztük. A Tokaji-hegységben így jelenleg már 274 barlangról van tudomásunk. Az újonnan talált barlangok mindegyike savanyú piroxénandezitben lev? üreg, dönt? többségükben másodlagos úton, repedések széthúzódásával és kőtömbök egy-másra gurulásával keletkeztek.
A táborhoz kapcsolódóan látogatást tettünk a hegység szlovákiai részén, az eperjesi kollégák meghívására. ők eddig 16 barlangot ismertek meg a hegységből. Ezek közül hatot volt szerencsénk meglátogatni, valamint egy újabb barlangot is találtunk Delnekakasfalva (Kokošovce) térségében.

Tevékenységünket a Karszt és Barlang Alapítvány és a Miskolci Egyetem támogatta, melyet ezúton is köszönünk.

 

Eszterhás István

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEKFIGYELEM

ÚJ SZÉKHELYRE KÖLTÖZIK
 A TÁRSULAT

Régi vágyunk látszik teljesülni azáltal, hogy a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága együttműködési szerződés keretében Társulatunk rendelkezésére bocsátott a Szemlő-hegyi-barlang fogadóépületében (Budapest, II. Pusztaszeri út 35.) közel 80 m2-nyi területet.
Az új helyen szeretnénk mindannyiotok számára kedvező társulati köz-pontot kialakítani, amelyben mindenki megtalálja a neki szükséges információkat.
A földszinti előadóteremben rendszeres előadásokra és oktatásra nyílik lehetőség.
Az új központ kialakításához és a költözés lebonyolításához várjuk a tagság aktív részvételét és segítségét. Az elvégzendő feladatok: tisztasági festés az új irodákban, könyvtár, raktár, dokumentumtár, stb. csomagolása, költözés, rakodás. A teljes átköltözést szeptember végén, október elején szeretnénk lebonyolítani. Várjuk jelentkezését azoknak, akik teherautóval, vagy egyéb szállítóeszközzel segítségünkre tudnának lenni, ezzel is csök-kentve a költözés költségeit. A jelentkezők hívását a Társulat Titkárságán várjuk, a régi telefonszámon (201-9493).

A segítséget mindannyiotok nevében előre is köszönjük.


VEZETŐ TESTÜLETEK HATÁROZATAI

ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK

Elnökségi ülés: 1999. június 29.

Az Elnökség
— elfogadta a Társulat 1999. II. félévi munkatervét (lásd alább), melynek keretében jóváhagyta a Társulat új helyre költözését, döntött arról, hogy nem igényli az auditálást, s az eddigiekhez hasonlóan folytatja a szerz?déses munkák végzését (16/1999);
— a Barlangi Ment?szolgálatnak a Társulattal szemben fennálló pénzügyi igényét jogosnak tekinti, ugyanakkor ennek mértékét megállapodástól teszi függővé, megtalálva a kölcsönös középutat (17/1999);
— elfogadta, hogy a Karszt és Barlang főszerkesztői posztjára dr. Korpás Lászlót terjeszti a Választmány elé (18/1999);
— elfogadta, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat munkapéldányként kerüljön a Választmány elé azzal a megjegyzéssel, hogy a következő ülésre már a meghívóval együtt kiküldésre kerül, hogy az esetlegesen felmerül? javaslatokkal kerüljön a Választmány elé terjesztésre (19/1999);

— 29 fő tagfelvételi kérelmét elfogadta (20/1999);
— elfogadta a Barlangvilágítás cím? konferencia 2000. évi megrendezésére vonat-kozó el?terjesztést.

VÁLASZTMÁNYI HATÁROZATOK

Választmányi ülés: 1999. június 29.
A Választmány
— elfogadta a Társulat 1999. II. félévi munkatervét (6/99);
— egyhangúlag elfogadta dr. Korpás László személyét a Karszt és Barlang főszerkesztői tisztre.
 
 

A MAGYAR KARSZT- ÉS BARLANGKUTATÓ TÁRSULAT
1999. II. FÉLÉVI MUNKATERVE

(Elfogadva az 1999. június 29-i választmányi ülésen)

1. Anyagi, gazdasági konszolidáció: határid?: 1999. december 31-ig
— tárgyalásokat kezdeményezünk a MTESZ gazdasági vezetésével (átüte-mezés, biztosítékok, hitelkeret) [megtörtént],
— a további adósság növekedésének megállítása. Ennek érdekében más olcsóbb és céljainknak megfelel? iroda keresése, önkormányzatoknál, nemzeti parkoknál egyéb lehetőségek felkutatása. Dr. Tardy János helyettes államtitkár-nál, a Természetvédelmi Hivatal elnökénél, valamint dr. Laubál Lászlóval, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságának vezetőjével történt egyeztető tárgyalások eredményeként a Társulat új elhelyezésére a Szeml?-hegyi-barlang fogadóépületében az emeleti irodasort 52 m2 iroda  + 26 m2 galériát havi 40 000 Ft + ÁFA ellenében, általunk meghatározott id?ponttól rendelkezésünkre bocsájtják. [Jelenleg 95 000 Ft/hó] A szerződésben foglalt összeg tartalmazza a felmerül? közvetlen rezsiköltségeket, úgymint villany és fűtés, valamint az előadóterem használatát.
— számvitel (könyvelés és bankszolgálat) MTESZ-en kívüli megoldása [a könyvvizsgálat véleménye alapján változtatás nem indokolt].

Fenti lépéseket az alábbiak szigorú megtartásával kívánjuk végrehajtani:
— MTESZ tagság fenntartása a csökkenő támogatások igénybevételével,
— szakaszos átköltözés, a biztosítékok fenntartásával,
— a könyvvizsgálatot, számviteli és pénzügyi átvilágítást, amely az alábbiakra terjedt volna ki: 1998. évi mérleg, 1998. december 31-i beszámoló, állóeszközgazdálkodás, tárgyi eszközök, készletek szúrópróbaszer? leltározása, költ-séggazdálkodás, nem adószakértői betekintés a könyvelésbe, TB és ÁFA körbe, auditálás 250 eFt [a Felügyelő Bizottsággal kibővített elnökség az auditálástól – anyagi okokból – eltekintett, a Társulat új vezetésének bizalmat szavazott, amelyet a Választmány megerősített],
— küls? támogatók, szponzorok, pályázatok igénybevétele,
 —  nyereséges rendezvények körének bővítése,
 — szerződéses és megbízásos munkákból származó bevételek növelése (új rendszer kidolgozása, melyet az SZMSZ szabályoz),
 — szerződéses munkák 99. II. félév:
  - Nagybányai út 92. (üregfeltárás),
 - Babál-barlang lezárás helyreállítása,
 - beszivárgási mérések a Pál-völgyi-bg. felett,
 - Suba-lyuk II. ütem [fenti munkák elvégzése megtörtént];
— tagdíjbevételek növelése (az alapszabály vonatkozó rendelkezéseinek szigorú betartásával) Az elmaradt tagdíjak rendezésének utolsó határideje: 2000. január 31. az alapszabályban rögzített feltételek szerint.

2. Felügyelő Bizottsággal a korábban felmerült problémákat, vizsgálatot kölcsönö-sen megnyugtató módon lezárni [ A választmányi ülés idejéig megtörtént].
 
3. Szakbizottságok felülvizsgálata, megújítása, igény szerinti létrehozása.
Szakbizottságvezetők, felelősök felkérése, különös tekintettel az ifjúsági, sport és oktatási vonalra, nem elhanyagolva a szakmai-tudományos bizottságok létreho-zását sem.
Az egyik nagyon fontos új szakbizottság az Informatikai Szakbizottság lesz. [Kérjük a csoportok, csoportvezet?k és egyéni tagok jelentkezését és szándéknyilatkozatát a régi és új szakbizottságok működtetéséhez.]

4. Oktatás
 Az MKBT nem kívánja kisajátítani az oktatást, annál is inkább, mert erre nincs törvényes felhatalmazása,  de felelősséget érez, hogy az ifjúság megkapja a kellő képzést a tudományos és sporttevékenység minél jobb elsajátítása érdekében. Elképzelésem, melyhez kérem a vezetőség támogatását a következő. Az MSZOR (Magyar Szpeleológiai Oktatási Rendszer) tervezet segítségével az oktatásban érdekelt felek koordinációs bizottságot alkotnak az illetékes hatóság (KöM közremőködésével). Közös lépéseket tesznek és akreditáltatják magukat, hogy az oktatás, lehetőség szerint az ősz folyamán beinduljon.
Gondoskodni kell arról, hogy a vidéki csoportoknál minél több oktatásra alkalmas személy legyen. Törekedni kell arra – a szinvonal és követelményrendszer fenn-tartása mellett – hogy az oktatás ne legyen a budapesti csoportok kizárólagos joga. Az oktatás piaci alapokra helyezését, legalábbis a kezdeti időszakban lehetőség szerint kerülni kell az oktatottak érdekében. Kevés a képzett oktató és előadó.

5. Kapcsolattartás csoportokkal. A Társulat vezetősége a jövőben lehet?séget kíván teremteni arra, hogy tagcsoportjait személyesen felkeresse klubnapjukon, előadás kíséretében, a kutatási területükön, és a nyári kutatótáboraikban.

6. Kiadványok, információk, könyvtár, folyóiratok
— meglévő könyvek, folyóiratok, térképek katalogizálása, gépre vitele, a nyilvános hozzáférhetőségség érdekében,
— az újonnan érkező folyóiratok és kiadványok szemlézése, rövid ismertetése (Barlangbibliográfiai Figyelő ismételt életrehívása, közzététele a honlapokon + Tájékoztatóban),
— internetes honlapok vezetőiből Informatikai Szakbizottság létrehozása,
— a Tájékoztató évközi számaiból minden év végén egy fotókkal és térképekkel illusztrált, esetlegesen kibővített összefoglaló szám megjelentetése, határidő: 2000.

Fenti munkaterv megvalósításához a Társulat vezetése szervező készségét biztosítja, de mi magunk ehhez kevesek vagyunk, ezért várjuk a fentiek megvalósításához további ötleteiteket és aktív részvételeteket.


A Környezetvédelmi Minisztérum a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulattal közösen 1999-ben is meghirdeti az immár hagyományos

CHOLNOKY JENŐ
KARSZT- ÉS BARLANGKUTATÁSI PÁLYÁZATOT

A pályázat célja: a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat keretén belül működő barlangkutató csoportok, személyek által barlangokban végzett feltáró és tudományos munka dokumentálásának fellendítése, a dokumentáció színvonalának emelése, a KöM TvH Barlangtani Osztálya barlangnyilvántartási rendszerének fejlesztése, a KTM 13/98. Évi rendeletében foglaltak teljesítése érdekében.
Pályázni két kategóriában lehet: egyéni és csoportos.
Egyéni kategóriában a Társulat egyénileg és csoportokban tevékenykedő tagjai egyaránt pályázhatnak a karszt- és barlangkutatással kapcsolatos:
— 1998. évben megjelent publikációval (hazai vagy külföldi kiadásban),
— 1998. évben elhangzott előadás teljes anyagával (az előadás helyének, időpontjának és a rendezvény programjának csatolásával),
— 1998. évben kidolgozott és benyújtott TDK dolgozattal vagy középiskolai szakmai tanulmányi versenyre készült dolgozattal,
— saját kutatási eredményeket összefoglaló, még nem publikált tanulmánnyal,
— egyéni bibliográfiai tevékenységgel (szakbibliográfia, időszaki bibliográfia feldolgozása),
— videofilmek készítésével.
Csoportos kategóriában a pályázaton kizárólag a Társulat keretében működő csoportok, ill. kutató kollektívák (nem megbízásos munkát végző ad hoc bizottságok, előzetes munkatervet benyújtó, legalább három egyéni kutatóból álló kollektívák) vehetnek részt éves jelentésükkel, ill. zárójelentésükkel.
A jelentések nem tartalmazhatják az előző években leadott részek ismétlését, zárult kutatási összefoglalás kivételével, akkor is csak röviden, nem szó szerinti ismétlésként. A megbízásos munkák keretében végzett tevékenység nem értékelhető.

A pályázat felépítésének és értékelésének szempontjai:
1) 1998. évi munkaterv
2) Összefoglalás (a jelentés egyes fejezeteinek tömör összegzése)      0–10 pont
3) Feltáró és barlangvédelmi tevékenység, ezek dokumentálása (szöveges ismertetés, térkép- és fotódokumentáció, m?szaki leírás, stb.) 0–25 pont
4) Tudományos munkák (karszt- és barlangtani alapkutatás vizsgálat, megfigyelés, mérés, kísérlet, kutatási módszer és eszközfejlesztés) 0–25 pont
5) Dokumentációs munkák (kataszterezés, nem új feltárásokra vonatkozó tér-kép- és fotódokumentáció, film, barlangi túrakalauz, útvonal ismertető, bibliográfia,stb.) 0–25 pont
6) Csoportélet (túrák, rendezvények, tanfolyam, publikációk, oktatás, képzés,stb.) 0–15 pont
Összesen: max. 100 pont
 

A pályázatokat két példányban 1999. szeptember 30-ig (postabélyegző kelte) a következő címre kell beküldeni:

Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium
Természetvédelmi Hivatal
1121 Budapest, Költő u. 21.
A borítékon feltüntetendő: "Cholnoky Karszt- és Barlangkutatási pályázat"

Az egyéni és csoportos kategóriában egyaránt egy-egy I., II., és III. díj, valamint különdíj(ak) adandó(k). A Bíráló Bizottság a pályázatok értékelése után fenntartja a jogot a díjak megváltoztatására.
A Bíráló Bizottság ezen felül különdíjakat, pénz- és tárgyjutalmakat, illetve ifjú-sági díjat a középiskolai, illetve fels?fokú tanintézményben tanuló egyéni pályázók részére is kiadhat. Különdíjban részesül minden további olyan pályázat, amely a 3.,4.,5. témarészek közül legalább egyben 60 %-os vagy ezt meghaladó telje-sítményt (min. 15 pontot) ér el. A pénz összegéről és tárgyjutalmakról a bizottság a pályázatok ismeretében dönt.

Az eredmény ünnepélyes kihirdetésére, a díjak átadására a Barlangkutatók Szakmai Találkozója keretében 1999. november 5–7. között Tatabányán kerül sor.

A pályázattal kapcsolatban további információt ad:
KöM TvH Barlangtani Osztály tel: 325-9503, 325-9504
MKBT Titkárság    tel: 201-9493