Kortárs

 

Marsall László

Gábérassz

Egy kút története

 

Maga nem idevalósi. Ahol állunk, ez a gipsszel leöntött dombocska kút volt valamikor a háború előtt. A Gábérassz – ez volt a neve. Maga ezt nem érti. Mikor azt hallja: – a libák hangját hallja, ahogy az ember érti. Ha – akkor a "bé" betűre gondol, és hallja is. Ha meg hozzáteszi a "rrr"-t, akkor úgy gondolja, hogy bér. Amikor egybehallja, azt hiszi, hogy valaki Gáborról van szó, és csak azért Gábér, mert itt félrehallósak a népek, vagy tájszólásban beszélnek. Ha a végét hallja, az jár a fejében: rassz. A rassz pedig a nyelvtanár szerint nem tesz egyebet, mint "faj", "fajta".

Most maradjunk le egy kicsit. Látja ott azt a nagy fene puccos-ablakos, irodás, lapos meg hosszú betonházat. Téesziroda is volt annak idején. Lassacskán húzták föl, gyorsabban költöztek bele, aztán újra lassacskán terelték be az állatokat, meg vonatták a gabonát is, traktorral.

Akkor és még annak előtte ez a Gábérassz, amiről beszélek, még Gémeskút volt. Darab ideje gémtelenített. Ez a Gábor Béláé volt. Itt volt a földje. Úgy hívták őt: GÁBÉ. Jó kút volt. Kis mélyedés fölött. Alatta erecske-patakocska. Jó volt a vize.

A Gábérasszba az az "er" betű meg úgy került bele – a háború végén. Amikor bejöttek a ruszkik, egy nagy bajuszú kirgiz kapitány vágtatott a kút felé, böködte csizmasarka a lovát, és a kapitány, összefogva egy marokban ostorral a szíjat, a ló füle közé, a fejére bólintott, és messziről hangosan kiáltott: "rrrr!" Mások "prrr"-t hallottak. Mindegy. Négy asszony állt a kútnál, vödör a kézben. A lovas rrr-getett. Vagy a lova itatása, vagy a négy asszony végett rúgtatott arrafelé. És akkor jött a nagy robbanás. A bajuszos lovastul zuhan el, csak darabkái embernek meg lónak. A légvonattól az asszonyok be a kútba. Úgy mondják: "esésben" kiáltoztak.

Most elmagyarázom magának az egész Gábérasszt. Gábor Béla a Gábé, a rrr-t a bajuszos kirgiz kiáltja, és az assz jelenti a három és fél asszonyt. Mivel az egyiküket a robbanás kettétörte a gerincénél. Ő előfele esett a kútba, a törzsét húzta a vödör is. Ez tény. Megállapítást nyert a kihantolás után. Három és fél asszony volt a kútban. Ilyen a háború. A legleleményesebb Gonosz. Ez a Gábé­rassz hiteles története.