Fizikai Szemle borítólap

Tartalomjegyzék

Fizikai Szemle 2007/3. 101.o.

Bódizs Dénes: ATOMMAGSUGÁRZÁSOK MÉRÉSTECHNIKÁI
Typotex Kiadó, Budapest, 2006.

A Typotex kiadó több elméleti fizikai téma után egy olyan könyv megjelentetésére vállalkozott, amelyet elsősorban a kísérleti fizikusok és az egyetemek fizikus hallgatói használhatnak. A könyv az atommagsugárzások mérésének technikai lehetőségeit alapvetően a felhasználók szempontjából ismerteti. A témakör igen széles, ezért a szerzőnek a közepes mélységű áttekintés szintjére kellett korlátoznia a leírásokat, ami előnyt jelent azoknak, akik most ismerkednek a témával, hátrányt azoknak, akik valamelyik tárgykörről részletesebb ismereteket kívánnak szerezni. Viszont az utóbbiaknak a közölt részletes irodalomjegyzék ebben is segítségükre lehet. Ilyen jellegű magyar nyelvű kiadvány az elmúlt két-három évtizedben nem jelent meg, s ezért nemcsak a kezdő szakemberek forgathatják eredményesen, hanem mindazok is, akik ionizáló sugárzások mérésével rendszeresen foglalkoznak a gyakorlatban is.

A könyv végigvezeti az olvasót a sugárzások mérésének teljes láncolatán. Minden mérés alapja a sugárzás és az anyag kölcsönhatása. A szerző ennek szenteli az első fejezet jelentős részét. Az alfa- és a bétarészecskéknek, a fotonsugárzásnak és a neutronoknak minden olyan tulajdonságát elemzi, amelyek kihatnak azok mérésére.

A második fejezet (Általános detektorjellemzők) csak az úgynevezett aktív (elektromos jelkimenettel rendelkező) detektorok általános elméletét írja le, nem foglalkozik - az általában csak a sugárdózis meghatározásra szolgáló - integráló (pl. termolumineszcens) detektorokkal.

A harmadik fejezet külön-külön tárgyalja a gáztöltésű, a szcintillációs és a félvezető detektorokat. Ebben a fejezetben találhatók a neutrondetektorok is, függetlenül azok mérési elvétől, majd dióhéjban itt esik szó a szilárdtest-nyomdetektorokról és a termolumineszcens detektorokról.

Az elektronikus jelfeldolgozással foglalkozó negyedik fejezet részletesen ismerteti a mérések minőségének kulcskérdését, az elektromosimpulzus-formálást, bemutatva ennek számos lehetőségét, az egyes megoldások előnyeit és korlátait. Ez és a hatodik fejezet írja le a leggyakrabban használt elektronikus egységeket, illetve a komplett mérőberendezéseket.

A hatodik fejezet a nukleáris méréstechnika legösszetettebb feladatával, a spektrometriával ismerteti meg az olvasót. Külön-külön foglalkozik az alfa-, a béta- és a gamma-spektrometriával, a gyakorlatban jól hasznosítható útmutatást adva a mérési eredmények kiértékeléséhez is.

Külön tárgyalja a szerző (7. fejezet) a kis aktivitások és a nagy intenzitások méréstechnikájának sajátosságait, majd a relatív és az abszolút mérési módszereket. A könyv utolsó néhány oldala a mérőberendezésekre és a mérési módszerekre vonatkozó, ma már elengedhetetlen minőségbiztosítás módjait és kritériumait írja le.

Az irodalom csak általánosan van felsorolva, hivatkozások csupán az ábráknál és táblázatoknál találhatók. Ez a megoldás - elsősorban egyetemi tankönyvnél - megfelelőnek tekinthető, ugyanúgy mint a névmutató hiánya.

Összefoglalva: ez a kiadvány azoknak ajánlható, akik a nukleáris méréstechnikával foglalkoznak, és jó áttekintést szeretnének kapni az egész területről, valamint hasznos segédanyag a felsőoktatás területén is.

Deme Sándor
MTA KFKI AEKI