Archívum

Móricz Zsigmond kiadatlan levelezőlapja

Péter László
2011. április

A magyarság szerelmesét, Arvi Järventaus (1883–1939) finn írót történelmünk regénytrilógiára ihlette. 1928-ban finnugor néprokonsági kongresszuson járt először hazánkban, s utána még ötször eljött, hogy ismerkedjék tájainkkal, népünkkel. Barátai voltak Hódmezővásárhelyen, Debrecenben, Pécsett, Miskolcon…

A Helsinkiben levő Finn Irodalmi Archívum őrzi hagyatékából, s kérésemre a hódmezővásárhelyi Németh László Városi Könyvtár fénymásolatban megkapta azt a levelezést, amely fényt vet Järventaus hazai kapcsolataira, főként a kezdetekre, a finnül tudó vásárhelyi banktisztviselőnek, Kisfaludy Jánosnak és a finn írónak barátságára. A hagyaték őrzi egyebek közt Csikesz Sándor, Csűry Bálint, Gulyás Pál, Képes Géza, Korompay Bertalan, Lakó György, Vikár Béla, Zsirai Miklós leveleit is. A legtöbb levelet, hatvanat, a miskolci tanárnő, Tauszig Mária küldte Järventausnak.

Móricz Virág 1937 februárjában kereste föl német nyelvű levelével a Magyarországon már megismert finn írót, jelentve neki egyrészt, hogy Finnországba készül, másrészt hogy Lakó György – akkor jászapáti gimnáziumi tanár – közreműködésével tervezi Järventaus Hyljätty kylä (1935) című regényének magyarra fordítását. A hagyaték mintegy tizenöt levelét őrzi. Az 1939. május 31-én kelt képeslapon Móricz Zsigmond is üzent finn íróbarátjának. Ő magyarul: „Drága Barátom, Virágot most búcsúztatjuk utazása előtt. Regényedtől el vagyunk ragadtatva. Szeretettel ölel Móricz Zs.” Virág hozzáfűzte: „Viszontlátás Suomiban.” A két aláírás – Dr. Máté és Máténé – a Egyetemi Nyomda irodalmi igazgatójának, Máté Károly egyetemi magántanárnak a közreműködését jelzi: ő adta ugyanis ki Järventaus regényét Kis falu a világ végén (1938) címmel.

A hagyaték őrzi az 1937. október 29-én kelt szerződést, pontosabban megbízólevelet is. Ebben a kiadó 2000 példány megjelentetését vállalta; Järventausnak 160 pengő szerzői díjat és 20 tiszteletpéldányt ajánlott; 640 pengő fordítói díjat Móricz Virágnak, 10 tiszteletpéldányt és kedvezménnyel vásárolható további példányokat.

Järventaus regényei közül ez jelent meg elsőnek magyarul. Legjobb magyar barátja, Kodolányi János nem volt elragadtatva a fordításától: Móricz Virág egy szót sem tudván finnül, Lakó György nyersfordítására volt utalva. Järventaus azóta sincs méltóan képviselve műveivel irodalmunkban.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.