LVII. évf.
2007. február
Fizikai Szemle


TARTALOM

CONTENTS

felsorol   Kroó Norbert: Fényes új világ: egy újtípusú fény és alkalmazásai felsorol   N. Kroó: A new type of light and its application
felsorol   Kollár János: Fémek felületi struktúráinak kvantummechanikája felsorol   J. Kollár: Quantum mechanics of metal surface structures
felsorol   Horváth Dezső: Szimmetriák és sértésük a részecskék világában - a paritássértés 50 éve felsorol   D. Horváth: Symmetries and their violation in the world of particles
felsorol   Balázs Béla Árpád: A fizikusok tovatűnő szent grálja: a "világképlet" felsorol   B.A. Balázs: The fugitive “world formula" of physicist
felsorol   Borbély Éva: A számítógépek építésének fizikai korlátai felsorol   E. Borbély: The physical limits to the building of computers
felsorol   Keszthelyi Lajos 80 éves (Ormos Pál, Szőkefalvi-Nagy Zoltán) felsorol   Academician L. Keszthelyi's 80th anniversary (P. Ormos, Z. Szôkefalvi-Nagy)
felsorol   Ferenczi díj, 2006 (Osváth Zoltán, Radnóczi György Zoltán) felsorol   The Ferenczi Reward 2006 (Z. Osváth, G.Z. Radnóczi)
felsorol   Radnai Gyula: Wigner Jenő iskolás évei felsorol   J. Radnai: E. Wigner's years at School
felsorol   Szerzőink figyelmébe felsorol   Notification to our authors
A FIZIKA TANÍTÁSA
felsorol   Jubileumi Középiskolai Fizikatanári Ankét és Eszközbemutató (Mester András)
TEACHING PHYSICS
felsorol   The Jubilee Meeting and Equipment Display of secondary school physics teachers (A. Mester)
KÖNYVESPOLC
felsorol   Könyvismertető
BOOKS
felsorol   Book review
HÍREK - ESEMÉNYEK
felsorol  
EVENTS
felsorol  
MINDENTUDÁS AZ ISKOLÁBAN
felsorol   Nanotudomány, nanotechnológia (Gyulai József)
SCIENCE IN BITS FOR THE SCHOOL
felsorol   Nanoscience, nanotechnology (J. Gyulai)