LVI. évf.
2006. december
Fizikai Szemle


TARTALOM

CONTENTS

Fodor Zoltán, Katz Sándor: Volt-e (van-e) fázisátmenet a Big Bang (Little Bang) során? felsorol   Z. Fodor, S. Katz: Did (does) a phase transition occur in the course of the Big Bang (Little Bang)?
felsorol   Részecskefizika, ami a Nature szerkesztőit is felvillanyozta! (Patkós András) felsorol   Particle physics that thrilled the editors of Nature (A. Patkós)
felsorol   Csizmadia Szilárd: A Plútó osztályozásáról felsorol   Sz. Csizmadia: The rating of (planet?) Pluto
felsorol   Szabó M. Gyula: Nagy égboltfelmérések a csillagászatban felsorol   M.Gy. Szabó: Large scale sky surveys
felsorol   Farkas Győző: Attoszekundum időtartamú fényimpulzusok felsorol   Gy. Farkas: Attosecond light pulses
felsorol   Pusztai Tamás, Bortel Gábor, Tóth Gyula, Gránásy László: Komplex kristálymorfológiák modellezése három dimenzióban felsorol   T. Pusztai, G. Bortel, Gy. Tóth, L. Gránásy: 3D modelling of complex crystal morphologies
felsorol   Nagy Károly 80 éves! (Csikor Ferenc) felsorol   Commemorating Academician K. Nagy's 80th birthday (F. Csikor )
felsorol   60 év a fizika bűvöletében - 75 éves lenne Zimányi József (Lévai Péter) felsorol   For 60 years an addict to Physics - J. Zimányi (P. Lévai)
A FIZIKA TANÍTÁSA
felsorol   Görbe László, Nyerges Gyula, Sebestyén Zoltán, Simon Péter, Ujvári Sándor: Fizikai mérések útközben
TEACHING PHYSICS
felsorol   L. Görbe, Gy. Nyerges, Z. Sebestyén, P. Simon, S. Ujvári: Physical measurements on the road
felsorol   Radnóti Katalin: Első éves BSc hallgatók fizikatudása felsorol   K. Radnóti: What amount of knowledge in physics do BSc freshmen show?
KÖNYVESPOLC
felsorol   Füstöss László: E.F. Taylor, J.A. Wheeler: Téridőfizika (könyvismertetés)
BOOKS
felsorol  
PÁLYÁZATOK
felsorol  
TENDERS
felsorol  
HÍREK - ESEMÉNYEK
felsorol   Melléklet: A Fizikai Szemle LVI. évfolyamának tartalomjegyzéke
EVENTS
felsorol  
MINDENTUDÁS AZ ISKOLÁBAN
felsorol   Membrán nanocsövek (Derényi Imre)
SCIENCE IN BITS FOR THE SCHOOL
felsorol   Membrane nanotubes (I. Derényi)