XXVI. évf.
2006. augusztus
Fizikai Szemle


TARTALOM

CONTENTS

  A Mössbauer-effektust felhasználó kutatások Magyarországon (Faigel Gyula)   Current Hungarian research activities based on applying the Mössbauer-effect (J. Faigel )
  Keszthelyi Lajos: Emlékezés a Mössbauer-effektus hazai alkalmazásának első éveire   L. Keszthelyi: Early applications of the Mössbauer-effect in Hungary
  Kovács Ferenc, Nádas György, Regöly Mérei János, Szebeni Ágnes: Az ultrahang terápiás alkalmazásai   F. Kovács, G. Nádas, J. Regöly Mérei, Á. Szebeni: Therapeutic applications of ultrasonic radiation
  Beke Dezső, Erdélyi Zoltán, Langer Gábor: Keveredés nanoskálán   D. Beke, Z. Erdélyi, G. Langer: Mixing processes at the nano level
  Tél Tamás: A Coriolis-erő és a modern környezetfizika: a lefolyótól a ciklonokig   T. Tél: The Coriolis force and modern environment physics: sinks and cyclones
  Toró Tibor: Ettore Majorana(1906-1938)   T. Toró: Ettore Majorana (1906-1938)
A FIZIKA TANÍTÁSA
  Légrádi Imre: A Doppler-képletek egyszerű levezetése
TEACHING PHYSICS
  I. Légrádi: A simple derivation of the Doppler formulae
  Beszámoló a XVI. Öveges József Fizikaversenyről (Csákány Antalné, Juhász Nándor, Ősz György, Vida József)   The XVI. "Öveges Physics Contest" (J. Lányi-Csákány, N. Juhász, G. Ősz, J. Vida)
  Sükösd Csaba: IX. Országos Szilárd Leó Tanulmányi Verseny   Cs. Sükösd: The IX. Leo Szilard Competition for students
NÉGYSZÖGLETES KERÉK
  Négyszögletes kerék
PROBLEMS
  Problems
KÖNYVESPOLC
  Könyvismertető
BOOKS
HÍREK - ESEMÉNYEK
EVENTS
MINDENTUDÁS AZ ISKOLÁBAN
  eScience (Csabai István, Papp Gábor)
SCIENCE IN BITS FOR THE SCHOOL
  eScience (I. Csabai, G. Papp)