LVI. évf.
2006. november
Fizikai Szemle

magyar angol

TARTALOM

CONTENTS

felsorol  Trócsányi Zoltán: A 2006. évi fizikai Nobel-díj felsorol  Z. Trócsányi: The 2006 Nobel prize in physics
felsorol  Németh Judit, Szabados László: A sötét anyag felsorol  J. Németh, L. Szabados: The dark matter
felsorol  Földes István: Részecskegyorsítás lézerplazmában felsorol  I. Földes: Particle acceleration in a laser plasma
felsorol  Gergely György: 25 éves a rugalmas elektronszórás-spektrometria felsorol  G. Gergely: 25 years of elastic peak electron spectroscopy
A FIZIKA TANÍTÁSA
felsorol  Juhász András: Egyszerű kísérletek mágnesekkel
TEACHING PHYSICS
felsorol  A. Juhász: Simple demonstration experiments with magnets
felsorol  Szatmári-Bajkó Ildikó: "Káoszt"? - azt! felsorol  I. Szatmári-Bajkó: Some Chaos? Yes, let us have it!
felsorol  Ujvári Sándor: Az Országos Szilárd Leó Fizikaverseny feladatairól felsorol  S. Ujvári: Comment on the problems of the Hungarian Szilárd Leó physics competition
felsorol  A 2006/2007. tanévi Országos Szilárd Leó Fizikaverseny meghirdetése felsorol  Proclamation of the Hungarian Szilárd Leó physics competition 2006/2007
KÖNYVESPOLC
felsorol   Abonyi Iván: Staar Gyula: Fizikusok az aranykorból
BOOKS
felsorol  Book review - Gy. Staar: Physicists from the golden age
PÁLYÁZATOK TENDERS
HÍREK - ESEMÉNYEK
felsorol  Alvin M. Weinberg, 1915-2006
EVENTS
felsorol  Alvin M. Weinberg, 1915-2006
MINDENTUDÁS AZ ISKOLÁBAN
felsorol  Kozmikus infrahang-diagnosztika (Kolláth Zoltán)
SCIENCE IN BITS FOR THE SCHOOL
felsorol  Infra-acoustical vibration diagnostics of stars (Z. Kolláth )