Fizikai Szemle
2004. október
LIV. évf.


TARTALOM

CONTENTS

 • A. Bodnár, S. Damjanovich, G. Vámosi: Nano-engineering methods in biophysical research
 • Korpa Csaba: Mezonok és harionok a maganyagban
 • Cs. Korpa: Mesons and baryons in nuclear matter
 • Bölcsföldi József: Technikai civilizációk kapcsolatainak valószínűségi korlátjai
 • J. Bölcsföldi: Probability limits for the contacting of technical civilizations in space
 • D. Tar: Observations on the coming about, persistence and disappearance of globular lightnings
 • Jáki Szaniszló: A late awakening: Goedel in physics
MEGEMLÉKEZÉSEK
 • Neugebauer Tibor, 1904-1977 (Nagy Károly)
COMMEMORATIONS
 • T. Neugebauer, 1904-1977 (K. Nagy)
A FIZIKA TANÍTÁSA
 • Farkas Zsuzsa: A vektorszkóprendszer alkalmazása a kinematikában
TEACHING PHYSICS
 • Z. Farkas:The Vectorscope system applied in kinematics
 • The Hatvani István competition in physics (J. Kopcsa)
 • Jedlik Ányos Országos Általános Iskolai Fizikaverseny, Nyíregyháza (Jármezei Tamás)
 • The Jedlik Ányos competition in physics for primary schools (T. Jármezei)
HÍREK - ESEMÉNYEK EVENTS
 • I. Vajda, A. Szalay, T. Porjesz: XXI. century technology: superconducting devices in everyday use
 • Celebrating 50 years of CERN - The Hungarian Academy's Session (D. Horváth)
 • Kitüntetés
 • Award
 • 2004. évi fizikai Nobel-díj
 • The 2004 Nobel prize in physics
 • Már nem csak a csillagokból tekint le rájuk! (Láng Ágota)
 • The Károly Simonyi secondary school in Egyházasfalu (A. Láng)