Archívum → Kortársalgó

Főhajtás XXXVII.

W. S. versdzsungele
Szigethy Gábor
2010. december


Költők kéziratai mindig titkokat rejtenek. Tisztázat? Piszkozat? Változat? Megjelent remekmű vagy elfelejtett versforgács?

Éjszakánként egy kéziratos verseskönyvet olvasok. 1951 májusában ajándékozta Molnár Klára hegedűművésznek alkalmi versgyűjteményét Weöres Sándor. Hetvenkét vers, rövidebbek, hosszabbak, ismertek, ismeretlenek, korai változatok, utóbb soha nem közöltek, évtizedekig fiók mélyén rejtőzők, később új címmel felruházottak.

És rajzok, kottafejek, megjegyzések…

Nagyon ismert vers: A kutya-tár. Volt idő, amikor minden óvódás ezt dudorászta. A vers kéziratával Weöres Sándor már 1947-ben megajándékozta barátját, az italianista tudóst, Kardos Tibort. 1950 karácsonyán feleségét, Károlyi Amyt lepte meg egy kéziratos verseskötettel, abban is olvasható A kutya-tár. 1951-ben sem hagyta ki a Molnár Klárának írt és rajzolt könyvecskéből: Weöres Sándor szerette ezt a versét. Amikor a Bóbita című „gyerekvers”-kötetben 1955-ben megjelent, a vers címe még mindig: A kutya-tár. A történet vége: az Egybegyűjtött írások második kötetében 1970-ben eltűnik a vers címe, és cím nélkül a Magyar etűdök 42. darabja lesz.

A költő talán már el is felejtette a Molnár Klárának 1951-ben készített kéziratos verseskönyvében a lap aljára írott megjegyzését: Variáns: Síp-utca három alatt megnyílott a síp-tár stb.

A költőre nem jellemző, ritmustalan variáció, és ráadásul semmi értelme. Illetve rejtjelezett üzenet, alkalmi használatra: Molnár Klára második férjét dr. Siptár Miklósnak hívták.

Weöres Sándor már akkor ismerte Molnár Klárát, amikor az ifjú hegedűművésznő először férjhez ment. („Maros Rudi most Pécsett él, ő az itteni zeneiskola legújabb tanára. A napokban lesz az esküvője Molnár Klárival, ki szintén itt tanít” – írta egy levélben 1942. december 14-én.) A pesti ismeretlennek című versét 1941-ben írta. Az 1944-ben, a Medúza-kötetben már közölt költemény olvasható a Molnár Klárának ajándékozott kéziratos könyvben, de gyűjteményes kötetéből – A hallgatás tornya – 1955-ben kihagyta a költő. Csak az Egybegyűjtött írások első kötetében volt újra olvasható 1970-ben, akkor már a pesti ismeretlen személyét is megnevezve: Mint utólag kiderült, Molnár Klára hegedűművésznőnek. Csak a szerkesztő számára derült ki utólag, hisz Weöres Sándor pontosan tudta, kinek írta s mikor, és a vers kéziratával miért ajándékozta meg 1951-ben Molnár Klárát.

Talán az sem véletlen, hogy a számtalan kiadásban megjelent egysoros vers – Szemednek szegzett lándzsák: csillagok – az 1951-es kéziratban – és csak itt! – így olvasható: Szemünknek szegzett lándzsák: csillagok.

Az 1942-ben keletkezett bohókás szerelmi vallomásnak mikor adta a költő a Segédjegyző éneke a hóvirághoz címet? 1942-ben vagy 1951-ben? Mert amikor a vers végül 1968-ban, a Merülő Saturnus-kötetben megjelenik, már új címe van: Idill a Horthy-korszakban. És a hóvirág 1942-ben még édes angyal, 1968-ban már földi angyal, 1942-ben szemérmes mirtusz, 1968-ban bűbájos mirtusz! És a végső kérés 1942-ben: te is imádj, vagy szeress legalább, 1968-ban: kötőfékem a szilaj ábránd.

Vajon miért nem találom a Weöres-kötetekben az 1951-ben Orpheus cím mögé rejtett szerelmi vallomást? Végleg eltűnt, vagy valamely nagy versbe ágyazottan lappanganak töredékei?

Költők kéziratai mindig titkokat rejtenek. Az 1951-es verseskötetben egy titkolt szerelmi álom törmelékei rejtőznek: A pesti ismeretlennek, Jean Chardavoine dallamára, Orpheus, Az öröm című vers – 1970-ben: Ötödik szimfónia – kihagyott sora: Békénk lakjék benne, a Goethe-emlék…

Hommage ŕ Goethe címmel korábban négy verset írt le a Kardos Tibornak ajándékozott könyvben – Jelek, Ignorabimus, A társ, Valóság és ideál –, az első kettő 1970-ben cím nélkül az első Rongyszőnyeg-ciklus 154. és 155. darabja lett, a másik két vers a Versek a hagyatékból kötetben jelent meg 1999-ben. De Weöres Sándor a negyedik versnek 1951-ben az Élet és eszme címet adta, a harmadikat – A társ – elhagyta, és Vidám intelem címmel új verset írt, amelyet a későbbi kiadásokban (egyelőre!) nem sikerült föllelnem.

1951-ben miért hiányzik A társ, és kinek szól a Vidám intelem?

Éjszakánként Weöres Sándor kéziratos verseskönyvét olvasom: boldogan bolyongok egy titkolt-álmodott szerelem rejtjelezett versdzsungelében.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.