XXVI. évf.
2006. március
Fizikai Szemle


TARTALOM

CONTENTS

 • I. Lovas: What would the world be like with Planck's constant zero and infinite speed of light?
 • Bebesi Zsófia: A Cassini-Huygens űrmisszió legújabb eredményei a Szaturnusznál
 • Z. Bebesi: The Cassini-Huygens space mission near Saturn: recent results
 • Verő József: Geomágneses pulzációk: hullámok a bolygóközi térből és a magnetoszférából
 • J. Verő: Geomagnetic pulsations - waves from interplanetary space and from magnetosphere
 • Horváth Gábor, Suhai Bence, Bernáth Balázs, Gerics Balázs, Csorba Gábor, Gasparik Mihály, Évinger Sándor, Pap Ildikó: Milyen a teherbíró, de könnyű csöves csont szerkezete?
 • G. Horváth, B. Suhai, B. Bernáth, B. Gerics, G. Csorba, M. Gasparik, S. Évinger, I. Pap: What tubular bone structure warrants strength and light weight alike?
 • P. Király: Voyager-1 proceeds beyond supersonic solar wind bubble
 • P. Dombi: Optical frequency metrology: what are frequency combs good for?
 • Biró Gábor: Gábor Dénes és M. Zemplén Jolán 1961-es levélváltása
 • G. Biró: D. Gábor and J.M. Zemplén's correspondence, 1961
A FIZIKA TANÍTÁSA TEACHING PHYSICS
 • G. Nyerges: Earth radius determination using Eratosthenes' method
 • S. Zátonyi Jr.: My physical homepages
HÍREK - ESEMÉNYEK
EVENTS
KÖNYVESPOLC
BOOKS
MINDENTUDÁS AZ ISKOLÁBAN SCIENCE IN BITS FOR THE SCHOOL
 • From polarized light to Polaroid goggles (K. Härtlein)