XXVI. évf.
2006. január
Fizikai Szemle


TARTALOM

CONTENTS

 • Introductory address of the new Editorial Board
 • H. Pietschmann: The neutrino - past, present, future
 • Süle Péter: Nanoméretű, ionbombázás-indukált változások vizsgálata atomisztikus szimulációkkal
 • P. Süle: Atomistic simulations and their use in investigations of nanometric changes induced by ion bombarding
 • G.A. Szíki: Investigation of incrusted antique ceramics using ion-microbeams
 • Biró István: Mágneses ingák kísérleti tanulmányozása
 • I. Biró: Experimental study on magnetic pendulums
A FIZIKA TANÍTÁSA
 • Nagy Péter: Kvantitatív problémamegoldás Minkowski-diagramon
TEACHING PHYSICS
 • P. Nagy: Quantitative problem solving on a Minkowski diagram
 • Ambrózy Béla, Mester András, Petróczi Gábor: Fizikaversenyek Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
 • B. Ambrózy, A. Mester, G. Petróczi: Physics competitions in Northern Hungary
NÉGYSZÖGLETES KERÉK PROBLEMS
 • Problems
INTÉZETEINK TANSZÉKEINK
 • Alap- és alkalmazott kutatások az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia Elektronfizikai Kutatóintézetében (Spenik Ottó)
RESEARCH INSTITUTES, EDUCATIONAL DEPARTMENTS
 • Fundamental and applied research in the Research Institute for Electron Physics of the Ukrainian National Academy of Sciences (O. Spenik)
BÚCSÚZUNK
 • Hevessy József, 1931-2005 (Damjanovich Sándor)
FAREWELL
 • József Hevessy, 1931-2005 (S. Damjanovich)
PÁLYÁZATOK TENDERS
HÍREK - ESEMÉNYEK
EVENTS
MINDENTUDÁS AZ ISKOLÁBAN SCIENCE IN BITS FOR THE SCHOOL
 • The tsunami (I. Jánosi)
KÖNYVESPOLC
BOOKS