MŰSORFÜZET 1996 május - június

 

Szerkeszti: Fleck Nóra és dr. Kósa Attila

Felelős Kiadó: Dr. Hevesi Attila, elnök

Kiadja a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat

 

TARTALOM

· Elõadás

· BESZÁMOLÓ KÖZGYÛLÉS

· ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK

· XXIX. BARLANGNAP

· HÁGÓ KUPA 96 versenykiírás

· Elhunyt Szobonya Károly

· FELHÍVÁS

· A Karszt és Barlang Alapítvány Kuratóriumának 1996. április 10-i döntése

· FOLYÓIRAT-FIGYELÕ 3. rész

· Kab-hegy ’96

· Vecsem ’96

· A barlangi denevérek veszélyeztetettsége Magyarországon

 

Előadás

1996. május 13. (hétfő) 17.00. — a Magyarhoni Földtani Társulat és a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat közös szervezésében

Bernhardt Barna - Kiss Attila - Szenthe István: A Pál-völgyi-barlang földtani viszonyai

A Pál-völgyi-barlang ma ismert járatai közel 12 km hosszban tárják fel a felső-eocén képződményeket és azok egymásra települését. A barlangi feltárások terepi vizsgálatának eredményeiről kívánnak az előadók képben és szóban beszámolni, ezzel dr. Jaskó Sándor 1948-ban ugyanott lévő Mátyás-hegyi-barlang földtani viszonyait ismertető munkáját kívánják folytatni.

Az előadás helye: MTESZ Székház (Budapest, II. Fő utca 68.) II. em. 248-as előadó.

 

 

BESZÁMOLÓ KÖZGYŰLÉS

A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat 1996. március 22-én tartotta beszámoló közgyűlését a MTESZ Székház Fő utcai épületében. A közgyűlésen megjelentek száma 52 fő volt.

A közgyűlés meghallgatta és jóváhagyólag tudomásul vette az 1995. évi tisztújító küldöttközgyűlés óta eltelt időszakról szóló főtitkári beszámolót.

A közgyűlés keretében az Érembizottság az alábbi kitüntetéseket adta át:

— a magyar karszt- és barlangkutatás előbbrevitelét szolgáló kimagasló társulati munkásságért adományozható Herman Ottó-érmet dr. Kósa Attilának ítélte oda. Dr. Kósa Attila Társulatunknak alapító tagja, és azóta folyamatosan és töretlenül végez sokrétű munkát a barlangkutatás, illetve a társulati élet különböző területein. Részt vett konferenciák szervezésében, kiadványok szerkesztésében. 1991 óta tagja a Társulat elnökségének, 1995 óta a Társulat társelnöke. Az Alsó-hegyi zsombolyatlasz, a Barlangász élő szótára szerzője, évek óta szerkesztője az MKBT Műsorfüzetének.

— a karszt- és barlangkutatás területén végzett kiemelkedő tudományos munkásságért adományozható Kadic Ottokár-érmet dr. Ringer Árpádnak ítélte oda. Dr. Ringer Árpád 1982 óta Társulatunk tagja. Hosszú évek óta dolgozik a barlangi üledékek, löszök és folyóteraszok rétegtani adatainak feldolgozásán, hogy kimunkáljon az északkelet-magyarországi régióban használható olyan korszerű felső pleisztocén sztratigráfiát, amely párhuzamosítható legyen a nyugat-európai felső pleisztocén kronosztratigráfiával és megfeleljen az újszerű elvárásoknak. Kutatási eredményeit tartalmazó kandidátusi értekezését 1994-ben eredményesen megvédte.

— a magyar karsztvidékek és barlangok feltáró kutatásában elért kimagasló eredményért adományozható Vass Imre-érmet posztumusz Rose Györgynek ítélte oda. Rose György a fiatal barlangkutató nemzedék tagja volt, aki társaival, a BEAC és MAFC csoportok tagjaival, az elmúlt években az Alsó-hegyen folytatott szívós és eredményes zsomboly-továbbkutatások egyik motorja volt. Sokat dolgozott a barlangkutató utánpótlás nevelésén, tanfolyamot szervezett, vezetett, oktatott. Jelentős szerepet játszott a Barlangjárás alapjai című tankönyv megjelentetésében.

 

¯

ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK

Elnökségi ülés: 1996. március 22.

· E-12/96. Az Elnökség foglalkozott a 6. Nemzetközi Pszeudokarszt Szimpózium megrendezésével, s elfogadta — a rendelkezésre álló idõ rövidsége, az anyagi feltételek bizonytalansága, valamint a Társulat többi rendezvényébõl adódó számos teendõ miatt — annak 1997. évre történõ elhalasztását.

· E-13/96. Elfogadta a MAFC Barlangkutató Csoport bejelentését a Barlangnap megrendezésére vonatkozóan. E szerint az idei Barlangnap 1996. június 21-23. között Pilisszentkereszten kerül megrendezésre.

· E-14-96. Megválasztotta a Cholnoky Jenõ-pályázat bíráló bizottságát: elnöke Székely Kinga, tagjai dr. Lénárt László, Maucha László, Nyerges Miklós, Sásdi László.

· E-15/96. Felkérte a Társulat Érembizottságát, hogy tegyen javaslatot az 1996. évben kiosztásra kerülõ MTESZ-Díjra és MTESZ-Emlékéremre.

· E-16-96. Elfogadta 66 új belépõ felvételi kérelmét.

 

 

XXIX. BARLANGNAP

 

Pilisszentkereszt, 1996. június 21.-23.

 

Az idei vándorgyűlést a MAFC Barlangkutató Csoport rendezi a Pilisszentkereszten a MÁFI és a Benedek Endre Barlangkutató Csoportok közreműködésével. A tábor a falu határában található kolostor rom melletti réten, június 21-én péntek délutántól kereshető fel. A találkozó ideje alatt túralehetőséget biztosítunk elsősorban a vidéki csoportok részére a Pilis-, a Legény-, a Leány-, és a Sátorkő-pusztai-barlangokba, valamint a Szoplaki-Ördöglyukba.

Megrendezésre kerül a Marcel Loubens kupáért kiírt verseny is, 22-én szombaton. Ide 3 fős csapatok jelentkezését várjuk, a nevezés 21-én este 10 óráig vagy előzőleg levélben a Társulat címén lehetséges.

A vándorgyűlésen a regisztrációs díj előreláthatólag 450.- Ft lesz. Ezen összegért a résztvevők egyszeri meleg étkezést kapnak szombat este (tányért és kanalat mindenki hozzon), illetve a vándorgyűlés kiadványát is kézhez kapják. A kiadványhoz várjuk a területen dolgozó, dolgozott kutatók, csoportok eredményeit összefoglaló írásait, valamint minden csoporttól szívesen veszünk egy rövid, legfeljebb 1 oldal terjedelmű, az előző év munkáját bemutató beszámolót. Ezeket május 31-ig, ha lehetséges szövegszerkesztővel megalkotva, lemezen kérjük eljuttatni a Társulat címére, de a kézzel írott művektől sem riadunk vissza.

A vándorgyűlés során lehetőség lesz dia- és videofilmek bemutatására (eső esetén a helyi kultúrházban), a program előzetes összeállítása végett kérjük, hogy vetítési szándékotokat előzetesen jelezzétek.

Sátorozni csak a kijelölt helyen szabad, a táborhelyen büfé fog működni. Kérjük, hogy a barlangász felszereléseket árulni kívánók június 15-ig jelezzék árusítási szándékukat.

 

Mindenkit szeretettel várunk!

Nyerges Miklós - Egerland Zoltán

MAFC Barlangkutató Csoport

1027 Fő utca 51.

 

HÍREK

 

HÁGÓ KUPA 96 versenykiírás

 

Az idei Hágó Kupát a Papp Ferenc Barlangkutató Csoport szervezi (engedély reményében) 1996. május 17-19. között a Fekete-barlangban és Létrás-tetőn. A hagyományoknak megfelelően a csapatversenyekre a szombati nap folyamán kerül sor, erre háromfős csapatok nevezését várjuk, az első 25 csapat nevezését fogadjuk e. A csapatversenyen az indulás feltétele a hiánytalan egyéni alap- és kötéltechnikai felszerelés megléte (nittkulcs) és csapatonként egy bag + 40 m kötél.

A feladatok megoldásához a technikai tanfolyam anyagának ismerete, némi fantázia és barlangos műveltség szükségeltetnek. Nézegessétek a Karszt és Barlang-okat, és nem árt, ha tudtok énekelni

A tervezett program:

Május 17. péntek

14.00-tól:   Regisztráció a Létrási kutatóháznál

19.00-tól:   Diapályázat (elsősorban jó akció képeket várunk barlangtúrákról)

21.00-tól:   Tábortűz

Május 18. szombat

7.30:         A nevezés lezárása

8.00:         A Hágó Kupa csapatversenyének indítása

19.00-tól:   Vacsora a regisztrált résztvevők számára

22.00:       A Hágó Kupa csapatversenyének eredményhirdetése

Május 19. vasárnap

8.00:         Az egyéni versenyre történő nevezések lezárása, az egyéni kötéltechnikai verseny indítása

14.00 Az egyéni kötéltechnikai verseny eredményhirdetése, táborzárás, szemétszedés

Mindenkinek jó versenyzést kívánnak a szervezõk

Érdeklődni lehet: Maucha Gergely Tel.: 163-6670 (8.00-16-30-ig)

A Hágó Kupát Horváth Richárd + Simon Béla, a Magyar Barlangi Mentőszolgálat és a Tengerszem Sportbolt támogatja

 

 

 

V Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy csoportunk tagja, Szobonya Károly életének 69. évében, 1996. február 16-án váratlanul elhunyt. Barlangkutató társunkat február hó 23-án kísértük utolsó útjára, a pétfürdői temetőben.

Kari bácsi 1978-ban lett csoportunknak, majd a Társulatnak is tagja. A két évtized alatt hű társunk volt a Tési-fennsík kutatása során, szerette és védte a természetet, szervezte csoportunk természetjáró tevékenységét. Részt vállalt a feltáró kutatásban, földtani vizsgálatokat végzett, mintákat gyűjtött, sokat dolgozott a kutatóház fejlesztési munkáiban. Ápolta külső kapcsolatainkat, jelentős támogatásokat szerzett, nevelte a fiatal generációt, előadásokat tartott és kiállításokat rendezett. Aranyjelvényes túravezető volt, kalauzolta vendégeinket, s ha kellett tolmácsolt német, orosz, szlovák, szerb és bolgár nyelven. Közvetlen stílusa, szívós szikár alakja igen népszerű volt közös rendezvényeinken, túráink során, vagy a barlangnapokon. A barlangkutatás mellett alapító tagja és haláláig vezetőségi tagja volt a Természetbarát Szövetségnek is.

Kari bácsi barlangász munkásságát, szakcikkeit és rajzait, a közös tevékenység pillanatait évkönyveink őrzik, emléke szívünkben él tovább.

Szolga Ferenc

 

 

Ezúton értesítünk minden tagtársunkat, hogy április 26. és május 5. között a Cserszegtomaji-kútbarlangban folyamatos lent-tartózkodással egybekötött élettani és klimatológiai vizsgálatokat végzünk. Tisztelettel kérünk mindenkit, aki erre az időszakra tervezi a barlang meglátogatását, a zavartalan mérési körülmények biztosítása érdekében túráját halassza el. Megértéseteket előre is köszönjük A szervezők nevében:

Fehér Katalin

 

A Troglonauta Barlangkutató Egyesület alapfokú barlangjáró tanfolyamot indít júliusban. A szokásos magas szintű oktatás mellett az ország sok, szép, nagy, komoly technikát igénylő barlangjainak bejárását tervezzük tanfolyamunk alatt. Külön hangsúlyt fektetünk a kötéltechnika oktatására, elsajátítására. Felszerelések beszerzését szükség szerint kollektíve megszervezzük. A tanfolyam fél éves, a vizsga januárban lesz. Szeretettel várunk mindenkit, aki a föld mélyének csodás világával szeretne komolyabban megismerkedni. Érdeklődni: Ézsiás Györgynél tel.: 169-2800/1979 d.e. vagy személyesen klubunkban a IV. kerületi FIDESZ Ifjúsági Központ épületében, - a Berda József utcai OTP mellett, 200 m-re az Újpest Központ metrómegállótól, a Pozsonyi úton - minden csütörtökön 17,30-19,30-ig.

Ézsiás György

 

Tájékoztatjuk az érdeklődő tagtársakat, hogy romániai barlangi és magashegységi túrákról az alábbi címen és telefonszámon szerezhető információ: Halasi Gizella 3700 Oradea, Str. Fagarasului 134. ap. 29. Tel.: 00-40-59 121 620 (esti órákban) Fónyad Béla

FELHÍVÁS

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján úgy tűnt, hogy a Társulat tagságának jelentős része — elsősorban a fiatalabb generáció — nem ismeri a tagság azon részét, akik szakmai feladataik, problémáik megoldásában tanácsot adhatnának, esetleg tevőlegesen segítenének. Ez a tény sajnos a hazai barlangkutatás eredményességét hátráltatja feltáró és tudományos vonalon egyaránt. Ennek áthidalása érdekében szeretnénk létrehozni a Szakmai Partnerkereső Szolgálatot (Sz.P.Sz.).

A hatékony segítség érdekében várjuk azoknak a csoportoknak, egyéni tagoknak a jelentkezését, akik feltáró vagy tudományos munkáját elősegítené nagyobb szakismeretekkel rendelkező csoport, illetve szakember tanácsa, közvetlen segítséget és ezt a támogatást igénylik is.

Ugyancsak várjuk azon csoportoknak, illetve egyéni tagoknak, szakembereknek a jelentkezését, akik szívesen támogatják a segítséget kérőket személyes konzultációk során vagy akár terepi körülmények között., esetleg műszeres vizsgálatokkal.

Amennyiben a kereslet és a kínálat között nem lenne átfedés, egyéni megkereséssel próbálunk szakmai segítőt találni.

Reméljük, hogy a Sz.P.Sz. közvetítésével koncentrálódó erők jelentős mértékben elősegítik a hazai szpeleológia eredményességének további növekedését.

Jelentkezni írásban az MKBT címén (1027 Budapest, Fő u. 68.), személyesen a helyszínen a szerdai és csütörtöki fogadóórák idején lehet.

Sásdi László

tudományos titkár

Az MTSZ felhívása

 

A technikai tanfolyamot végzettek számára könnyű túravezetői tanfolyamot indítunk 1996 máj. 18-19-én. A tanfolyam Budapesten lesz, az előadásokat előreláthatólag a Szemlőhegyi Barlang bejáratánál levő moziteremben tartjuk, a gyakorlatok a Mátyáshegyi-barlangban lesznek. Jelentkezni az MTSZ-ben lehet kedden esténként 18-19 óra között, (Budapest, VI. Bajcsy-Zsilinszky út 31, tel: 111-2467) személyesen, vagy telefonon, vagy a hét többi napján Németh Tamás (276-2657 ill. 210-0900/1316), vagy Bajna Bálint (204-7923) telefonszámán. A tanfolyam részvételi díja létszámtól függően előreláthatólag 700 Ft lesz.

Németh Tamás

 

 

A Karszt és Barlang Alapítvány Kuratóriumának 1996. április 10-i döntése

 

 

Pályázó neve

 

Pályázati cél

Pályázott összeg

Támogatás összege

1. Tudományos kutatások

1/1. Kraus Sándor

Barlangi kiválások műszeres vizsgálata

42.000

16.000

 

1/2. Fehér Katalin

Élettani és klimatológiai vizsgálatok a Cserszegtomaji-kútbarlangban

 

84.800

 

50.000

 

1/3. Kertész János

Saját áramforrás regisztrációs műszercsalád kifejlesztése

 

50.000

-

 

1/4. Alba Regia Bgk. Cs.

A Tési-fennsík komplex karsztológiai kutatása

 

117.000

 

40.000

2. Hazai feltáró kutatások, táborok

2/1. JATE Barlangkutató Csoport

Karszt- és barlangkutatás a Vízfő-forrás vízgyűjtő területén

 

50.000

 

25.000

 

2/2. Pagony Bgk. Cs.

A bp.-i Mátyás-hegy DK-i kőfejtő barlangjainak feltáró kutatása

 

21.200

-

2/3. Troglonauta Bgk. E.

A Buda-barlang feltáró kutatása

100.000

20.000

2/4. Bekey Imre Gábor Bgk. Cs.

Pál-völgyi-barlang kutatása, megóvása

 

171.800

-

2/5. MÁFI Bgk. Cs.

A Pilis-hegységi Leány-barlang kutatása

60.000

-

 

2/6. BEAC Bgk. Cs.

Baglyok-szakadéka (Szabó-pallagi- zsomboly) kötélcsere

 

37.800

20.000

2/7. Rózsadombi Kinizsi SE

 

József-hegyi-barlang védelme

 

95.000

-

2/8. Poligon Bgk. Egy.

Pilis-jászfalui barlangok kutatása, védelme

 

30.000

 

20.000

2/9. Pro Natura Karszt- és Bgk. Egy.

Feltáró és természetvédelmi munka egy kutatótábor keretében

34.000

-

2/10. Bakony Bgk. Egy.

Kab-hegy 96

70.000

60.000

2/11. MKBT Vulkánszpeleológiai Kollektíva

 

 

XII. Vulkánszpeleológiai tábor

 

 

43.000

 

 

20.000

2/12. Veszprémi Egyetemi Bgk. Cs.

Barlangkutató tábor szervezése a veszprémi Csatár-hegyen

 

45.000

 

20.000

2/13. Marcel Loubens Bgk. Egy.

Létrás-tetői téli kutató tábor megvalósítása

 

20.000

-

2/14. Marcel Loubens Bgk. Egy.

Létrás-tetői nyári kutatótábor megvalósítása

 

65.000

 

30.000

2/15. MKBT

Kab-hegy ’96

80.000

-

2/16. MKBT

Vecsem ’96

80.000

-

2/17. Myotis Bgk. Cs.

Kopasz-réti kataszterező tábor

40.000

10.000

3. Kiadványok

 

3/1. MKBT

MKBT könyvtár-, ill. folyóirat állományának megóvása

 

100.000

60.000

 

3/2. MKBT

VI. Nemzetközi Pszeudokarszt szimpózium kiadványának elkészítése

50.000-150.000

1997-re halasztva

 

3/3. Rónaki László

A Mecsek természetjáró kalauza c. könyv honoráriuma

 

-

 

3/4. MKBT

Karszt és Barlang két évfolyamán megjelentetése

 

2x280.000

 

560.000

4. Egyéb

 

 

 

4/1. MKBT Barlangklimatológiai és terápiai Szakbizottsága

UIS Barlangterápiai Szakbizottság 1995 októberi megbeszélésén való részvétel utólagos útiköltség térítése

 

 

10-15.000

 

10.000

4/2. MKBT Vulkánszpeleológiai Kollektíva

 

VI. Nemzetközi Pszeudokarszt Szimpózium támogatása

 

 

200.000

 

1997-re halasztva

ÖSSZESEN

2.433.600

961.000

 

KÖNYVÚJDONSÁG

 

Maucha László szerkesztésében hosszan tartó, 15 éven át tartó "téli álom" után megjelent a Karszt- és Barlangkutatás (közismertebb nevén Évkönyv) X. évfolyama. A kiadványban az 1994. október 6-9. között rendezett "Karsztfolyamatok kölcsönhatásainak kutatási eredményei" c. konferencia előadásainak anyagát adjuk közre.  Kapható a Titkárságon. Ára 300 Ft.

 

FOLYÓIRAT-FIGYELŐ 3. rész

Barlangi oldásformák képződésének modellezése gipszenTadej Slabe

A barlangi kőzetfelszín gyakran fontos információkat hordoz az adott barlang keletkezésére vonatkozóan. A genetika és a fejlődéstörténet talán pontosabban megérthető, ha ismerjük az ezen formakincset kialakító folyamatokat, azok befolyásoló tényezőit. A szerző kísérleti eredményekre támaszkodva megpróbál magyarázatot adni a mennyezeti félcsatornák, az anasztomózis, barlangi karrbarázdák és kanálkarrok stb. keletkezésére.

(Atti e Memorie della Commissione E. Boegan 1995, Vol. 32. pp. 65-83. — angolul)

 

A jövő fényei — Gondolatok a Mammoth-barlang világításárólGeorge B. Corrie

Közel 10.000 éve élnek emberek a Mammoth-barlangban és annak környezetében. Eleinte csak a barlang bejárati részeit használták menedékül, majd mintegy 4.000 évvel ezelőtt egy hosszabb földalatti kalandozásra is vállalkoztak. Végül 200 éve a modern ember újra felfedezte e barlangot. Mindkét csoportnak ugyanazzal a problémával kellett megküzdenie fényt vinni a sötétség birodalmába. Az írás áttekinti, hogyan is világítottak a föld alatt a múltban, hogyan teszik ezt a jelenben és hogyan tervezik a jövőben.

(NSS News 1995, December, pp. 320.-323. — angolul)

 

Muruk -1220 m; a déli-félteke első ezreseP. Hache, F. Hobléa, M. Philips, D. Sessegolo

Felfedezték a déli-földteke első ezer méternél mélyebb barlangrendszerét: Pápua Új-Guinea egyik szigetének, Új-Britanniának a keleti részén, Galue közelében található. Az itt található karsztfennsík 1.450 m-es magasságban még 1985 márciusában a „Papou 85” expedíció derítette fel bejáratát. A kitűnő fotókkal, térképekkel illusztrált cikkben elolvashatjuk a tavalyi sikeres expedíció történetét, a barlang részletes leírását, a terület hidrológiai viszonyainak ismertetését.

(Spelunca 1995, December No. 60. pp. 35.- 60. — francia)

 

Es Crull de Ses Termes (Islas Baleares)J. A. Encinas S.

Az Es Crull de Ses Termes -226 m-ével a Baleári-szigetek második legmélyebb barlangja. A tél végén megkezdett, és júniusban befejezett kutatások sport- és tudományos szempontból is jelentős eredménnyel jártak. Mivel a járatok meglehetősen omlásveszélyesek voltak, a kutatás folyamán a fő próbatételnek a "semmihez se hozzáérni" elv betartása volt. Hatalmas mennyiségű nitt beépítése és jó pár leereszkedés után most a barlang viszonylag veszélymentesen bejárható. Nem túl jól áttekinthető, de viszonylag részletes térképet közöltek a szerzők.

(Subterránea 1995, október N°4 — spanyol)

 

Egy-egy témához kapcsolódó tematikus különszámok:

 

·Cave and Karst Science 1995, október, Vol. 22. No. 2. A BCRA által a China Caves Project keretében szervezett `Yangtze Gorges Expeició` eredményei. (angol nyelven)

Az expedíció, melynek eredményeit e különszám foglalja össze, a BCRA és a Guilin-i Karsztgeológiai Intézet együttműködésében lezajlott China Cave Project utolsó akciója volt. Az írás a Jangce folyó mentén található Chongqing közelében fekvő területek karsztjelenségeinek felderítéséről számol be. Az egy hónapos expedíció során a brit barlangászok 13.5 km új barlangjáratot térképeztek fel. A legjelentősebb eredmény a Xio Zhai Tien Ken — Mie Gong He Dong barlangrendszer felfedezése volt, melyben egy 4.5 km-es átmenőtúrát lehet tenni. A rendszer 964 m-es mélységével egyben Kína legmélyebb barlangja is. A Xio Zhai Tien Ken bejárati dolinája 135.3 millió mł-es térfogatú, s ezzel valószínűleg a világon a legnagyobb. Tárgyalják az egyes barlangrendszerek keletkezését, hidrológiáját, és szó esik a barlangok védelméről is. Az expedíció teljes költsége 11 főre 4.7 millió forint volt, s ebből fejenként 322 eFt-ot álltak a résztvevők.

 

·Acta Carsologica (Ljubljana, Szlovénia) 1995 Az 1993 szeptember 23-25 között Postojnán rendezett Ember a karszton konferencia előadásai (közel 600 oldal — angol nyelven)

Néhány érdekesebb előadáscím a teljesség igénye nélkül Barlangi tömegsírok Szlovéniában — A karsztvíz-védelmi védőzónák definiálásának kritériumai — A Bohemiai masszívum paleokarsztja (Csehország) — Csepegő vizek által kimutatott karsztvíz-védelmi problémák a budai termálkarszton — Tudja valaki definiálni a poljékat ? — Karsztjelenségek és a bauxit eredete — Néhány Morva barlang CO2-jának eredete és izotóp-összetétele — A karsztvíz szennyezésének néhány példája a Szlovén-karszton, stb.

 

·ENDINS 1995, szeptember, No. 20. Mallorca karsztja és barlangjai (216 oldal)

A Mallorca szigetén található karsztvidék teljes körű feldolgozása található a monográfiának is beillő különszámban: angol és spanyol nyelven (kéthasábos tördelés, párhuzamosan fut az angol és a spanyol szöveg) olvashatunk a sziget geográfiájáról, a karszt tektonikájáról, hidrológiájáról, a terület paleokarsztjáról, a barlangok képződményeiről, faunájáról, a paleontológiai és archeológiai kutatásának eredményeiről és nem utolsó sorban az üregek turisztikai és védelmi problémáiról.

 

 

Kab-hegy ’96

 

 

A mostoha időjárás miatt többszörösen elhalasztott, végül is március 31-én megtartott terepbejárás során szemrevételeztük a potenciálisan bontásra alkalmas objektumokat, táborhelyeket, s az alábbi véglegesnek tűnő tervet tehetjük most közzé.

A tábor időpontja: 1996 június 28. (péntek) - július 7. (vasárnap)

A tábor helyszíne: a Kab-hegyi Halász Árpád barlang bejárata melletti rét (lásd a Bakony turista-térképe, Déli-rész, No.3.-1:40000). Megközelítése személygépkocsival Úrkút-Zsófiapuszta felőli betonúton lehetséges. Elvileg Ajka-Jókai-bánya felől is lehetséges a behajtás, azonban itt a bányánál akadályokba, akadékoskodásba ütközhetünk, ezért az előbbi megközelítést javasoljuk. Gyalogosan viszont a menetrend szerinti autóbuszjárattal megközelíthető Jókai-bányáról induló sárga turistajelzésen (Pokol-lik)-Párka-lap-Halász Árpád barlang útvonal javasolható (kb. 2 km). A helyszínt a betonútról jól látható jelzések alapján találhatjuk meg.

A tábor programja: bontás, bontás, bontás... Sajnos azonban a lehetőségeink behatároltak, az idő és pénz kevés. A számos kitűnő lehetőség közül nehéz volt kiválasztani, hogy melyek legyenek a kutatótábor fő célpontjai. A végső döntést az ácsolási igény minimalizálása, a munkahelyeknek tábortól való távolsága, az ismert barlangok adta lehetőségek kihasználása és Gyebu (Alba Regia) igényei befolyásolták. Így fő munkahely lehet, ha a tábor időpontjáig sikerül megoldani a bejárati ácsolat felújítását, cseréjét a 206 méter hosszú, 27 m mély Öreg-kövesi-víznyelőbarlang, amelynek több végpontja is biztos továbbjutással kecsegtet. Ha a technikai lehetőségek megengedik és az előzetesen tervezett búvárakció érdemesnek minősíti sor kerülhet az 1984 májusában felfedezett 72 m hosszú, 20 m mély Fortuna-barlang végponti szifonjának leszívatására. A felszínről induló bontásokat elsősorban a táborhelyhez is közel fekvő „M-es sorozatú” nyelőkben tervezzük megindítani a létszámtól függően, lehetőleg úgy, hogy minden megkezdett nyelőben a folyamatos munkavégzés biztosítható legyen. Az erőforrások hiánya miatt valószínűleg nem kerülhet sor a Macska-lik (a Bakony, de talán az egész ország legszebb víznyelője), a Bazalt-karszt víznyelőinek és a Zsófia-pusztai-víznyelők kutatására. Tekintve, hogy a Magyar Szpeleológiai Oktatási Rendszer kidolgozása úgy tűnik nyárig csak hiú ábránd marad a tábor során kutatói és/vagy kutatásvezetői tanfolyamot nem lehet szervezni.

A részvétel feltételei: a tábor résztvevőinek fedezniük kell saját úti- és élelmezési költségeiket. A beszerzést és a főzést közösen szervezzük, előreláthatólag 250-300 Ft/fő/nap költséggel kell számolni. A tábor résztvevőinek célszerű azonosulni a tábor célkitűzéseivel.

További információk: további részletek, a terület barlangjait és a célokat részletesebben is bemutató kiadvány Társulatban (201-9493) és a szervezőktől (Nyerges Miklós  463-22-13, Gyurman Csaba  06-88-311-355) szerezhetők be. Egy utolsó részletes tájékoztató megtartását tervezzük a pilisszentkereszti barlangnapon is, ahol még nem késő megfontolni a részvételt.

 

Vecsem ’96

 

Az augusztus végi időpontnak (aug. 17-30.) megfelelően még kevesebb a konkrétum e táborral kapcsolatban. Egy biztos, érdeklődés van, bár némileg szerényebb, mint a kab-hegyi táborral kapcsolatban, így a Vecsem-tábort megszervezzük. Az ANP-vel történt előzetes egyeztetés szerint a tábor végleges helyszíne, a napi kiadós gyaloglások elkerülése végett a Szabó-pallagi erdészháznál lesz. Ez sok szempontból még mindig nem ideális, azonban a szigorú természetvédelmi szempontok miatt máshol nem, és itt csak szigorú feltételek betartása mellett táborozhatunk. Például előre meg kell adnunk a résztvevők pontos létszámát, a felállítandó sátrak számát is. További információk a Társulati fogadóórákon, a barlangnapon valamint a következő Műsorfüzetből szerezhetők be.

 

Nyerges Miklós

 

NEMZETKÖZI TÁBOROK, TALÁLKOZÓK

 

A Federation Francaise de Spéléologie programjaiból:

— Doubs Nemzetközi Technikai tanfolyam; július 13.-20.

— Lot Nemzetközi Búvár tanfolyam július 24.-augusztus 4.

— Savoie Nemzetközi mentési és mentésvezetői tanfolyam augusztus elején

A tanfolyamokról a Társulatban megtalálható levél és jelentkezési lapok alapján lehet többet megtudni, illetve személyesen az FFS CREI kelet-európai felelősétől Marek Edittől (84-51-62-08, Franciaország, ill. fax: 84-5163-88)

7. Nemzetközi Denevérkutatási Konferencia, Hollandia, Veldhoven. További információ: Peter Lina , 7th E.B.R.S. c/o IKC/ NBLF, P.O.Box 30 NL 6700 AA Wageningen

Új barlangok és barlangrendszerek felfedezése — Tudományos és gyakorlati módszerek — Nemzetközi konferencia; Karloukovo, Bulgária. További információ: Fédération Bulgare de Spéléologie, 75 Vassil Levski Blvd. BG-1000 Sofia, Bulgária.

Nyerges Miklós

 

A barlangi denevérek veszélyeztetettsége Magyarországon

 

 

A barlangok a denevérek számára több szempontból ideális búvóhelynek számítanak. Viszonylagos háborítatlanságuk, kiegyenlített hőmérsékleti viszonyaik és nagy páratartalmuk miatt a denevérek egész évben szívesen tanyáznak barlangokban. Ez persze nem azt jelenti, hogy minden barlangban egész évben vannak denevérek.

Az időszakos barlangi denevérfajok legfőképpen csak az őszi párzási időszakra és a téli pihenőre húzódnak a barlangokba. Ezek kölykeiket faodvakban vagy emberi építményekben (főleg kastély- és templompadlásokon illetve tornyokban) hozzák a világra. A barlangkedvelő fajokkal már egész évben találkozhatunk a föld alatti járatokban. Ezek a fajok egyaránt kölykeznek barlangokban, faodvakban vagy emberi építményekben is. A barlangi fajok nappali és téli pihenőhelye kizárólag barlang vagy művelésből felhagyott bányavágat.

Az időszakos barlangi denevérfajok elsősorban a nagy (több méter magas és széles) bejárati csarnokokat szeretik, ahol általában a szűk üregekben húzódnak meg. A barlangkedvelő és a barlangi fajok télen a barlangok kiegyenlítettebb hőmérsékletű, belső járataiba húzódnak, nyáron pedig általában a bejárati szakasz közelében, leggyakrabban tágas kürtőkben tanyáznak.

A denevérek szempontjából az év legkritikusabb időszaka a tavasz és a nyár eleje. Tavasszal a téli álomból való felébredés és a táplálékszegény időszakban szükségessé váló vándorlás jelent nagy megpróbáltatást. Mivel a denevérek ősszel annyi energiát képesek szervezetükben zsírkészlet formájában felhalmozni, amennyi a normális téli álomhoz és a tavaszi vonuláshoz elegendő, a telelőhelyeiken háborgatott és pihenőjükből többször felébresztett denevérek nem képesek átvészelni e kritikus időszakot. Ezek a legyengült denevérek általában nem a barlangokban pusztulnak el, hanem az éjszakai táplálékkeresés, vagy a vonulás közben hullanak el a teljes végkimerülés közepette. Nyár elején pedig, május végén és június hónapban, mikor a denevérek világra hozzák utódaikat, szintén érzékenyek a zavarásra. A kölykezés idejére a barlangkedvelő és barlangi denevérfajok általában nagyobb csoportokba—többször néhány ezres kolóniákba is—tömörülnek. Ha durva zavarás éri őket, a kolónia felbolygatásakor rengeteg kölyök denevér pusztul el. A denevérkolónia egyedei számára gyakran olyan mély nyomot hagy egy-egy ilyen zavarás, hogy képesek az állatok hosszú évekre elhagyni az addig egyébként kedvelt kölykezőhelyet.

Nézzük, hogy mik azok a zavaró hatások, amelyekre legérzékenyebbek a denevérek!

Eddigi tapasztalataink szerint a nyári kolóniák esetén a legsúlyosabb problémát a tűzrakások okozzák. A kirándulók nem sejtve, hogy milyen nagy hibát követnek el, gyakran raknak tüzet a barlang szájánál. A legtöbb esetben a füst behúz a barlangba is, és ezzel gyakorlatilag szó szerint kifüstölik az ott pihenő állatokat.

A legkedveltebb kölykező barlangi szállások nagy nyitott bejárattal és nagy termekkel rendelkeznek. Természetes, hogy a kirándulók számára is ezek a barlangok a látványosak, ezért ezek látogatottsága igen magas. Gyakran direkt turistautak vezetnek az ilyen barlangokhoz, mellyel szabályosan odaszoktatjuk a kirándulókat. Legyünk őszinték, nem mindenki tud kulturáltan viselkedni a barlangokban. Nem ritkán előfordul, hogy fáklyákkal felszerelve, ordítozva és köveket, agyagot hajigálva történik a barlangok látogatása. Ne csodálkozzunk, hogy a denevérek ezt nem sokáig viselik el.

Télen azok a denevérkolóniák vannak a legnagyobb veszélynek kitéve, amelyek látogatottsága kampányszerű. A gyakran és meghatározott időszakokban látogatott barlangok denevérfaunája már igazodott az emberi tényezőkhöz. Az idegenforgalom számára megnyitott barlangokban például olyan fajokat láthatunk, amelyek képesek elviselni a gyakori zavarásokat. Ilyen faj például a kis patkósorrú denevér és a nagy patkósorrú denevér, melyeknek gyakran százas telelő állományai pihennek látszólag a legnagyobb nyugalommal egy-egy látogatott barlangban. Ez ne tévesszen meg bennünket, ugyanis a denevérfajok többsége nem ilyen alkalmazkodóképes!

Az MKBT barlangász csoportjai korlátozottan látogatják a denevértelelő barlangokat. Ezzel így minden rendben is lenne, a nagy probléma azonban azokkal van, akik mindenféle engedély és ellenőrzés nélkül keresik fel a barlangokat. Sajnos sok helyen találkozhatunk a barlangi képződmények megkárosításának, vagy az engedély nélküli ásatásoknak és bontásoknak elképesztő nyomaival. Ilyen beavatkozások esetén persze a denevérek sincsenek tiszteletben tartva. Van már példa arra, hogy ilyen illegális akció során pusztult el nagy telelő denevérkolónia.

A felsorolt veszélyeztető tényezők ellen mindenképpen lehet és kell is védekeznünk! Mesterséges tűzrakóhelyek kialakításával, tájékoztató táblák kihelyezésével, a természetvédelmi hatóság együttműködésével, ha kell fokozott ellenőrzéssel és további módszerekkel a zavarások és a károkozások mértéke mindenképpen csökkenthető. Ehhez persze először fel kell mérnünk a jelenlegi állapotokat és a helyi adottságoknak megfelelően kidolgoznunk azokat a módszereket, melyek elérik céljukat.

Magyarországon 1991-ben alakult meg egy olyan országos egyesület, amely a denevérek védelmével foglalkozik, a neve Magyar Denevérkutatók Baráti Köre (MDBK). Az egyesület egyaránt foglakozik az emberi építményekben, a barlangokban illetve bányavágatokban és a faodvakban élő denevérek védelmével. 1995-től kezdve nagy hangsúlyt fektetnek a denevéres barlangok és művelésből felhagyott bányavágatok felmérésére és védelmére. Ezt a munkát az MKBT és az MDBK közös programjává szeretnénk fejleszteni, ezért kérjük mindazoknak a csoportoknak a jelentkezését, akik ebbe a hosszú távú programba szívesen bekapcsolódnának! A denevérészek előadásokkal és terepgyakorlatokkal szeretnék elősegíteni a barlangászok denevérekkel kapcsolatos ismereteinek bővítését. Később közös felmérésekkel lehetne feltérképezni azokat a barlangokat, ahol figyelmet érdemlő denevérkolóniák vannak, és együttesen kellene meghatározni azokat a módszereket, amelyekkel talán sikerülne az adott helyen megőrizni az állományt.

A jelentkezést a következő címre kérjük:

Dobrosi Dénes 5452 Mesterszállás Szabadság út 13.

A munkába bármikor be lehet kapcsolódni. A jelentkezés során, amennyiben az előadásra vagy a terepgyakorlatra(táborra) igényt tartanak, kérjük feltüntetni azt az időszakot amikor ezt szeretnék megvalósítani!

Dobrosi Dénes

MDBK elnöke

 

 

A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat, a KTM TvH Barlangtani Intézete, az Aggteleki Nemzeti Park, és a Szlovák Természetvédelmi és Barlangtani Múzeum

meghívja önt az 1996. július 23-27. között Jósvafőn megrendezendő

 

Barlangok a művészetekben

 

nemzetközi konferenciára. A konferenciát a ’96 Magyarország—1100 év Európa szívében—című rendezvénysorozat keretében az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium Turizmus Főosztálya támogatja.

A rendezvénynek helyet adó Aggteleki- és Szlovák-karszt barlangjait az UNESCO 1995-ben a Világörökség részévé nyilvánította.

A konferencia célja:

— fórumot nyújtani a barlangok művészi értékeivel — a barlangkutatás e periférius témájával — foglalkozó szakembereknek, hogy közkinccsé tegyék eddigi kutatásaik eredményeit,

— bemutatni a barlangok művészi ábrázolásait,

— ismertetni a barlangokról szóló legjelentősebb irodalmi alkotásokat,

— felhívni a figyelmet a barlang művészetekre gyakorolt hatására,

— élményt nyújtani a művészetek rajongói számára.

A konferencia témái:

A konferenciára jelentkezőktől az alábbi témákban várunk előadást, illetve poszter-bemutatót:

l Barlangok a képzőművészetben

— barlangrajzok,

— bibliai, történelmi események ábrázolása barlangokban,

— barlangok a tájábrázolásban,

— barlangok festői ábrázolásai, egyedi képeken és sokszorosított metszeteken,

— barlangok a bélyegeken.

l Barlangok hatása az iparművészetre

— a barlang mint díszítő elem,

— műbarlangok, barlangi képződmények a kertépítészetben

l Barlangok a fotó- és filmművészetben

— a barlangfényképezés története, úttörői,

— dia, diaporáma,

— dokumentumfilm, játékfilm,

— képeslapok

l Barlangok hatása az irodalomban

— mesék, mondák regék,

— barlangokról szóló versek, prózai művek,

— a barlang mint helyszín irodalmi alkotásokban

l Barlangok hatása a zenében

— konkrét barlang ihlette zeneművek,

— a barlang mint helyszín zeneművekben, zenés színpadi művekben.

A konferencia nyelve magyar, angol és német. Az előadások időtartama max. 20 perc, a hozzászólásokra egy-egy témacsoport zárása után kerül sor. A szervező bizottság egy összefoglaló kiadását tervezi, amit a résztvevők a konferencián kapnak kézhez. Ezért kérjük, hogy előadásaik rövid összefoglalóját (max. 2500 leütés terjedelemben) legkésőbb 1996. május 31-ig juttassák el a részünkre.

 

 

Tervezett kiállítások:

— A múlt század barlangillusztrációi

— Barlangok egyedi alkotásokon

— Barlangi képeslap ritkaságok

— Magyar írók és költők a barlangokról

A konferencia előzetes programja

Július 23. kedd

érkezés, regisztrálás, igény szerint barlanglátogatás

este: ünnepélyes megnyitó, fogadás

Július 24. szerda

Előadóülés

este: kiállítások megnyitása

Július 25. csütörtök

Előadóülés

este: Barlangokról versben és prózában, irodalmi előadóest a Baradla Óriások-termében

Július 26. péntek

Kirándulás művészi alkotásokra ihlető helyszínekre: Baradla-barlang, valamint Szlovákiában a Domica és a Dobsinai-jégbarlang

Július 27. szombat

Előadóülés

Záróülés

délután: hangverseny a Baradla Hangverseny-termében

Július 28. vasárnap

Hazautazás

 

A konferencia helyszíne: Jósvafő

Előadások: Tengerszem Szálló

Kiállítások: Tájház, Kultúrház, Balda Galéria, Baradla Galéria

Részvételi díj

A konferencia részvételi díja várhatóan 22.000 Ft (MKBT tagoknak 10.000 Ft), mely magában foglalja az étkezést (5 reggeli, 4 ebéd, 4 vacsora, fogadás), a kirándulás költségeit, valamint az előadások összefoglalóit tartalmazó kiadványt.

Szállás: ld. a jelentkezési lapon

A konferencia második felével egy időben (július 26-28.) zajlanak a „Jósvafői falunapok” eseményei, amelyekbe a konferencia résztvevői természetesen kötetlenül bekapcsolódhatnak (folklór rendezvények, versenyek, táncház).

 

Levelezési cím:

Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat

1027 Budapest, Fő utca 68.

Tel: 201-9493

Fax: 156-1215 MKBT

 

 

 

BARLANGOK ZENÉJE

SZIMFONIKUS ZENEKARI HANGVERSENY

 

a Világörökség részévé nyilvánított

BARADLA-BARLANG

aggtele,ki Hangverseny-termében

1996. július 27-én és 28-án

 szombaton és vasárnap15 órakor

 

MŰSOR:

Mendelssohn: Fingal-barlang (Hebridák) nyitány

Durkó: Altamira

Wagner: Tannhäuser - Venus-barlang

Grieg: Peer Gynt - A hegyi király csarnokában

 

Közreműködik:

a Weiner Leó Szimfonikus Zenekar

Vezényel:

Kesselyák Gergely

az MTV 1995. évi karmesterversenyének III. helyezettje

Jegyek csak elővételben 1000.- Ft-os árban kaphatók a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulatban (1027 Bp. Fő utca 68.) és az IBUSZ utazási irodáiban.

 

 

 

 

A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat, a KTM TvH Barlangtani Intézete, az Aggteleki Nemzeti Park, és az idegenforgalmi Barlangok Nemzetközi Szövetsége (ISCA)

meghívja önt az 1996. október 14-20. között Aggteleken megrendezendõ

"Idegenforgalmi Barlangok" Világtalálkozójára

A konferenciát a ’96 Magyarország—1100 év Európa szívében—című rendezvénysorozat keretében az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium Turizmus Főosztálya támogatja.

A rendezvénynek helyet adó Aggteleki- és Szlovák-karszt barlangjait az UNESCO 1995-ben a Világörökség részévé nyilvánította.

A világtalálkozó célja az azonos üzletágban működő állami, magán és egyéb kézben lévő idegenforgalmi barlang-üzemeltetők és az érdeklődők találkozása, az időszerű problémák felvetése, megvitatása, kölcsönös tájékoztatás.

Elõadások

Javasolt témakörök:

1,    Az ISCA által javasolt fõ irányvonal "barlangi kitöltések" (üledékek, törmelékek, képzõdmények) témaköre, koruk, s ezek tudományos, különlegesen idegenforgalmi-barlang-nézõpontú, bemutatási, megóvási megközelítésmódjai.

2,    A barlangi idegenforgalom típusai: vezetõvel, vezetõ nélkül, "barlang-szafari".

3,    A barlangi idegenforgalom növelésének "barlangbarát" gyakorlata. A barlangi berendezések, létesítmények elhasználódását figyelembe vevõ barlangvédelmi szempontok.

4,    Különleges és kapcsolt idegenforgalmi barlangi programok és látványosságok szervezése (fényhatások, bemutatók, múzeumok, konferenciák, hangversenyek stb.).

5,    Barlanghoz kötõdõ emléktárgyak tervezése, forgalmazása, különös tekintettel az 1. témára.

6,    A barlangok szerepe a környezetvédelmi (gyermek- és felnõtt) nevelésben.

7,    Egyebek.

 

Az előadások beérkezésük számától függően folyamatosan vagy szekciókban zajlanak.

Az előadások szövegének (angol, német, francia, spanyol vagy olasz nyelven) beküldési határideje 1996. szeptember 1.

A szöveg terjedelme 15.000 leütés (képmezőkkel és rövid kivonattal együtt). Az előadást kérjük floppy lemezen és kinyomtatva is megküldeni. Az előadás időtartama legfeljebb 20 perc. A időben érkezett szövegeket egy kötetben a találkozó időpontjában kapják kézhez a résztvevők. A késve érkezett előadások szövegéből korlátozott példányszámban xerox másolatok készülhetnek.

Poszterek és bemutatók

Mód nyílik az idegenforgalmi barlangok, azok propaganda és ajándéktárgyainak a bemutatására posztereken (méret: max. A/0), tárgyi bemutatón, valamint film, dia, video és multimédia segítségével.

Elõzetes program:

A Találkozó helyszíne: Aggtelek, Cseppkő szálló

¨   (Október 12-13, szombat, vasárnap: kívánságra szállás biztosítása, kapcsolat létrehozása barlangkutató csoportokkal. Konferencia-program NINCS!)

¨   Október 14. (hétfõ): a résztvevõk érkezése Budapestre, regisztráció, a Pál-völgyi- és a Szemlõ-hegyi-barlang, valamint a turista jelleggel kiépített Solymári-ördöglyuk megtekintése.

¨   Október 15. (kedd): d.e. utazás Aggtelekre, regisztráció az ide érkezõk számára, d.u. aggteleki rövid túra, este: az Aggteleki Nemzeti Park fogadást ad.

¨   Október 16. (szerda): d.e. a Találkozó megnyitása, elõadások, d.u. az esztramosi Rákóczi-barlang megtekintése, este bemutatók.

¨   Október 17. (csütörtök): d.e. az ISCA hivatalos ülése, elõadások, d.u. a szlovákiai Domica-barlang megtekintése, este bemutatók.

¨   Október 18. (péntek): d.e. elõadások, d.u. jósvafõi középtúra a Baradla-barlangban, este bemutatók.

¨   Október 19. (szombat): de. elõadások, d.u. a találkozó záróülése, bemutatók, este búcsúfogadás.

¨   Október 20. (vasárnap): d.e. elutazás (kívánságra budapesti szállásfoglalás).

A találkozó idõtartama alatt kiépítetlen barlangok látogatása (pl. a 7 km-es Aggtelek-jósvafõi hosszútúra, Béke-barlang) megszervezhetõ. Egyéni felszerelés: overall, gumicsizma, lámpa szükséges.

Jelentkezési határidõ: 1996. május 10.

Részvételi díj: kb. 26 000.- Ft, MKBT-tagoknak 12 000.- Ft (napi 3-szori étkezés kedd ebédtõl vasárnap reggeliig, kirándulások, fogadások, kiadvány).

A budapesti programokon résztvevõknek—igény esetén—október 14-én vacsorát, 15-én reggelit, valamint a Solymári-ördöglyukhoz szállítást biztosítunk.

Szervezett utaztatás autóbusszal: kedd: Budapest-Aggtelek kb. 600.- Ft, vasárnap: Aggtelek- Budapest kb. 600.- Ft.

Szállás:         Jósvafõ, Tengerszem Szálló* (1050-2100 Ft/fõ)

           Aggtelek, Cseppkõ Szálló** (1700 Ft/fõ)

           Aggtelek, Barlang Szálló (turistaszállás 520 Ft/fõ)

A szlovákiai barlangokat is érintő kirándulásokhoz útlevél szükséges. Itt felhívjuk külföldi vendégeink figyelmét, hogy az Aggtelek-Domica nemzetközi határátkelőhely vízumot nem ad ki. Így mindazoknak, akik hazánkba, ill. Szlovákiába csak vízummal léphetnek be, többszöri belépésre jogosító magyar vízumot kell kiváltaniuk, ill. a szlovák vízumot be kell szerezniük.

Levelezési cím:

Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat

1027 Budapest, Fõ utca 68.

Tel.: 201-9493

Fax: 156-1215 MKBT