MŰSORFÜZET 1993 március -április

 

Szerkeszti: Fleck Nóra és dr. Kósa Attila

Kiadja a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat

 

ELÕADÁSOK

 

Március 8. (hétfõ)

17.00               Fleck Nóra - Géczy Gábor - Hazslinszky Tamás - Maucha László - Székely Kinga

 

Vetítettképes beszámoló a belgiumi Európai Regionális Konferenciához kapcsolódó tanulmányútról

 

Március 22. (hétfõ)

17.00               Bajna Bálint - Nyerges Attila

 

Barlangtúrák az itáliai Matese-hegységben (Rómától DK-re 150 km-re)

Vetítettképes útibeszámoló a BEAC barlangászcsoport által bejárt Pozzo della Neve-barlangról (-1050 m mély).

 

Mindkét  vetítés helye:              MTESZ Székház

                                                Budapest, II. Fõ utca 68.

                                                II. emeleti folyosó

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

            A Társulat Választmányának 1993 január 26-án tartott ûlésén az Elnökség javaslatára a Választmány úgy döntött, hogy a lemondás miatt megüresedett fõtitkári és titkári tisztségeket a Társulat tagjainak sorából pályázat alapján tölti be.

            A pályázaton résztvehet a Társulat valamennyi rendes tagja, aki szaktudása, felkészültsége és gyakorlata alapján képesnek érzi magát a fõtitkár vagy a titkár Alapszabály szerinti feladatainak az ellátására.

 

A fõtitkár feladatai:

 

            A Társulat ügyintézésének összefogásán túl

            - a Társulat mûködésének megújítása

            - szakmai tevékenységének fellendítése és új finanszírozási módok elõkészítése.

 

A titkár feladatai:

 

            A fõtitkár irányítása mellett intézi a csoportok, valamint a társulati rendezvények ügyeit.

            A pályázatokat az Elnökség javaslatára a Választmány bírálja el. Az alkalmas pályázók közül kiválasztott fõtitkárt és titkárt a Választmány bízza meg a következõ  közgyûlésig, amikor az dönt ezen tisztségek további betöltésérõl.

 

A pályázat tartalma mindkét tisztség esetében:

 

            Teljes név,

            Születési év,

            Iskolai végzettség(ek),

            Nyelvtudás(ok),

            Utolsó három munkahely, beosztás, tényleges munkakör.

-           Eddigi társulati tevékenysége

            A feladatokban meghatározott tevékenységekkel kapcsolatos programja.

 

            A fõtitkár esetében a pályázat feltétele a felsõfokú iskolai végzettség és valamely idegen nyelv ismerete.

 

            A pályázat beadási határideje 1993 március 31.

 

            Bármely egyéb részlet tekintetében felvilágosítást ad a Választmány által e pályázat követelményeinek  megfogalmazásával megbízott Dr. Dénes György társelnök, valamint Székely Kinga és Dr. Kósa Attila elnökségi tagok.

 

 

Dr. Zámbó László

elnök

 

TÁRSULATI KÖZPONTI KUTATÓTÁBOR

 

            A MÁFI Barlangkutató csoport és az Óbudai Karszt barlangkutató csoport az MKBT-vel közösen az idei Központi Kutató Tábort a Pilis-hegységi Csévi-szirtek és környékének kutatása érdekében szervezi. A feltáró kutatás a ma már kb. 125O m összhosszúságú Leány- és Legény-barlangokon kívül a Csévi- és Klastrom-szirtek több mint 30 kisebb barlangját, valamint a Pilis-hegy tetején elhelyezkedõ néhány víznyelõt is érinti. A Tábor sikere érdekében kérjük más csoportok jelentkezését és hathatós segítségét is szervezésben és gyakorlati megvalósításban egyaránt. Mivel a terület és a barlangok szakmai megkutatottsága még nem megfelelõ, jó lehetõséget kínálunk különféle szakágak mûvelõinek /pl. biológus, geológus, karsztmorfológus, klimatológus, régész/.

            A Tábor helye elõreláthatólag a Klastrom túristaház környékén lesz, ideje 1993. július 2-11.

Érdeklõdni az alábbi címeken lehet:

            Sásdi László,                2-510-999/ 137           (MÁFI csoport)

            Litványi Károly,            1-683-884                   (Karszt csoport)

 

KADIC KUPA

 

            A Budapesti Természetbarát Szövetség Barlangtúra Bizottsága (BTSSz-BB) 1993. év június 12-13-án a Mátyás-hegyi-barlangban Kadic Kupa néven egynapos barlangi ügyességi és elméleti versenyt rendez. A versenyben kötéltechnikai feladat nem szerepel. A versenyre bármilyen három fõs csoport benevezhet. Feltételek: csoportonként 100 Ft nevezési díj, helyszínen befizetve. Kifogástalan egyéni alapfelszerelés, megfelelõ egészségi állapot, érvényes élet- és balesetbiztosítás. A barlangban tartózkodás idõtartama kb. 7 óra lesz. A verseny igényli az alapfokú barlangjáró tanfolyam barlangtudományi részének alapos ismeretét.

            Jelentkezés a helyszínen június 12-én reggel 8 és 9 óra között. Szombat este táborozási lehetõség a Pál-völgyi kõfejtõben.

            Eredményhirdetés vasárnap de. 10 órakor. Létszám elõzetes felmérése érdekében kérünk elõzetes jelentkezést (mely semmilyen kötelezettséget nem jelent) a BTSSz telefonszámán 118-0933/138 Balla Zoltán titkárnál. Ezenkívül szívesen várjuk azon személyek jelentkezését, akik vállalják a barlangi állomásokon az ügyeletet. Feltételei: a Mátyás-hegyi-barlang ismerete, alapfokú barlangjáró tanfolyam elvégzése. Ezen személyek személyesen jelentkezhetnek a Bp. V. ker. Curia utca 3. 1.5 emeleten a BTSSz-BB ügyeleti órájában (minden szerda 18.30-20.00 óra között). További információk a fenti telefonszámon. Segítségeteket és részvételeteket elõre is köszönjük.

Orbán Csaba

FELHÍVÁS

 

            Az MKBT Észak-magyarországi Területi Szervezete a Bükki Nemzeti Park Igazgató-ságával - további társrendezõk bevonásával - a Szent István-barlang feltárásának és elsõ leírásának tiszteletére többnapos tudományos konferenciát rendez "A bükki barlangok kutatásának, védelmének és hasznosításának legújabb eredményei" címmel.A konferenciára Miskolcon kerül sor 1993 október-november folyamán, a következõ értesítésben pontosított helyen és idõben. A részvételi díj elõreláthatólag 600 Ft lesz, mely a szervezési költségeket, a tanulmányút költségét és a kiadványt foglalja magába.A konferenciára többnyelvû kiadványban szeretnénk megjelentetni az elhangzó elõadásokat. Kérjük mindazon tagtársakat, akik elõadást kívánnak tartani, hogy a mellékelt jelentkezési lapot 1993. március 15-ig a Társulat Titkárságán leadni, vagy számomra postán megküldeni (dr. Lénárt László, Miskolci Egyetem, 3515 Miskolc-Egyetemváros, Hidrogeológiai-Mérnökgeológiai Tanszék) szíveskedjenek. (Jelentk. lapot ld. a füzet végén!)

Dr. Lénárt László, a szervezõ bizottság titkára

HÍREK

 

            A BEAC Barlangkutató Csoport 1992/93. évi téli táborát többek között a Vecsem-bükki-zsomboly kutatásának és térképezésének szentelte.

            Egy eddig ismeretlen, 55 m magas kürtõ kimászása közben (amely a 200-as depótól indul), az alulról számított negyvenedik méter környékén 8-10 m magas hasadékablakra leltünk, melynek túloldalán kb. 25 m mély akna nyílik (felfelé 15 m-t halad és 10 m hosszú hasadékká tágul). Az akna alja összeszûkül és meander jelleget ölt. Ezen a ponton a jól érzékelhetõ huzat továbbkutatásra biztat. Az újonnan feltárt aknák az eddig ismert részektõl kifelé irányulnak, és jócskán el is távolodnak azoktól.

BEAC

 

            1992. november 24-25-26-án elkészítettük a Lator-forrásbarlang (Déli Bükk, Sály) szellõz-tetõ aknájának állagvédelmét. A beomlás határán levõ aknában elhelyezésre került egy 500/700 mm üvegszálas-poliészter csõ (-5 m). A munkában résztvevõk névsora: Balig István, Belányi Attila, Tõkés István, Witman Péter. A lezáráshoz, ill. az aknavédelemhez szükséges engedélyek, anyagok beszerzése közel féléves levelezés és szervezés eredménye, amelyeket ezúton is köszönünk az illetékes szakhatóságoknak.

 

Kocsis János

 

            A Budai-hegység egyik legnagyobb kiterjedésû eocén-mészkõvel fedett területén, a Látó-hegyen található Buda-barlang a legígéretesebb pont, hogy bejussunk a régóta keresett, hatalmas látó-hegyi barlangrendszerbe. Jelenleg 36 m hosszan, 22 m mélyen van bontásunk végpontja. Szívesen várunk és látunk minden barlangászt bontásainkon.

rdeklõdni:         Troglonauta Barlangkutató Csoport, Ézsiás György             6-13h-ig  169-2800/19-79      14-19h-ig  160-0929 telefonon

 

            Magas szinvonalú alapfokú tanfolyamot rendez - 1993. április 9. - október 10-ig - a Troglonauta Barlangkutató Csoport, sok túrával és az elvártnál több kötéltechnikai oktatással.

Információ:

 Ézsiás György

 

            A MÁFI Barlangkutató Csoport és a "HADES" Tudományos Karszt- és Barlangkutató Alapítvány Barlangvédelmi Nap-ot szervez a Ferenc-hegyi-barlangban, 1992. március 21-ére. Ennek során a résztvevõk kisebb csoportokban kihordanák az elmúlt 2 év során felhalmozódott szemetet a barlang járataiból.

            A Barlangvédelmi Nap alkalmából a helyszínen a KBFI Triász kft-je bemutatja az érdeklõdõknek a geofizikai üregkutatás módszerét, s annak elsõ tudományos eredményeit a Ferenc-hegyi-barlang környezetében. Találkozó a barlang bejáratánál 9 órakor. Geofizikai bemutató 1/2 10-kor.

 

Sásdi László

            A Pannónia Alapítvány 1993. március 27-én szombaton barlangtakarítási napot szervez a Solymári Ördöglyukban.

            Találkozó: a barlang elõtt 9,00 órakor.

            Mindenkit szeretettel várunk!                                                                             Kardos László

 

            A Budapesti Természetvédelmi Igazgatóság 1993. január 14-i keltezésû levelében dr. Szabó Sándor igazgató  az alábbiakat közölte Társulatunkkal:

 

            "Értesítem, hogy a felügyeleti rendelkezésnek megfelelõen a Budapest fõváros területén lévõ lezárt, fokozottan védett barlangok látogatási szabályzatáról szóló 8/1992. Igazgatói utasítást 1993. 01.01. dátummal hatályon kívül helyezem.

            A fenti tárgykörben a korábbi látogatást szabályozó rendelkezések vannak érvényben."  

            Az ismét érvénybe lépett korábbi szabályzat megjelent a Mûsorfüzet 1991. március-áprilisi számában.

(a szerk.)

 

Tisztelt Társulati Tagság !

 

            Nemrég  felvetõdött a gondolat, hogy naprakészen összegyûjtsük, kik és melyik barlangra rendelkeznek kutatási engedéllyel, kik és hogyan kezelnek lezárt barlangokat. Ezzel a nyilvántartással segítenénk a titkárságot és más csoportokat túrájuk szervezésében.

            Mivel legjobban az érintettek tudják ezeket az adatokat, kérném a tagságot és a csoportokat, levélben írják meg, kik, melyik területen, melyik barlangot kezelik vagy van kutatási engedélyük, hogyan lehet másoknak vezetõvel vagy anélkül bejutni, továbbá mikor és hol tartják összejöveteleiket (név, cím, telefon).

Ezeket összegyûjtöm és rendszerezve szeretném a titkárságnak rendelkezésére bocsátani. Ezért a következõ címre kérem az információkat:  Búzás Károly 1078 Budapest Cserhát u. 13. II/3. A segítséget elõre is köszönöm.

Búzás Károly

 

 

AZ OKTATÁSI SZAKOSZTÁLY HÍREI

Az 1992. évi barlangi kutatásvezetõi vizsga eredménye

 

            Az 1992. évi barlangi kutatásvezetõi tanfolyam kissé másként zajlott, mint eddig. A nyáron tartott barlangkutatói tanfolyamon a barlangkutatással kapcsolatos szakmai ismereteket vettük át, így most a szervezési, vezetési, dokumentációs, mentésszervezési ismeretek megszerzésére fektethettük a hangsúlyt.

            A tanfolyam hallgatói 3+2 napon elméleti elõadásokat hallgattak meg. A szervezési, vezetési, dokumentációs és adminisztrációs ismereteket dr. Kósa Attila, dr. Lénárt László és Székely Kinga tolmácsolta, a mentésszervezési, biztonságtechnikai elõadásokat pedig Taródi Péter és Németh Tamás tartotta.

            A vizsga is eltérõen zajlott le az eddigiekhez képest. A résztvevõknek két hét alatt, otthon, minden rendelkezésre álló segédanyag felhasználásával egy "vizsgadolgozatot" kellett írni, amelyben egy nagy barlang vagy egy karsztos terület kutatási tervét kellett összeállítani. (Ez a terv sokkal szigorúbb követelményeket támasztott, mint amivel ma kutatási engedélyt lehet kérni és kapni.) A megírt anyagot a Társulat és a Barlangtani Intézet képviselõje értékelte, majd a vizsgabizottság elõtt meg kellett védeni az elképzelést. (A vizsgabizottság több tagja lemondta a részvételt, így az végül dr. Lénárt Lászlóból és Hazslinszky Tamásból állott.)

            Összesen 12 vizsgadolgozatot kaptunk, melyek zöme megfelelt az elvárásoknak. Kételyeinkre, kérdéseinkre az alábbiak válaszoltak az 1992. december 19-i vizsgán, s így számukra a kutatásvezetõi igazolvány megadását javasoltuk:

            Barabás Sándor, Bézsenyi Zsolt, Nagy Zoltán, Nyári Péter, Rénes László, Rosner Péter, Sásdi László, Stieber József, Tinn József és Túri Zoltán.

            Az eddigi kutatásvezetõi vizsgáztatások közül ez tûnik a legsikeresebbnek, így a továbbiakban ezt a rendszert követjük. Ennek megfelelõen a következõ vizsgázók mind "vizsgadolgozatot" (tábori tervet, kutatási zárójelentést, pályázatot pénzes munkára, cikket stb.) fognak írni, amelyet meg kell "védeni" a vizsgabizottság elõtt.

 

Tájékoztatás

 

            A Társulat Oktatási Szakosztálya 1993 õszén, késõbb megjelölendõ helyen és idõben barlangi kutatásvezetõi továbbképzési napot szervez. Ezen minden kutatásvezetõ részt vehet. Azoknak, akiknek 1993-ban jár le a kutatásvezetõi igazolványuk ez az a lehetõség, ahol az meghosszabbítható. (A meghosszabbítás feltétele a továbbképzési napon való részvétel.)

            A kutatásvezetõi továbbképzõ nap idõpontját és helyét a Mûsorfüzetben közöljük, külön értesítést nem fogunk küldeni.

 

Felhívás

 

            A Társulat Oktatási Szakosztálya elõzetesen barlangkutatói tanfolyamot hirdet 1993 nyarán, tábori körülmények között, késõbb pontosítandó helyen és idõben.

            A részvételi díj 600 Ft (+élelmezési költség), mely a jegyzet díját és a vizsgadíjat is magába foglalja. Minimális létszám 10 fõ, ez alatt tanfolyamot nem tudunk indítani.

A részvétel feltétele: érvényes "barlangjáró 1" vizsga.

            Az alábbi jelentkezési lapot a Társulat Titkárságán lehet leadni, vagy levélben kérem a címemre megküldeni: Miskolci Egyetem, 3515 Mikolc-Egyetemváros, Hidrogeológiai-Mérnökgeológiai Tanszék)

            A jelentkezési lapot ld. a Mûsorfüzet végén

Dr. Lénárt László

az Oktatási Szakosztály vezetõje

 

ALAPÍTVÁNYI HÍREK

 

            A Karszt és Barlang Alapítvány Kuratóriuma 1993. évben is pályázati úton kívánja az alapítói vagyon hozadékának egy részét a hazai karszt- és barlangkutatás céljaira fordítani.

Pályázható témakörök és a pályázat feltételei:

            1. Tudományos kutatások

            2.   Hazai terepi feltáró kutatások, természetvédelmi munkák (táborok)

            3. Kiadványok

            4. Kongresszusi elõadások, tudományos publikációk

A pályázati anyagoknak az alábbi információkat, adatokat kell tartalmaznia:

            1.   témacsoport: a kutatás tárgya, célja (rövid témavázlat, eddig elért eredmények max. 1 oldal terjedelemben), költségvetés

            2.  témacsoport: ua. mint 1. csop. + munkaterv és a kutatási engedély másolata

            3. témacsoport: a kiadvány megjelölése (alkalmi, állandó, idõszaki), címe, példányszáma, témája, ill. tematikája (szinopszis max. 1 oldal terjedelemben), kiadója, terjesztésének módja, költségmegtérülési számítás

            4.  témacsoport: kongresszusi kiírás, részvételi költség, a publikáció vagy elõadás címe, tárgya, összefoglalója (vagy kézirat).

Kérjük megjelölni az igényelt támogatás felhasználásának módját (pl. felszerelés vásárlás, mûszerkölcsönzés, utiköltség stb.) A fentieken túlmenõen azt is fel kell tüntetni, ha más forrásból is kért v. kér támogatást a pályázó.

            A pályázatok postára adásának határideje: 1993. március 31.

            Pályázni lehet névvel és jeligésen is (utóbbi esetben a személyi adatokat jeligével ellátott, lezárt boríték tartalmazza.) Pályázhatnak egyének, alkalmi team-ek, csoportok, szervezetek.

            A támogatások odaítélésérõl, mértékérõl a Karszt és Barlang Alapítvány Kuratóriuma testületileg dönt. A támogatás lehet visszatérítendõ, részben visszatérítendõ, vissza nem térítendõ. A Kuratórium döntésérõl a kedvezményezetteket 1993. május 10-ig írásban értesíti.

            A pályázat fenti szövegének kiírásáról az Alapítvány Kuratóriuma egyhangúlag döntött.

 

 

Dr. Zámbó László
a Kuratórium elnöke

 

 

HOZZÁSZÓLÁS (-ÍRÁS)

 

Kraus Sándor: "Borsókõ képzõdése légtérben" címû vitaindítójához

 

            Sajnálatos módon nem tudtam elmenni a meghirdetett barlangi nézelõdésre, így a mûsorfüzetben adom közre megjegyzéseimet.

            Kraus Sanyit irigylésre méltó embernek tartom, mert Amerikában tehette meg kínos tapasztalatát, miszerint "nagymennyiségû borsókõ képes kialakulni barlang légterében".

Ez így igaz, hiszen légteres (kondenzvíz) oldás létezik, a folyamat megfordítható, tehát kell, hogy legyen légteres kiválás. Errõl számos hazai szakember megemlékezett már publikációjában hazai tapasztalatok alapján. Egy tény: jelenleg nem ismerünk víz alatt napjainkban is képzõdõ borsókövet sem melegvízes (Molnár János-Bg. Gellért-források, Beremend), sem hidegvízes körülmények között (Esztramos).

            Számítás: A Te adataid alapján a Szemlõ-hegyi-barlang Óriás-folyosójának felülete 2O4Om² helyett csak 14OOm² - lenne. Üstösen oldott falakról van szó, tehát az üstös oldásformák felületét gömbszelet felületeként számíthatjuk, így a felület 6OOOm² helyett mindössze 2800² m. A borsókõ tömeg 160 t helyett 76 t.

            A hõ és páraadatok alapján csak a téli félévet vetted figyelembe, de egész évre, így hát ime a nyári: bejövõ levegõ 2OoC, kiáramló 10oC, köbméterenként ekkor -7,6 g a mérleg és ekkor oldás /visszaoldás/ történik. Az 1,3 naponkénti csere igen durva átlag, mert lényegesen nagyobb eltérések is lehetnek + és - irányban.

            Jakucs L. szerint a Baradlában néha akár 3 nap alatt is kicserélõdik a levegõ, télen. óriási anyagforgalom, ennek ellenére a Baradlában csak néhány huncut borsókõ kezdeményt találunk.

            Végül egy javaslat: a vizsgálatokat nem olyan barlangban kellene kezdeni ahol tudjuk, hogy VOLT vízes kitöltés és ásványkiválás, mert itt szinte megoldhatatlan a vízes és légteres kiválások elkülönítése, hanem olyanokban ahol tudjuk, hogy NEM VOLT pl. Vecsem-bükki zsomboly Záporos-akna, Csapás-tetõi-barlang, Lök-völgyi-barlang, esetleg Szabadság-barlang. Véleményem szerint még ide tartozik a Rejtek-zsomboly, és az Esztramos borsókövein is gondolkodhatunk.

 

 

Sásdi László

 

 

Barlangtúrák a szomszédos országokban

 

4.rész: Brazda (Barázdálás)

Szlovák karszt

 

            A barlang megközelítése: Gombaszög felõl autóval felkapaszkodva a Szilicei-fennsíkra (lsd. térképvázlat) kb. 1,5-2 km-el Szilice elõtt a mûút legmagasabb pontjáról egy földút indul a fennsíki réten a menetirány szerinti bal oldalon. Innen gyalog érdemes továbbindulni. Mielõtt elérnénk az erdõ szélét az út kétfelé ágazik, mi a bal oldali ágat követjük, amely kezdetben gyalogösvény, majd az erdõszéltõl piros csik erdészeti jelzéssel van ellátva és végig emelkedik. Mintegy 3-400 m után egy másik földút jön keresztbe, de mi egyenesen haladunk még tovább kb. 100 métert. A barlang bejárata közvetlen az út mellett fekszik.

 

            A barlang jellegében leginkább a Baglyok szakadékához hasonlítható, bár beszerelése egyszerûbb, viszont 180 méteres mélységével 1986-ban ez volt Szlovákia 7. legmélyebb barlangja.

 

 

 

            Beszerelési útmutató :

 

            1.akna: beszállás a zsomboly meredek beszakadásának oldalában levõ fától, innen egy kifeszített drótkötél vezet az elsõ fix nittig. Innen kb. 25 m ereszkedés után ferde omladékos, földes lejtõre érkezünk, ahonnan egy széles, hosszú hasadék vezet tovább, nitt (csN) a bal oldalon fejmagasságban. Innen kb. 12 ereszkedés. (össz. 50 m kötél).

            2.akna: az elõzõ akna beszállásától állva sétálhatunk a barlang legnagyobb aknájának beszállásához. A falon jobb oldalt fix szeg, ill. csN, bevezetõ szár, szintén a jobb oldalon már bent csN, amit egy hosszabb kötélgyûrûvel a felette levõ oldásformáról biztosíthatunk. Innen kb. 40 méter ereszkedés megosztás nélkül. (össz. 45-50 m kötél)

            3.akna: a 2.akna aljáról közvetlenül, kissé szûkebb beszállással indul (2 eN), innen 8 métert ereszkedhetünk egy szûkebb hasadékban, itt párkány, csN, majd 20 m kezdetben ferde ereszkedés, csak a végén függõleges, itt nagy párkány egy oldalteremmel, melyben szép cseppkövek és borsókövek találhatók. Az akna folytatásában jobb oldalt eN, majd 4-5 m ferde ereszkedés után, ahol az  akna függõlegessé válik újabb eN, innen 1O m ereszkesdés. (össz. 55 m kötél)

            4.akna: az elõzõ akna egy lejtõs hasadékterembe vezetett melybõl közel az aljához jobb oldalt egy kis cseppköves oldalfülkébõl egy szûkûleten átpréselõdve egy 2 m-es lemászás tetejére jutunk, amelynek alján találjuk a következõ függõleges szakasz elejét. Itt csN+ TK (kötélgyûrû), majd néhány méter ereszkedés után, ahol az akna tágul elhúzás (TK+KGY). Innen 8 méter ereszkedés, de nem kell teljesen az aljára lemenni, hanem 4-5 méterrel feljebb a nagy, omladékos párkány túloldalán 2 eN, majd újabb 8-10 méter ereszkedés. Itt egy terembe érkezünk, melynek túloldalán egy létrén felmászva haladhatunk tovább.(24 m kötél).

            5.akna: TK az akna szájával ellenkezõ oldalon a cseppkövek között, és egy eN a cseppkõlefolyás közepén térdmagasságban. Innen kb 15. méter ereszkedés (a kötél felfekszik -kötélvédõ kell), majd az aljáról egy szûk hasadékon további 5 m. (30 méter kötél)

            6.akna: TK, majd bemászva 2 méterrel lejjebb a szembenlévõ falon csN. 7 méter ereszkedés (12 m kötél)             Innen két irányba mehetünk tovább: az egyik tovább lefelé, kezdetben állva, majd négykézláb haladva egy szûk hasadékjellegû akna beszállását érjük el. Itt mi még nem voltunk.

            A kötél végétõl a másik irányba felfelé mászva a barlang további érdekes szakaszait tekinthetjük meg, amely,  ha már az elején a Baglyok Szakadékához hasonlítottuk a barlangot,  annak Szent-akna nevû részéhez hasonlítható.

             Összefoglalva, a barlang, eltekintve egy-két aknabeszállástól végig kényelmesnek mondható, változatos túrázási lehetõséget biztosít.

 

Nyerges Attila - Nyerges Miklós

 

 

 

Szilveszteri túra Lengyelországban

 

            A nyáron a MAFC, a HASE, és a BEAC barlangászaiból összeverõdött alkalmi társaság az olaszországi Canin-platón együtt túrázott Glogow-ból érkezett lengyel barlangászokal. Az õ szives meghívásuknak eleget téve 14 fõ utazott el a Zakopane mellett levõ Kosielsko-ba, ahol a sielés és a kirándulások mellett némi barlangászásra is jutott idõ. Jártunk a Jaskyna Zimna, Jaskyna Mylna, Jaskyna woda pod Pisanom, illetve a Kasparowa Nizna nevû barlangokban, s bár ez az elõzetes megbeszélésben nem szerepelt, meglepetésszerûen 4 fõ számára (Kulcsár Ferenc, Németh Zsolt, Nyerges Miklós, Torda István) leszállási lehetõséget biztosítottak a Wielka Sneznia rendszerbe. A barlangban éppen kutatótábor volt, amely  a végponti szifonsorozatnak a feljebb nyíló Galeria Krokodyla nevû szakasz végpontjának robbantásokkal való tágítása utáni megkerülését célozta. Így a barlangot kiásták a hó alól, és be is volt szerelve, nekünk csak az utolsó néhány kis aknát kellett beszerelnünk, amely a -580 m-en levõ Syfon Dzyadka-hoz vezetett. A túra a barlangban 11 órát vett igénybe, de a bejárat megközelítésével és a -20 Co-os hidegben való átöltözéssel együtt 21 óra telt el míg újra az autóban ülhettünk. Érdekességképpen közzétesszük a lengyelek által általánosan használt technikai jelkulccsal készült beszerelési vázlatát a barlangnak. A jövõben lengyel barátainkkal együttmûködve további túrákat szeretnénk tenni a karsztterület más nagy rendszereibe  is.

 

Nyerges Miklós

 

 

ÚJRA ITT A KIADVÁNYAKCIÓ!

 

Régi kiadványok 50 %-os kedvezménnyel 1993. március 1.-május 3. között

 

Kiadvány                                                          Régi ár (Ft/db)              Új ár (Ft/db)

 

Karszt és Barlang

1962/II                                                             35                                            18
                        1963/I,II                                                          35                                            18
                        1964/I,II                                                          35                                            18
                        1965/I,II                                                          35                                            18
                        1966/I                                                              35                                            18
                        1967/I-II                                                          35                                            18
                        1968/I-II                                                          35                                            18
                        1969/I,II                                                          35                                            18
                        1970/I,II                                                          35                                            18

1971/I,II                                                          35                                            18
                        1974/I                                                              35                                            18

 

Special Issue,1989 (kong.szám)                                                200                                          100

Karszt-és Barlangkutatás (Évkönyv)
II, III, IV, V, VI, IX. kötet                                                       70                                            35

70 éves a szervezett magyar baralangkutatás                             70                                            35

Beszámoló 1979                                                                       40                                            20
                   1980                                                                     40                                            20
                   1981                                                                     40                                            20

1982                                                                40                                            20
Karszthidrológiai Szimpózium I-II.                                            400                                          200

Karsztterületek hidrogeológiája                                     200                                          100

Karbonátos kõzettani karsztgenetikai
és szpeleológiai bibliográfia                                                       40                                            20

Nemzetközi Szpeleoterápiai Szimpózium 1982              150                                          80

Cserszegtomaji-kútbarlang                                                        28                                            14

Alba Regia-barlang                                                                   47                                            24

Pál-völgyi-barlang                                                                     32                                            16

Mátyás-hegyi-barlang                                                               35                                            20