Fizikai Szemle
2004. november
LIV. évf.


TARTALOM

CONTENTS

 • D. Berényi: Once again - synchrotron papers in our journal
 • Faigel Gyula: A röntgensugárzás hatása hétköznapjainkra
 • G. Faigel: X-rays in our everyday life
 • Nagy Dénes Lajos, Bottyán László, Deák László, Major Márton, Szilágyi Edit, Tanczikó Ferenc: Domének keletkezése és átalakulásai antiferromágnesesen csatolt multirétegekben
 • D.L. Nagy, L. Bottyán, L. Deák, M. Major, E. Szilágyi, F. Tanczikó: Formation and transformation of domains in anti-ferromagnetically-coupled multilayers
 • Deák László, Bottyán László, Major Márton: Vékonyrétegek szinkrotron-Mössbauer-reflektometriai vizsgálata stroboszkópos detektálással
 • L. Deák, L. Bottyán, M. Major: The investigation of thin layers using synchrotron-Mössbauer-spectroscopic methods and stroboscopic detection
 • Török Szabina, Osán János: Másodlagos aeroszolok nitrogénkomponenseinek mérése nagy időfelbontással
 • S. Török, J. Osán: Hightemporal resolution measurement of nitrogen components in secondary aerosols
 • Garab Győző: Nemkettősréteg-lipidek kettősréteg-szerkezetű membránokban
 • G. Garab: Non-bilayer lipids in bilayer membranes
 • Odry Péter: Digitális jelfeldolgozás alkalmazása a fizikában
 • P. Odry: The use of digital signal processing in physics
MEGEMLÉKEZÉSEK COMMEMORATIONS
 • J. Dombi: Remembering Professor A. Budó, who achieved the revival of physics at Szeged University after World War II
A FIZIKA TANÍTÁSA TEACHING PHYSICS
 • L. Vannay, F. Fülöp, J. Máthé, T. Nagy, P. Vankó: The third round of the Hungarian Secondary Schools' 2004 Physics Competition
HÍREK - ESEMÉNYEK
 • A 2004. évi Bolyai-díjas: Bor Zsolt akadémikus (Roska Tamás)
EVENTS
 • The 2004 Bolyai Award granted to academician Zsolt Bor (T. Roska)
 • Bor Zsolt beszéde a díj átvételekor
 • Z. Bor's answering address
 • Tudományos ülés Kroó Norbert akadémikus, az MTA főtitkára 70. születésnapja tiszteletére
 • Scientific session, honoring 70-years-old Norbert Kroó, General Secretary of the Hungarian Academy of Sciences
 • A Magyar Szinkrotron Bizottságról (Nagy Dénes Lajos )
 • The Hungarian Synchrotron Committee (D.L. Nagy)
KÖNYVESPOLC
BOOKS