MŰSORFÜZET 1993 november - december

 

Szerkeszti: Fleck Nóra és dr. Kósa Attila

Felelõs Kiadó: Dr. Zámbó László, elnök

Privatorg Nyomda, Budapest

Kiadja a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat

 

ˇ Elõadások

ˇ A BÜKKI BARLANGOK KUTATÁSÁNAK, VÉDELMÉNEK ÉS HASZNOSÍTÁSÁNAK LEGÚJABB EREDMÉNYEI

ˇ CHOLNOKY PÁLYÁZAT

ˇ ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK

ˇ HÍREK

ˇ A MAFC BARLANGKUTATÓCSOPORT HÍREI

ˇ OKTATÁSI HÍREK

ˇ KÖNYVÚJDONSÁGOK

 

 

 

MEGHÍVÓ

 

Tisztelettel meghívjuk minden tagtársunkat a Szemlõ-hegyi-barlang (Budapest, II. Pusztaszeri út 35.) feletti díszkertben, az ezévi Barlangnapon felavatott Barlangkutató Emlékkertben, az 1980 után elhunyt barlangkutató társaink emlékhelyeinek avatására, melyet1993. november 1-én (hétfõ, Halottak napja) 16,30-kor tartunk.  Minden kedves barlangkutató társunk megjelenésére számítunk! Aki tud, kérjük, hozzon magával karbidlámpát!  Az emlékkert megközelíthetõ az újlaki templomtól induló 29-es autóbusszal, vagy gépkocsival.

 

 

 

 

Elõadások

 

November 15. (hétfõ)

 

17,00 óra             Hegyi Zoltán - Maucha Gergely

                             Gyalogtúra a Sarkkörön túl

 

November 22. (hétfõ)

 

17,00 óra

                             BEAC Barlangkutató Csoport

                             Barlangtúrák a Bihar-hegységben

                             Vetítettképes elõadás a BEAC nyári túrájáról a barlangok                               ismertetésével, térképekkel

 

Mindkét vetítés helye: MTESZ Székház,Budapest, II. Fõ utca 68. II. emeleti folyosó

 

 

A BÜKKI BARLANGOK KUTATÁSÁNAK, VÉDELMÉNEK ÉS HASZNOSÍTÁSÁNAK LEGÚJABB EREDMÉNYEI

 

A rendezvény idõpontja: 1993. november 11-13. (csütörtök-szombat)

A rendezvény helye: Miskolci Egyetem, E/5 kollégium, XXII. sz. elõadóterem

Rendezõk: a Bükki Nemzeti Park Igazgatósága, a Miskolci Egyetem Hidrogeológiai-Mérnökgeológiai Tanszéke, a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat Észak-magyarországi Területi Szervezete

 

Védnökök: Tardy János helyettes államtitkár, Országos Természetvédelmi Hivatal
Csoba Tamás miskolci polgármester
Ringerhahn György egri polgármester

 

Támogatók:         Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósága
B.A.Z. megyei Vízmûvek
Bükki Barlangkutatásért Alapítvány
ECO-2001 Kft.
Észak-magyarországi Környezetvédelmi Felügyelõség
Gyurkó Péter
városi szenátor, az egyéni képviselõalapja terhére
Katalin Nohse Kft.
Seres László városi szenátor, az egyéni képviselõalapja terhére
Szinlõ Kft.

 

A rendezvény programja:

November 11. csütörtök 10 óra

A védnökök és rendezõk megnyitó üdvözlései:
Tardy János helyettes államtitkár, Országos Természetvédelmi Hivatal
Varga Ferenc igazgató, Bükki Nemzeti Park Igazgatósága
Jambrik Rozália tanszékvezetõ, Miskolci Egyetem
Petrasovszky István alpolgármester, Miskolc
Ringerhahn György polgármester, Eger
Lénárt László tudományos titkár, MKBT

 

Szakelõdások:

10 óra 30 perc

Levezetõ elnök: Varga Ferenc

 

Hevesi Attila: A pusztuló és rombadõlt barlangok szerepe a Bükk felszíni formakincsének gazdagításában

Hakl József - Lénárt László - Hunyadi Ilona: Radonmérések a Bükki Nemzeti Park területén lévõ barlangokban és forrásokban

Hír János: A bükki barlangok õslénytani kutatásának eredményei, különös tekintettel az utóbbi 20 évre

 

12 óra

Ringer Árpád: Felsõ-pleisztocén régészeti kultúrák a Bükk néhány fontosabb barlangjában

Jánosi Melinda - Szakáll Sándor: Taranakit a bükki barlangokból

Szunyogh Gábor: A karsztos térszínek lepusztulásának elméleti modellezése

 

Ebédszünet

 

14 óra 30 perc

Levezetõ elnök: Lénárt László

 

Jakucs László: A Bükk hegység fõ szpeleogenetikai idõszakai

Keveiné Bárány Ilona: A karsztökológiai rendszer változásainak hatása a barlangokra

Sásdi László: A Bükk hegység paleokarsztjára vonatkozó megfigyelések

 

16 óra

Pelikán Pál: Mélyfúrásokban talált barlangindikációk a Bükkben

Székely Kinga: Barlangtani bibliográfia nyilvántartása számítógépen

Kovács Zsolt: A Balekina-barlang kutatásának eredményei

Ferenczy Gergely: A Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület barlangvédelmi és barlangkutató tevékenysége

Botos Zsolt: A Barlangi Mentõk Észak-magyarországi Egyesületének tevékenysége

 

Vacsoraszünet

 

19 óra

Kötetlen szakmai beszélgetés, diavetítés az elõadók által hozott anyagból

November 12. péntek 8 óra

Szakelõadások

 

Levezetõ elnök: Jambrik Rozália

Lénárt László- Balla Béláné: Barlangi klímamérések eredményei a Szent István-barlangban

Tóth Judit - Munkácsi Adrien - Andrik Péter - Nagy Ferenc - Farkas Mária: Barlangtherápia a komplex légzésrehabilitáció keretében a lillafüredi Szent István-barlangban

Borsodi Klára - Barkai László: Krónikus légúti beteg gyerekek kúráztatása során szerzett tapasztalatok a Szent István-barlangban

 

9 óra 30 perc

 

Hazslinszky Tamás: A bükki barlangok idegenforgalmi bemutatásának problémái és lehetõségei

Fleck Nóra - Hazslinszky Tamás: Korai képeslapok a Bükk barlangjairól

Takácsné Bolner Katalin: A barlangok állapotfelvétele és számítógépes nyilvántartási rendszere

 

11 óra

Levezetõ elnök: Hevesi Attila

 

Orbán József - Lénárt László: Bükki barlangok vízmûvek részérõl történõ hasznosítása

Zsuffa András - Szlabóczky Pál: A Miskolc-tapolcai Barlangfürdõ bõvítésének szpeleológiai eredményei és a hasznosítás építészeti lehetõségei

Czakó László: A bükki vízalatti barlangok és a hasznosításuk lehetõségei

 

12 óra 30 perc

 

Sásdi László - Szilágyi Ferenc: A Magyar Állami Földtani Intézet által a Bükk hegységben végzett víznyomjelzéses vizsgálatok értékelése

Lénárt László - Balla Béláné: Szórványos és rendszeres denevérészlelések a Bükkben

Nagymihály Zoltán - Maucha Gergely - Spielman Edit: Mérések és megfigyelések az István-lápai-barlangban 1988-1993 között

Szunyogh Gábor: A lillafüredi Anna-mésztufabarlang üregeinek térképi ábrázolása

 

 

Ebédszünet

 

16 óra

Kutatási hely bemutatása a Miskolc-tapolcai Tavas-barlangban, utána fürdés

 

Vacsoraszünet

 

19 óra 30 perc

Kötetlen szakmai beszélgetés, diavetítés az elõadók által hozott anyagból

 

Poszter bemutatók a rendezvény alatt:

Lénárt László -  Balla Béláné: Barlangos bélyeg- és képeslapkiállítások, emlékbélyegzések a Bükkben

Szablyár Péter: Karszt-kisplasztikák

 

Tanulmányút:

November 13. szombat, 8 óra

A. tanulmányút

Diósgyõr-tapolcai-barlang (szauna)

Anna-mésztufabarlang (víztermelés)

Szent István-barlang (barlangterápia)

B. tanulmányút

Bükk-fennsík (rombarlangok)

 

 

Szálláslehetõség: az egyetem E/2 kollégiumában (4 ágyas, 8 ágyas szobák) és az E/7 kollégiumban (2 ágyas szobák).

A szállásdíj a helyszínen, a portáknál fizetendõ.

2 ágyas szoba: 340 Ft/fõ/éjszaka
4 ágyas szoba: 200 Ft/fõ/éjszaka
8 ágyas szoba: 130 Ft/fõ/éjszaka

A szállásigény bejelentését 1993. november 4-ig tudjuk elfogadni írásban (Lénárt László, Miskolci Egyetem, Hidrológiai-Mérnökgeológiai Tanszék, 3515 Miskolc-Egyetemváros) vagy telefonon (46-365-111/17-26 vagy 17-46), faxon (46-369-554).

 

Étkezési lehetõség:

egyetemi menza, a la carte rendszerben
egyetemi ABC
egyetemi büfék

A konferencia részvételi díja 600 Ft/fõ, mely magába foglalja a szervezési költségeket, a kiadványt, a konferencián, az esti programokon, a tanulmányutakon való részvételt. (Csak a konferencia elõadásainak és esti programjának a látogatása ingyenes!)

 

A konferencia alatt barlangos kiadványok vásárlására van lehetõség, valamint a támogatók felvilágosítást adnak a tevékenységi körükrõl.

 

Mindenkit szeretettel várnak a rendezõ szervek.

 

CHOLNOKY PÁLYÁZAT

 

A Társulat keretében folyó munka dokumentálásának fellendítése, a dokumentáció színvonalának emelése érdekében a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium Természetvédelmi Hivatala és az MKBT elnöksége az 1978-ban alapított Cholnoky Jenõ karszt- és barlangkutatási pályázatot az 1994-es évre az elõzõ évekhez hasonlóan

 

          - egyéni és

          - csoport kategóriában írja ki.

 

A pályázat díjazására biztosított keretösszegrõl a KTM az 1994-re jóváhagyott költségvetés alapján késõbb dönt.

 

Egyéni kategóriában egyaránt pályázhatnak a Társulat egyéni és csoportokban tevékenykedõ tagjai. Az egyéni pályázóknak elõzetes munkatervet nem kell beadni.

 

Egyéni kategóriában pályázni lehet: karszt- és barlangkutatással kapcsolatos

-tárgyévben végzett kutatási eredményekkel,

-tárgyévben megjelent publikációval (hazai vagy külföldi kiadásban)

-tárgyévben elhangzott elõadás teljes anyagával (az elõadás helyének, idõ-pontjának és a rendezvény programjának csatolásával),

-tárgyévben kidolgozott és benyújtott TDK dolgozattal vagy középiskolai szakmai tanulmányi versenyre készült dolgozattal, saját kutatási eredményeket összefoglaló, még nem publikált tanulmánnyal,

-egyéni bibliográfiai tevékenységgel (szakbibliográfia, idõszaki bibliográfiai feldolgozása,

-dokumentációs tevékenységgel (video, diaporáma, stb.)

 

Csoport kategóriában a pályázaton kizárólag a Társulat keretében mûködõ csoportok ill. kutató kollektívák (nem megbízásos munkát végzõ ad hoc bizottságok, elõzetes munkatervet benyújtó legalább 3 egyéni kutatóból álló kollektívák) vehetnek részt, éves jelentésükkel, ill. zárójelentésükkel.

 

A jelentések nem tartalmazhatják az elõzõ években leadott részek ismétlését, lezárult kutatás összefoglalása kivételével, akkor is csak röviden, nem szószerinti ismétlésként. Nem értékelhetõ a megbízásos munkák keretében végzett tevékenység.

A pályázat felépítésének és értékelésének szempontjai:

 

1. Tárgyévi munkaterv (végrehajtását a Bíráló Bizottság értékeli, pontszáma a csoportéletnél jelentkezik)

2. Összefoglalás (a jelentés egyes fejezeteinek tömör összegzése) 0-25 pont

3. Feltáró és barlangvédelmi tevékenység, ezek dokumentálása (szöveges ismertetés, térkép- és fotódokumentáció, mûszaki leírás stb.) 0-25 pont

4. Tudományos munkák (karszt- és barlangtani alapkutatás, vizsgálat, megfigyelés, mérés, kísérlet, kutatási módszer- és eszközfejlesztés stb.) 0-25 pont

5. Dokumentációs munkák (kataszterezés, nem új feltárásokra vonatkozó térkép- és fotódokumentáció, film, barlangi túrakalauz-, útvonal-ismertetõ és technikai adatok-, bibliográfia stb.) 0-25 pont

6. Csoportélet (túrák, rendezvények, tanfolyamok, publikációk, oktatás, továbbképzés stb.) 0-15 pont

összesen 100 pont

 

Az egyes témarészekben hazai és külföldi eredmények egyaránt szerepelhetnek!

 

A pályázat díjai:

A Bíráló Bizottság egyéni és csoport kategóriában egyaránt egy I., egy II. és egy III. díjat ad ki. A Bíráló Bizottság a pályázatok értékelése után fenntartja a jogot a díjak megváltoztatására. A Bíráló Bizottság ezen felül különdíjakat, pénz- és tárgyjutalmakat, illetve ifjúsági díjat a középiskolai, illetve felsõfokú tanintézményben tanuló egyéni pályázók részére is kiadhat.

 

Különdíjban részesül minden olyan pályázat, amely a 3., 4., 5. témarészek közül legalább egyben 60 %-os vagy ezt meghaladó teljesítményt (minimum 15 pont) ér el. A pénz- és tárgyjutalmakról a bizottság a pályázatok ismeretében dönt. A bizottság a díjak és jutalmak összegérõl a rendelkezésre álló keret ismeretében dönt.

 

A pályázatok - az elõzõ évektõl eltérõen - 2 példányban küldendõk be a Társulat Titkárságára, melybõl 1 példányt a Társulat, 1 példányt a Barlangtani Intézet kap. Mindkét példány azonos kivitelû, fotókkal illusztrált példány legyen. Felhívjuk a kutatócsoportok figyelmét, hogy a fenti példányszám nem tartalmazza a területileg illetékes természetvédelmi hatóság számára leadandó jelentést!

 

A pályázatok beadási határideje: 1994. február 15.

 

A pályázatok a fenti napon 17 óráig a Társulat Titkárságán (Bp. II. Fõ utca 68.) adhatók le, vagy 15-én 24 óráig (15-i postabélyegzõ) postán küldhetõk el.

 

A Bíráló Bizottság a pályázat beadási határidejét követõen regisztrálja a beérkezett pályázatokat, megállapítja, hogy melyek azok, amelyek a pályázat kiírásának megfelelõen elbírálásra kerülnek. A pályázaton nem kerülnek értékelésre azok a jelentések, amelyek csak formális jelentéskötelezettségüknek tesznek eleget, illetve azok, amelyeknek benyújtói külön kérik, hogy jelentésük a pályázaton ne vegyen részt.

 

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázaton nem vesznek részt azok a jelentések sem, amelyek nem a kiírt határidõre, vagy nem az elõírt példányszámban érkeztek be!

 

Kérjük,

- törekedjenek a tömör, lényegre törõ fogalmazásra, az elbeszélõ, nem informatív közlések mellõzésére,

- az említésre kerülõ barlangok kataszteri számának megadására, ennek elmulasztása pontlevonással jár,

- mástól átvett adatoknál stb. a forrás pontos megjelölésére. Hivatkozás (és kéziratos vagy szóbeli forrás esetén engedély) nélküli közlés esetén a jelentés a pályázatból kizárásra kerül.

 

Bíráló Bizottság

 

Kedves Marci Barátom !

 

Igen szomorúan vettem tudomásul, hogy mint "lemondott elnökségi tag személyesen is érintve", sõt, talán megbántva érzed Magad.

Nyílt levelem, melyet bemutatkozó írásnak szántam (és fõtitkári közlemények címet nem is én adtam, a szerkesztés során került oda) tulajdonképpen fõtitkári pályázatom kivonata volt. Ezt a pályázatot én magam sokszorosítottam, és az illetékes választmányi ülésen minden résztvevõnek kiosztottam. Ha veszed a fáradságot, és mint csoportvezetõ, részt veszel ezen a választmányi ülésen, már ott kézhez kaphattad volna. A megjelent választóknak nem lehetett különösebb kifogása az inkriminált szövegrészletekkel kapcsolatban (melyet szerintem kemény kritikának nevezni kissé erõs túlzás), hiszen két ellenszavazattal fogadták el pályázatomat. (Ellenérzések esetén ez akkor sem következett volna be, ha nincs nagy választási lehetõség).

Eddigi tevékenységemet nem én vagyok hivatott elbírálni. Igaz, úgy érzem, hogy az elmúlt harminc évben elég sok idõt töltöttem barlangokban és környékükön, amibe közösségi tevékenység is beletartozott. Gyakorlatilag óvodás korom óta töltöm szinte minden hétvégémet barlangos tevékenységgel.

Szíved joga, hogy teljesen tájékozatlannak tartsál társulati ügyekben. Hadd hívjam fel azért figyelmedet, hogy már az elõzõ ciklusban is a választmányi ülések túlnyomó többségén részt vettem, az elnökségi ülésekrõl pedig elnökségi tag barátaimtól értesültem.

Burkoltan megfogalmazod, hogy Elnökünk személyét okolod több elnökségi tag lemondásáért. A tagságot kissé félrevezetõ megfogalmazásodban már csak "hírmondónak maradt közgyûlés által választott tisztségviselõ". Az igazság ezzel szemben az, hogy öt elnökségi tag mondott le (ez ugyan sok, de kevesebb, mint 40 %), és közülük is egyikük családi, a fõtitkár pedig munkahelyi okból.

Javaslatod a vezetõség lemondására nyilván nem nekem szól, hiszen engem most választottak meg - talán éppen "vérfrissítési" szempontok alapján is. Egyébként ezt a javaslatot Lénárt Laci már korábban megfogalmazta, és akkor az Elnökség többi tagja úgy reagált, hogy amit vállaltak, azt szeretnék becsülettel teljesíteni, és a számszerû kisebbség ne akarjon rájuk oktrojálni ilyen lépést.

Leveleddel nem is ezek az enyémtõl eltérõ megközelítések a problematikusak számomra, hanem az, hogy soraidból nem érzõdik ki a megbékélés iránti vágy. Te besoroltál engem egy másik pártba, mint ahol Te vagy. És ugye ezt ismerjük a nagypolitkából - sajnos - különbözõ pártbeliek hivatalból acsarkodnak egymásra.

 

Kérlek Téged, és másokat is, akikkel közös nevezõn vagy, hogy legyetek szívesek ellenérzéseiteket félretenni egymással szemben, és próbáljunk meg együttmûködni, és egymást ne egymást gáncsolni! Olyan lehetetlen kívánság ez? Ha én pozíció nélküli barlangkutató lennék, azt gondolnám, hogy elegem van ezekbõl a folyton marakodó emberekbõl, keressünk teljesen másokat!

Abban igazad van, hogy megfogalmazásom ("a tagságot közelebb hozni a vezetõséghez") nem szerencsés, és fordítva kellett volna írnom, hiszen úgy is gondoltam. A geológiában egy vetõ esetében mindegy, hogy azt mondom: a jobb oldal emelkedett föl és a bal le, vagy fordítva. Emberek esetében ez nem egészen így van. A lényeg: kerüljünk végre közelebb egymáshoz. Hidd el, õszintén gondolom ezt.

A régi barátsággal üdvözöl:

Leél-Õssy Szabolcs

 

ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK

 

Elnökségi ülés: 1993. október 12.

 

ˇ Köszönettel tudomásul vette dr. Fodor István beszámolóját az UIS Nemzetközi Szpeleológiai Kongresszusáról.

ˇ A Pekingben megrendezett kongresszuson 36 országból kb. 260 fõ vett részt. Magyarországot Dr. Fodor István  és Székely Kinga képviselte.(A küldöttek a késõbbiekben részletes beszámolót tartanak a kongresszusról.)

ˇ A következõ kongresszus 1997-ben Svájcban kerül megrendezésre.

ˇ Az UIS új elnöke az olasz Paolo Forti, fõtitkára a cseh Pavel Bosák.

ˇ Köszönettel tudomásul vette a csoportok nyári táboráról Ézsiás György titkár által tartott beszámolót.

ˇ Elfogadta Hazslinszky Tamásnak  a Solymári Bizottság megalakulására és mûködésére vonatkozó javaslatát, s egyben felkérte az elõterjesztõt, hogy a bizottság megszervezésével kapcsolatos lépéseket tegye meg. A javaslatban szereplõ - a Solymári-ördöglyuk társulati üzemeltetésével kapcsolatos - költségek megteremtése érdekében az Elnökség a Karszt és Barlang Alapítványhoz fordul vissza nem térítendõ támogatásért. A Színlõ Kft. által tett felajánlást, mely szerint a látogatáshoz 20 db sisakot bocsátanak rendelkezésre, az Elnökség köszönettel tudomásul vette.

ˇ Elfogadta Szablyár Péternek a Gellért-hegyi Aragonit-barlang társulati kezelésben történõ vendégforgalmi hasznosítására vonatkozó javaslatát, s egyúttal felkérte az elõterjesztõt az üggyel foglalkozó munkabizottság vezetésére. A megvalósítás elsõ lépéseként egy helyszíni szemlét javasol az Elnökség.

ˇ Elfogadta Szablyár Péternek a rózsadombi termálkarszt UNESCO világörökség listára történõ felterjesztésével kapcsolatban tett intézkedésekrõl szóló beszámolóját. A megvalósítás érdekében november 4-én sajtótájékoztatóra kerül sor a Szemlõ-hegyi-barlang fogadóépületében. Továbbá javasolja, hogy a témával kapcsolatban a 11. Nemzetközi Szpeleológiai Kongresszuson hozott UIS határozatot sürgõsen be kell szerezni.

ˇ Elfogadta Szablyár Péter tájékoztatóját arra vonatkozóan, hogy a Barlangkutató emlékkert befejezéseként november 1-én további 6 emlékkõ felállítására kerül sor a Szemlõ-hegyi-barlang feletti díszkertben.

ˇ Foglalkozott Szablyár Péternek a Vass Imre-barlang feltárásának 40. évfordulója alkalmából rendezendõ emlékünnepségre tett javaslatával. Végleges döntésre azonban csak a következõ elnökségi ülésen kerül sor a Papp Ferenc Csoport véleményének ismeretében.

ˇ Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósága által az Expo elõ-, utó- és kiegészítõ rendezvényeire tett javaslatot, amelyben a Társulat társrendezõként közremûködik, jónak tartja, s az Expo bizottság létrehozása érdekében egyeztetõ tárgyalást javasol a Nemzeti park, illetve a Barlangtani Intézet képviselõivel. A Társulat részérõl a téma koordinálására Hazslinszky Tamást kérte fel.

ˇ Egyhangúlag jóváhagyta az Anubisz Barlangkutató Csoport felvételi kérelmét, s elfogadásra a Választmány elé terjeszti.

ˇ 4:3 arányban jóváhagyta a Pizolit Barlangkutató Egyesület felvételi kérelmét, s elfogadásra a Választmány elé terjeszti.

ˇ Sajnálattal tudomásul vette, hogy a Társulat vállalkozási tevékenységének fellendítésére a Mûsorfüzet május - júniusi számában megjelent felhívásra érdemi javaslat nem érkezett.

ˇ Elfogadta Kraus Sándor szakértõi kérelmét.

 

A Solymári Bizottság megalakulása

 

A Solymári-ördöglyuk turista jellegû bemutatását a háború elõtt a Társulat végezte. Az azóta eltelt közel 50 év óta azonban a barlang gazdátlanul, egyre pusztulóbb állapotban van.

Ezen segítendõ, a Budapesti Természetvédelmi Igazgatóság - a Természetvédelmi Hivatal anyagi fedezetébõl - lezáratta és még ez évben a Cirkuszig tartó szakasz létesítményeit felújíttatja, onnan a kijáratig (Pipa) pedig overállos túrákra alkalmassá téteti a barlangot.

Ezt a lehetõséget kívánja a Társulat kihasználni és a régi hagyományt felújítva, a jövõ év tavaszától kezdve a barlangot turista jellegû látogatással hasznosítani és karbantartani. E cél érdekében az Elnökség támogatólag jóváhagyta a Solymári Bizottság megalakítását, melynek szervezésével Hazslinszky Tamást bízta meg.

 

Kérjük azon tagtársak jelentkezését (minél nagyobb számban), akiknek ehhez a munkához kedvük lenne, és vállalnának évente 4 hétvégén barlangi túravezetést és karbantartási munkát (ennél több, de kevesebb vállalást is szívesen veszünk). Az elõzetes tervek szerint a túravezetõk útiköltség térítést kapnak és nyereséges mûködés esetén részesedést.

 

Kérjük, hogy az érdeklõdõk az alábbi jelentkezési lapot november 5-ig a Társulat Titkárságára eljuttatni szíveskedjenek. Ezt követõen - még ebben az évben - alakuló ülést tartanánk, a tervek véglegesítése és a soron levõ teendõk megbeszélése tárgyában.

 

A jelentkezési lapot lásd számunk végén!

 

HÍREK

 

Idén télen is vezetek földtani nyílt túrákat. Az elsõ december 11-én (szombaton) lesz, 9 órától a Ferenc-hegyi-barlangban. A továbbiakat is szombatonként tartjuk, a találkozási helyeket az MKBT-ben kiírom.

 

Kraus Sándor

 

A Budapesti Természetvédelmi Igazgatóság a Solymári-ördöglyuk látogatására vonatkozóan az alábbi levelet juttatta el Társulatunkhoz:

 

"Tisztelt Fõtitkár Úr !

 

Tájékoztatom, hogy az Igazgatóság megkezdi a Solymári-ördöglyuk turisztikai célú részleges kiépítését. A kiépítés idõtartama alatt - várhatóan 1993. november 30-ig - biztonsági és vagyonvédelmi okok miatt a barlang látogatására nem nyílik lehetõség. A munkák elkészülte után a túralehetõség módjáról értesíteni fogom.

 

Kérem fentiek szíves tudomásulvételét, a korlátozásról az érdeklõdõ barlangkutatók tájékoztatását.

 

Budapest, 1993. október 12.

Dr. Szabó Sándor
igazgató"

 

Az MKBT a kutatócsoportok kutatásainak, munkáinak támogatása végett szeretné felmérni az ilyen irányú igényeket. Kérjük a kutatócsoportokat, hogy írásban vagy telefonon (201-9493) közöljék, milyen eszközökre, szakemberekre (pl. méréssorozathoz, térképezéshez) lenne szükségük. Az összegyûjtött igényeknek lehetõségeink szerint megpróbálunk eleget tenni.

 

Titkárság

 

A Plecotus Barlangkutató Csoport 1992. november 21-én a tapolcai Kórház-barlangban végzett több hetes nehéz kutatómunka után 800 méter összhosszúságú járatot tárt fel. Az új rész képzõdményekben gazdag, a változatos oldásformákat kalcitkristályos falak tagolják. A feltáró munkában Horváth Tamás és Zentai Zoltán vett részt. Ezzel a barlang feltárt hossza túlhaladja a 3 km-t.

 

1993. augusztus 6-án az Edericsi-fennsíkon hosszas kutatómunka után a Nagy-töbörtõl Kelet-i irányban kb. 60 méterre fekvõ víznyelõben új barlangot tártunk fel. Hossza 25 méter, mélysége 12 m. A végpont irányából erõs huzat áramlik. Az új barlang kibontását Tál László, Zentai Zoltán, Horváth Tamás, Varga Miklós végezték.

 

Plecotus Barlangkutató Csoport

 

Szeptember hónapban befejezõdött a Sátorkõ-pusztai-barlang karbantartása. A munkálatok során felújításra kerültek a vaslétrák is. Októberben barlangunkba látogatott a Diákújságírók Országos Egyesületének néhány tagja környezetvédelmi újságírás alapjait oktató tanfolyamuk keretében.

 

***

 

A dorogi barlangkutatók nevében köszönetet szeretnék mondani a következõ cégeknek, hogy segítették augusztusi, erdélyi táborunkat:

          Gyermelyi Tésztagyár,
Ácsi Cukorgyár,
Környei Húsüzem,
RICO Kötszermûvek,
Dorogi Szénbányák lencsehegyi bányaüzeme,
MEKO Kft. (Fuji fotólabor) - Dorog

 

A Varga László által vezetett túrákon nemcsak a természeti ritkaságokat, nevezetességeket tekintettük meg, hanem Erdély kulturális örökségeivel is megismerkedtünk. Kisebb sérülésektõl eltekintve, a kirándulás balesetmentesen zajlott le.

 

A sok szép látnivaló mellett elszomorító néhány nevezetesség leromlott állapota. A Gyilkos-tó, Szt. Anna-tó, Tordai-hasadék környékén rengeteg a szemét, mely minden bizonnyal a vadkempingezés rovására írandó. Ezúton kérünk minden magyar - Erdélybe - látogató csoportot, hogy vigyázzon a természetre.

 

Lieber Tamás

 

A MAFC BARLANGKUTATÓCSOPORT HÍREI

 

 A MAFC Barlangkutató Csoport néhány tagja a nyáron július 23.-augusztus 16.  között az Oxford University Caving Club (O.U.C.C.) spanyolországi "Julagua 93 expedícióján" vehetett részt. Az expedíció célja a Picos de Europa karsztfennsík barlangjainak kutatása volt. Vendéglátóink tábora már hagyományosnak volt mondható, hiszen a terület felderítését még a 70-es években megkezdték, s azóta rendszeresen minden nyáron 6-8 hét idõtartamú kutatótáborokat szerveznek ide. A masszívum Ny-i felének kutatása során számos nemzetközileg is figyelemre méltó eredményt értek el, ilyen pl. a tíz évvel ezelõtti feltárása a Pozu del Xitu ( -1139 m) rendszerének, de nem kell szégyenkezniük amiatt sem, hogy a néhány éve felfedezett Pozu Jultayu (Pozu Ojo de la Bruja, 2/7) - 820 m-én levõ omláson még nem sikerült átjutniuk. Munkájuk, bár a kívülálló számára elsõ pillanatra szervezetlennek tûnik (nincsenek órákig tartó csoportgyûlések, eligazítások), de mindenki tudja a dolgát, s a nagy barlangok példás dokumentációja mellett a kataszterezés és a geológiai, hidrológiai, és biológiai vizsgálatok is gördülékenyen zajlanak.

Ebbe a munkába kapcsolódtunk be néhány hétre. Az idei év során a tavaly felfedezett Pozu Julagua végpontján (-150 m) való továbbhaladás (nem bontás...) volt a fõ cél, de mire kiérkeztünk arra már fény derült, hogy ez a barlang meglepetésre nem folytatódik az ezer méteres mélységek felé, hanem  egy hosszabb szintes ággal kivezet a közeli völgyfalba. így elsõ akciónk, mivel érkezésünk napján megtaláltak egy feltételezett alsó bejáratot a felszínrõl, az elsõ átmenõtúra megtétele volt. Ez megtörtént, személyesen a klub elnökének Steve Robertsnek a vezetésével gyürkõztünk át a tágasnak nem mondható, ellenben meglehetõsen vizes barlangon. A túra változatossága mellett (aknák, nagy termek, meanderek) külön örültünk annak, hogy vadonatúj lengyel vízhatlan overalljaink nem szakadtak le rólunk, s tekintve hogy vezetõnk a 90 kg-osok kategóriájába tartozott a kritikus szûkületekben ékes angol káromkodást is elsajátíthattunk, aminek késõbb még nagy hasznát vettük (a mellékelt térképen még nincs rajta az idei új szakasz, és az alsó kijárat).

Szerencsére az elkövetkezõ idõszakban nem kellett ebbe a barlangba csak néhány alkalommal visszatérni, de a mi és az angol sorstársaink legnagyobb örömére az egyik ilyen alkalommal rövid keresgélés után sikerült feltárnunk egy új bejáratot (szám szerint a harmadikat) amelyik a -50 m-en levõ Penaut Pitch elõtt csatlakozik be, és a barlang legszûkebb pontját kikerüli.

Ezek után az 1600 m magasságban, a legközelebbi autóval elérhetõ helytõl 2-3 óra távolságban levõ tábor nagy része úgy döntött még feljebb költözik, és a hátralévõ rövidke 3-4 hetet új barlangok bejáratának a felderítésével fogja tölteni. Mi az elkövetkezõ idõben a fentebb már említett Xitu-rendszer felsõ szakaszának átvizsgálásával lettünk megbízva, tekintve, hogy a feltárás során az akkori expedíció vezetés mélységmámorban szenvedett (mondták õk), s csak lefelé törekedett, annak ellenére, hogy a barlang - 250 és 700 m között fosszilis, inaktív járatrendszerben halad, amelynek számos oldalági folytatása lehet (feltételezték mielõtt nekiindultunk). Ez így is volt. A -250  m-n lévõ vizes ágig kiépítettük a barlangot, s több, összességében mintegy 500 m összhosszúságú járatszakaszt sikerült felfedeznünk. Ezek között a legérdekesebb az a rész volt, (amelyet késõbb õk javasoltak, hogy "Budapesti hasadéknak" hívjanak, mi csak Iron mine-nak becéztük a rengeteg vastartalmú kiválás miatt), ahol a William's Bit-bõl kiinduló inaktív, szûköcske, de igen huzatos meanderes szakaszon átpréselõdve egy az eddig ismert aktív részektõl teljesen független, annál nagyobb vízhozamú patakos rendszert találtunk, amely sajnos -300 m környékén szifonban végzõdött. A továbbjutás nem reménytelen, mert több lehetõség is van a szifon elõtt a felsõbb szintû kerülõjárat megtalálására. Ezt vendéglátóink is a tábor egyik legnagyobb eredményeként ítélték meg - talán nem  is udvariasságból.

A  barlangi feltáró munkán túl, jutott túrázásra is idõ (Pl. Pozu los Texos -225 m, 100 m mély bejárati aknával), s bekapcsolódtunk a "shaftbashing"-nak titulált felszíni munkába is, bár itt csak az utolsó nap mosolygott ránk a szerencse, amikor fiatalabb angol barátainkkal sikerült egy becslésünk szerint legalább 100 m mély akna bejáratát megtalálni mintegy 2100 m  tszf. magasságban (a Xitu bejárata 1600 m-n nyílik...). Sajnos már majdnem minden felszerelés le volt szállítva az alsóbb táborba, s a nálunk levõ 15 m hágcsó meg nem ért le, pedig megpróbáltuk...

A jövõ nyáron szeretnénk visszatérni a területre.

 

Ezt követõen szervezte a csoport idei nyári táborát, immáron hagyományosan az Alsó-hegy térségében augusztus 25-29. között. A tábor fõ célja a Frank-barlang eltömõdött bejáratának kibontása, és a lezáráshoz való elõkészítése volt. A táborban minden várakozást és elõzetes jelentkezést felülmúlva 36 fõ vett részt, köztük walesi vendégeink (Storey Arms). A túrák mellett így a barlang bejárata is hamar "kibontódott", s térképe is elkészült ( a barlang 180 m hosszú és 47 m mély). A legnagyobb létszámú vendégpopulációt képviselõ BEAC-osok a 404-es barlang térképének készítését folytatták .

A tábor során sikerült egy a Bába-völgyben található víznyelõ kibontásával 11 m mély, 87 m hosszú új barlang feltárása is, amely a száraz idõ ellenére is meglehetõsen vizes volt, s bár a bejárati szakasz néhány szûkülettel van ékesítve, de aki befér azt, kárpótólja az Alsó-hegy egyik legnagyobb (18 m hosszú, 8 m széles) barlangtermének látványa. A barlang végpontját jelenleg egy igen szûk vizes meander jelenti, ahol a kutatási engedély megkapása után bontással nagy esély van a további folytatás megtalálására.

 

Nyerges Miklós

 

 

Új folyóirattal gyarapodott a Társulat könyvtára! A Horvát Szpeleológiai Szövetség hivatalos kiadványát, a Speleologia Croatica-t a Karszt és Barlang-ért, kiadványcsere keretében kapja a Társulat. A folyóirathoz mellékelt levélben az alábbi rövid hírt kaptuk:

 

Horvát barlangkutatók a Velebit-hegységben (Zavizan és Hajducki kukovi közelében) egy 1300 méter mélységû zsombolyt tártak fel. A barlang neve Lukina jama, amely az elsõ "1000-es" Horvátországban, illetve a Dinári-karszt területén. Az expedíció részletes eredményérõl a folyóirat következõ számában fognak beszámolni.

Titkárság

 

OKTATÁSI HÍREK

 

A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat ez évben is a tavalyihoz hasonló formában rendezi meg a kutatásvezetõi tanfolyamot.

Ennek megfelelõen 1993. november 26-27-28-án és december 4-5-én elõadásokat és konzultációkat tartunk a Társulat helyiségében, majd egy vizsgadolgozatot (kutatási terv, tábori jelentés, tájékoztató stb. valamelyike) kell készíteni december 20-ig. A beadott anyagot - elfogadása esetén -szóbeli vizsga követné, ahol a beadott anyagban foglaltakról érdeklõdne a vizsgabizottság 1994. január 10-e körül.

A kutatásvezetõi tanfolyamon érvényes barlangkutatói vizsgával rendelkezõ, 18. évüket betöltött barlangkutatók vehetnek részt.

A részvétel költsége 600 Ft, ami a jegyzet árát és a vizsgaköltségeket tartalmazza. (A tanfolyam minimális létszáma 8 fõ. Ha a tanfolyam létszámhiány miatt elmarad, a részvételi díjat visszafizetjük.)

Az érdeklõdõk a jelentkezési lapot és a részvételi díjat 1993. november 15-ig juttassák el a Társulat címére.

 

Oktatási Szakosztály

 

***

 

Az MTSZ BB november 19. és 28. között bentlakásos technikai tanfolyamot szervez korlátozott létszámú hallgatóságnak az Alsó-hegyen, elsõsorban vidéki jelentkezõk számára. A tanfolyam elõtti hétvégén elméleti elõadásokat és gyakorlati felvételi vizsgát szervezünk a Kis-kõháti-zsomboly Nagy-termében. Jelentkezni az MTSZ BB-nél lehet telefonon vagy személyesen kedd esténként 18 és 19,30 óra között. Tel.: 111-92-89, cím: Bp. VI. Bajcsy Zsilinszky út 31. A tanfolyam részvételi díja 6000 Ft.

 

MTSZ Barlangbizottság

 

KÖNYVÚJDONSÁGOK

 

Moravský kras

Színes fotóalbum a Morva-karsztról, angol, német és orosz nyelvû összefoglalóval, térképekkel.

Ára: 500 Ft, kapható a Titkárságon.

 

Az alábbiakban az Akadémiai Kiadó gondozásában megjelenõ két könyvújdonságra hívjuk fel a figyelmet:

 

Jakucs László: Szerelmetes barlangjaim

Könyvismertetésként a szerzõt idézzük: "Ez a könyv legyen az én nagy emlékcsokrom, amelyet a földalatti virágmezõkön életem során gyûjtöttem. És amellyel most a barlangok iránti mélységes tiszteletem adózik."

A könyv bolti ára 2400 Ft, de akik igényüket legkésõbb november 25-ig bejelentik és befizetik az ellenértéket a Társulat irodájában, azok a könyvet 480 Ft-tal olcsóbban, tehát 1920 Ft-ért megvásárolhatják.

 

Környezetvédelmi Lexikon I-II.

Fõszerkesztõ: Láng István

 

A környezetvédelmi ismeretek minden területét tudományos alapossággal, ugyanakkor közérthetõ módon mutatja be a kiadvány, ezen belül tartalmazza a karsztokkal és barlangokkal kapcsolatos alapkifejezéseket, valamint a 108 fokozottan védett barlang ismertetését, fényképekkel illusztrálva.

Ára: kb. 4800 Ft. Kedvezményes fizetési lehetõséggel kapcsolatban a Társulat jelenleg tárgyalásokat folytat.

Kérjük a vásárolni szándékozókat, hogy esetleges igényüket jelezzék a Titkárságon. A fizetési feltételekrõl a késõbbiekben tájékoztatást adunk.