2004. augusztus
Fizikai Szemle


TARTALOM

CONTENTS

 • Fényes Tibor: Az atommagfizika fejlődési irányai
 • T. Fényes: Trends of progress in nuclear physics
 • G. Inzelt: Old-new sources of electrical current: fuel cells
 • Haas János, Árkai Péter, Császár Géza, Vörös Attila: Idő a geológiában - földtani időmeghatározás
 • J. Haas, P. Árkai, G. Császár, A. Vörös: Time in geology - geological dating
INTÉZETEINK, TANSZÉKEINK RESEARCH INSTITUTES, EDUCATIONAL DEPARTMENTS
 • J. Berkes, A. Buzády, L. Pálfalvi: University of Pécs, Institute of Experimental Physics
VÉLEMÉNYEK
 • Hraskó Péter: Minden másképp van?
OPINIONS
 • P. Hraskó: Is everything different?
TÁRSULATI ÉLET
 • A Magyar Fizikushallgatók Egyesületének közhasznúsági jelentése a 2003. évről
NEWS OF THE PHYSICAL SOCIETY
A FIZIKA TANÍTÁSA TEACHING PHYSICS
 • L. Vannay, F. Fülöp, J. Máthé, T. Nagy, P. Vankó: The Hungarian Secondary Schools’ Competition in Physics 2002/2003
 • 47. Országos Középiskolai Fizikatanári Ankét és Eszközkiállítás (Kopcsa József)
 • 47th Meeting and Exposition of Hungarian Secondary School Physics Teachers (J. Kopcsa)
 • Jarosievitz Beáta, Härtlein Károly, Mizser Attila: A Vénusz átvonulásának ünnepe
 • B. Jarosievitz, K. Härtlein, A. Mizser: Celebrated by teachers and pupils: the Venus transit