MŰSORFÜZET 1993 május -június

 

Szerkeszti: Fleck Nóra és Dr. Kósa Attila

Felelõs kiadó: Dr. Zámbó László

 

Kiadja a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat

 

· A Keselõ-hegyi-barlang beszerelési útmutatója:

·      A Zapodie barlangrendszer

 

 

·      XXXVII. Barlangnap

Budapest 1993. június 25.-27.

 

 

Társulatunk ezévi vándorgyûlését a MAFC Barlangkutató Csoport rendezi meg számos egyéb budapesti csoport közremûködésével  Budapesten a Pál-völgyi-barlangnál levõ kõfejtõben /Budapest II; Szépvölgyi út 162./

A tábor a Kolossy-térrõl induló 65-ös, ill. 65/a autóbuszokkal, illetve személygépkocsival közelíthetõ meg, azonban parkolásra csak a kõfejtõn kívül van lehetõség.

Részvételi díj: 200 Ft, amely magában foglalja a szombat esti vacsora, és a kiadvány költségeit is, valamint feltétele a barlangtúrákon, és a Marcel Loubens kupán való részvételnek.

 

A tervezett program:

 

június 25. péntek:

 

8.00-tól az érkezõk fogadása, regisztráció

10.00-20.00-ig: Barlangtúrák a terület barlangjaiba - Mátyás-hegyi-barlang, Pál-völgyi-barlang, Ferenc-hegyi-barlang, József-hegyi-barlang; (a túrákhoz csak barlangjáró alapfelszerelés szükséges)

20.00-tól: Fotóstúrák a terület barlangjaiban

20.30-tól: Barlangkutató emlékkert avatása (Szemlõ-hegyi-barlang)—megjelenés karbidlámpával.

 

június 26. szombat:

 

7.00 A Marcel Loubens Kupa nevezések lezárása, indulási sorrend kisorsolása. A versenyre 3 fõs csapatok jelentkezhetnek. A versenyhez szükséges felszerelés: barlangjáró alapfelszerelés, komplett kötéltechnikai felszerelés, íróeszköz. A verseny elõreláthatólag késõ délután fejezõdik be.

9.00-tól-14 óráig: Barlangtúrák

15.00-tól: Elõadások (részletezés a programfüzetben), a Cholnoky-pályázat eredményhirdetése, csoportbeszámolók, a  Marcel Loubens Kupa "befutó", eredményhirdetése

19.00-tól Vacsora (csajka és evõeszköz szükséges)

20.00-tól Tábortûz, büfé

 

Június 27. vasárnap:

 

Barlangtúrák, táborzárás;

 

Mindenkit sok szeretettel várunk!!

 

 

MAFC Barlangkutató Csoport

HÍREK

 

A május 1-2-ára, Létrás-tetõre tervezett Kinizsi Kupa barlangverseny a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságának elutasító határozata következtében elmarad, a szervezõ BEAC csoport a rendezvényt egy késõbbi idõpontban rendezi meg.

*

A június 12-13-ára a Mátyás-hegyi-barlangba meghirdetett Kadic Kupa barlangverseny elmarad.

Titkárság

 

IX. VULKÁNSZPELEOLÓGIAI TÁBOR

 

A nem-karsztos barlangok vizsgálatára az idén is megrendezzük hagyományos táborunkat 1993. július 3-11. között a Regéc területén levõ Kemence-völgyben, Rostallón.

Tervezett tevékenységünk során a Tokaji-hegység eddig ismeretlen barlangjainak felkutatását és kataszterszerû feldolgozását kívánjuk elvégezni.

Az érdeklõdõk bõvebb felvilágosítást kaphatnak az MKBT Titkárságán, valamint a tábor vezetõjétõl az alábbi címen:

Eszterhás István, 8045 Isztimér, Köztársaság u. 157.

 

 

Értesítjük a tisztelt kutatótársakat, hogy a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium engedélyével a Sátorkõ-pusztai-barlang turisztikai-idegenforgalmi hasznosítását - egyelõre még csak próbajelleggel - megkezdtük.

Természetesen a barlang csak hétvégeken járható elõzetes bejelentkezés alapján. A látogatásért - MKBT tagok kivételével - 40 Ft-os belépõdíjat kell fizetni.

Barlangászokra—a képzõdmények megóvása érdekében—a következõ elõírások vonatkoznak:

— a barlangban csak tiszta, agyagpormentes overallban szabad közlekedni!

— nyíltlángú világítóeszköz (karbidlámpa) használata tilos!

Kérjük szíves megértéseteket.

*

 

A Budapesti Természetvédelmi Igazgatóság 1993. március 9-én - az esztergomi polgármesteri hivatalban - tárgyalta a Sátorkõ-puszta védetté nyilvánítására benyújtott tervezetet.

Elõreláthatólag a nyár elejére kerülnek ki a védettségre figyelmeztetõ táblák. A hatóságok körülbelül 1300 hektárnyi területet nyilvánítanak védetté, 700 hektárt pedig fokozottan védetté.

*

 

Áprilisban került sor annak a fásítási programnak a lebonyolítására, melynek költségeit pályázat útján nyertük el az Amerikai-magyar Autonómia Alapítványtól. A Pilisi Parkerdõgazdaság jóvoltából 20 000 (!) csertölgy telepítését végeztük el a Nagy-Strázsa-hegy esztergomi oldalán. Az ültetésre egyrészt a szovjet csapatok által hátrahagyott terület újrahasznosítása, szépítése, másrészt pedig a talajerózió megakadályozása késztette egyesületünket.

 

Lieber Tamás

elnökhelyettes

Benedek Endre Barlangkutató és Természetvédõ Egyesület

 

 

Mint arról a Mûsorfüzet korábbi számaiban hírt adtunk a Keselõ-hegyi-barlangban egyesületünk újabb szakaszokat tárt fel. Az üreg hossza kb. 400 m, mélysége az új részekkel együtt 115 m. Bejárásához teljes technikai felszerelés szükséges. A teljes bejárás—két csoportban—5-6 órát vesz igénybe.

A bejárás megkönnyítése érdekében a barlangban M8-as alapcsavarokat és nittfüleket helyeztünk el. Túravezetést egyesületünknél lehet kérni:

Polacsek Zsolt 2800 Tatabánya, Gál I. ltp. 518. 4/13

 

*

 

A Keselõ-hegyi-barlang beszerelési útmutatója:

 

1. A bejárattól az elsõ aknáig lejtõs hasadékon elõre kb. 10 m-t.

2. Itt a függõleges letörésnél 1 db en + a talpszinten TK, P40, K60 (viszonylag tágas, de több helyen megtörõ ferde hasadék, kifelé szabadmászás).

3. A 2. akna a "Doboz" nevû résztõl kis álfenékkel indul. 2 db csn + k (3 db betonozott fül is van) P20, K25 tágas akna, tulajdonképpen a Nagy-terembe ereszkedünk be.

4. A 3. akna beereszkedés a Nagy-terembe, sáros agyaglejtõ. A 2. akna kötelének esésvonalában 1 csn + k szemben a falon TK, P10, K18. A leereszkedés után a terem túlsó végén kitett felmászás (fix kötél?) onnan szûkületen át a Kos-terembe.

5. A 4. akna a terem túlsó végén (traverz 15 m) 2 csn + 2k, P25, K30.

6. Az 5. akna az álfenék alá a függõleges szûkületen át vezet. 1 db csn + k (a szûkület felett) + TK, P30,K32. Az aljától meredeken lejtõs, sáros folyosó vezet a végpontra.

7. A 6. akna a Nagy-terembõl a Dagonyába vezet P40, K45. Az itt elõre elhelyezett kötélen célszerû visszamászni a Nagy-terembe. Ez az akna a végpont felett 5 m-rel csatlakozik a járatba. (Kikötések a 3. aknánál ismertetve.)

 

Tatabányai Barlangkutató Egyesület

 

Értesítjük a tisztelt Barlangkutató Társulatot és barátaink körét, hogy a Meteor TTE bódvaszilasi barlangkutatóháza a Student szpeleoalpin csoport kezelésébe került. Tekintettel arra, hogy az elmúlt években a ház állaga nagyon leromlott, felújítás alatt áll.

Sajnálatos, hogy a házat azóta is többször feltörve és prédának otthagyva találtuk. A legmegdöbbentõbb az, hogy az illetéktelen behatolásokban és rongálásokban éppen a legkülönfélébb barlangászok jeleskedtek!

Ezért ezúton is felhívjuk mindenkinek a figyelmét, hogy azok ellen, akik illetéktelenül bejutni próbálnak vagy benn tartózkodnak, rendõrségi eljárást kezdeményezünk és az elõidézett kárt, valamint a helyreállítási költségeket rájuk terheljük!

A kutatóházat tehát csak elõzetes megbeszélés szerint lehet használni. Ez ügyben Hunyadi Sándor Mátyást (1171 Bp. Bábolna u. 19.) vagy helyettesét Tóth Lászlót kell megkeresni szerdai klubnapjainkon 18-21 óra között, a KSZSZ Mûv. központban (Bp. VI. Eötvös u. 25/a.)

 

Krekács Károly, a Meteor TTE Student Szpeleoalpin csoport vezetõje

 

 

A Papp Ferenc Barlangkutató Csoport nyári barlangkutató táborát a jósvafõi Tohonya-völgyben tartja. A tábor célja a Kossuth-barlang Gergés-lápai-víznyelõjének tovább bontása. A tábor idõpontja 1993. július 19.-31. Részletes felvilágosítás: Izápy Gábor, napközben az 133-8160/422., este a 276-9009 telefonszámon.

 

Izápy Gábor

 

 

A március 17-20. között megrendezett Barlangi Idegenvezetõi Tanfolyamon 10 fõ tett eredményes vizsgát.

Oktatási Szakosztály

 

A helyi lakosság a Jósvafõi Baráti Kör és az Önkormányat támogatásával 1993. július 30. - aug. 1. közötti hétvégén "FALUNAPOT" rendez Jósvafõn. Mindenkit szerettel várnak, de különösen azokat, akik az utóbbi évtizedekben részt vettek a község életében és a környezõ barlangok feltárásában. A tervek szerint: kirakodóvásár, helytörténeti kiállítás, térzene, barlangos program, játékok és vetélkedõk, valamint szombat este közös vacsora szerepel a "Falunap" programjában.

Aki a község múltja és jelene után érdeklõdik és van valamilyen anyaga kiállításra, illetve szállást szeretne foglalni, az levélben forduljon az alábbi címhez:

 

 

Jósvafõi Baráti Kör, Berecz Béla, 3758 Jósvafõ

 

 

FELHÍVÁS

 

A Régészeti Szakbizottság az új társulati alapelvek szellemében kíván megújulni, illetve szakosztállyá átalakulni. Az újjáalakuló ülést 1993. május 27-én csütörtökön 17-kor tartjuk az MKBT tárgyalótermében. Felkérünk minden tagtársunkat, hogy vagy ezen az ülésen személyesen vagy ez idõpont elõtt levélben jelezze, ha a kutatásainkban bármilyen formában részt kíván venni.

A részletek iránt érdeklõdni lehet a szakbizottság vezetõjénél, Dr. Ringer Árpádnál: Herman Ottó Múzeum 3529 Miskolc, Görgey Artur u. 28.

levélcím: H-3501 Miskolc Pf. 4.

telefon: (46) 361-411 vagy 361-125 vagy a

 

budapesti szervezõnél: Regõs József  Budai XI. SE Myotis Barlangkutató Csoport 1119 Hadak útja 6. 1623-755

lakás: 1042 Budapest, Árpád út 68. 160-4860.

Minden érdeklõdõt szívesen látunk!

 

Regõs József

 

NEMZETKÖZI RENDEZVÉNYEK

 

9. International Festival of Underground Images 1993. július 1-4. Anduze, Franciaország (Marseille-tõl kb. l40 km-re északnyugatra)

Barlangi diashow, video és fotóverseny. Részvételi díjak és körlevél megtekinthetõ a Titkárságon.

 

XI. International Congress of Speleology1993. augusztus 2-8. Peking. Részletes körlevél megtekinthetõ a Titkárságon.

 

Barlangtúrák a szomszédos országokban

5.rész

A Zapodie barlangrendszer

(Pádis-fennsík,Románia)

 

A Zapodie-barlangrendszer valószínûleg jól ismert a tapasztaltabb barlangászok körében, azonban magyar nyelven még hozzáférhetõ, közismert leírása nem forog közkézen—pedig aki már volt ott tudja, hogy megérdemelné.

 

E sorozat 3. részében e barlangrendszer egy oldalágáról már született leírás (Pestera Neagra de la Barca), amely a 11 km-es összhosszúságból mintegy 1 km-t tesz ki. Egy másik oldalága a rendszernek, a térképen is szereplõ Pestera Ghetarul de la Barca, itt az átjárás azonban még nem valósult meg.

 

A megközelítés Pietroasa felõl lehetséges autóval, nem túl jó minõségû utakon.  Közvetlen a barlanghoz vagy a Polana Balaleasa felõl, vagy a La Grajduri erdészháztól a P. Neagra érintésével lehet eljutni jól jelzett túristaösvényeken.

 

A barlangnak hatalmas meredeken lejtõ bejárati szádája van (mintegy 20 méterrel elõtte egy ma is aktív szûk víznyelõbarlang bejárata, a Ponorul Zapodie található, -120 m), ezért már a Ghetarul de la Barsa-hoz hasonlóan régóta ismert volt. Ezek elsõsorban arról voltak nevezetesek, hogy az 1800-as években még Belényesrõl is ide jártak fel a cukrászok jégért, ha netalán nyáron fagylaltot akartak készíteni.

 

A barlang bejárata a késõ nyár, kora õsz kivételével többé kevésbé el van jegesedve, olyannyira, hogy a legtöbbször kötél, és felszerelés nélkül nem is juthatunk le. Ez a legjegesebb idõszakban mintegy 100 m, elsõsorban kapaszkodáshoz szükséges kötél mennyiséget jelent, teljesen függõleges ereszkedés csak a lejtõ közepe táján  van, mintegy 6-8 m, itt fix szegek segítségével lehetõség van a kötél megosztására is. Ez elõtt a pont elõtt figyelni kell, ugyanis ha a jég "folyásirányát" követjük ezt a függõleges részt egy omlásveszélyes jégfalon kell megtennünk, itt ezt a részt balra tartva ki lehet kerülni, itt vannak a szögek is. A függõleges szakasz végétõl lejtõs, magas meander vezet tovább egyre szûkülve. Ahol a járat alja a jég, és a szûkület miatt már nem követhetõ, ott bátran, 10-15 méter magasra fel kell mászni, keresve a továbbvezetõ utat.Nagyon sokáig csak idáig ismerték a barlangot. A magasból egy idõ után visszatérve a földre a barlang kulcspontját, egy S alakú szûkületet kell keresni a talpszinten, amelyen bepréselõdve  egy kisebb teremben állhatunk fel, ahol egy másik patak csatlakozik utunkhoz. Innentõl egyre tágulnak a méretek, s hamarosan a barlang egyik legnagyobb termében, a mintegy 100 m hosszú Sala Mare-ban találjuk magunkat. Innen tovább követve a patakot, az nem sokkal késõbbb szifonban tûnik el, amelynek inaktív kerülõjére könnyen ráakadhatunk. Itt kétfelé ágazik a barlang. Észak felé tartva elérhetjük újra a korábbi patakot, s egy igen szép aktív járatban haladhatunk, melyhez egy nagy agyagos teremben újabb aktív oldalág csatlakozik, de folyásirányba a továbbhaladást 3-4 m-es vízesések , majd nem sokkal késõbb szifon akadályozzák.

 

A másik irányban  egy kezdetben inaktív szakaszon áthaladva egyre mélyülõ, gyakran csizmaszár fölé érõ, pangó vizekkel kitöltött járatban haladhatunk, amelynek egy kisebb teremben, egy cseppköves lefolyásnál, úgy tûnik vége van. Ezen a helyen azonban a lefolyás jobb oldalán feltraverzálva tovább lehet menni, majd egy meredek agyaglejtõn lecsúszva egy másik (!) földalatti patakot érünk el. E vizeknek fõ mennyisége a P. Neagrából jön, amely egy szifonon át összeköttetésben  van barlangunkkal. Ezt a  szifont a baradlai méreteket jóval meghaladó Déli folyosón keresztül érhetjük el folyásiránnyal szemben haladva. A víz, az Északi szakaszhoz hasonlóan itt is egy vízeséses, szifonos járatban tûnik el, s nem ugyanabban a forrásban jelenik meg mint az Északi rész vize.

 

A barlang, mint remélem a leírásból kiderül, rendkívül látványos, a bejárati szakasztól eltekintve nagy méretekkel rendelkezõ járatokat kínál megtekintésre, amelyek teljes bejárása egy jobb csoport számára is akár 10 órát igénybe vehet.

 

Nyerges Miklós

 

ÚJ KIADVÁNYOK

 

Mike Meredith - Dan Martinez: Függõleges barlangok bejárása, barlangi kötéltechnika

Ára: 300 Ft, kapható a Titkárságon

 

Magyar Utazók Lexikona

Szerkesztette: Dr. Balázs Dénes

Mint arról a Karszt és Barlang legutóbbi száma tájékoztatott, a lexikon tartalmazza a legjelentõsebb magyar karszt- és barlangkutatók életrajzi adatait, munkásságát is, ezért ott a helye a barlangkutatók könyvespolcán.

A lexikon bolti ára 800 Ft, de, akik igényüket legkésõbb május 20-ig bejelentik, és befizetik az ellenértéket a Társulat irodájában, azok a könyvet 300 Ft-tal olcsóbban, vagyis 500 Ft-ért megvásárolhatják.

 

Garami László: Védett természeti értékek

Az 5 nemzeti parkról, 45 tájvédelmi körzetrõl és 135 természetvédelmi területrõl szóló 189 riport és a 117 fotó hazánk legértékesebb, s éppen ezért országosan védett tájainak képét, hangulatát idézi fel. Megtalálható a könyvben a védett területek leírása a hozzávezetõ utakkal és a szükséges térképekkel, látogatási feltételekkel.

A könyv bolti ára 2200 Ft, de a kedvezményes vásárlási feltételek az elõbbihez hasonlóan erre is érvényesek, s így az ára 1340 Ft.

 

 

Hegymászó Oktatók Könyve

 

A Magyar Hegymászó Oktatók Egyesületének kiadványa. Kapható 390.- Ft-os áron az MHOE irodájában, 1105 Bp. Ihász köz 2. II. 16. Tel. 157-1062.