Fizikai Szemle nyitólap

Tartalomjegyzék

Fizikai Szemle 2000/8. 261.o.

A VILÁG IGAZA

Judit Shorel Várnai
Izrael magyarországi nagykövete

Megtisztelőnek tartom, hogy a 100 éve született kiváló magyar fizikus, Bay Zoltán emlékére rendezett tudományos ülésen adhatom át özvegyének "A Világ Igaza" kitüntetést, amelyet a jeruzsálemi Yad Vashem Intézet ítélt oda posztumusz Bay Zoltánnak az elmúlt évben.

A kitüntetést azok a nem zsidó emberek kaphatják meg, akik a vészkorszak idején saját életük kockáztatásával, mindenfajta ellenszolgáltatás nélkül zsidó embertársaikat mentették meg a biztos haláltól. A tudós Bay Zoltán ezt a nemes cselekedetet így vitte végbe.

A Tungsram gyár laboratóriumának vezetőjeként, majd műszaki igazgatójaként 1944-ben, a nyilas hatalomátvétel után, 13 zsidó mérnök munkatársát és azok hozzátartozóit, majd félszáz embert mentett meg a deportálástól.

Göncz Árpád köztársasági elnök azt mondta Bay Zoltánról, hogy személyisége hihetetlenül erős benyomást tett az emberekre. Nagy tudású volt, halk beszédű, szerény és minden szava hiteles. Tiszta emberségéből fakadóan természetes volt számára, önfeláldozóan és a leghatározottabban kiálljon munkatársai mellett a fasiszta uralom idején. Az általa megmentett kiváló szakemberek közül sokan lettek professzorok, akadémikusok vagy külföldi kutatóintézetek vezetői.

kitüntetés

Bay Zoltán nagy gondolkodó volt, nagy tudós. Fölfedezéseivel és humanista magatartásával nemcsak Magyarországot, hanem az egész világot gazdagította. Munkásságát és a 2. világháború alatt végzett embermentő tevékenységét nagyra becsülik az Egyesült Államokban is, ahová 1948-ban, a kommunista hatalomátvétel után emigrált és dolgozott 92 éves korában bekövetkezett haláláig. A Holocaust idején tanúsított embersége, szolidaritása nagyszerű példaként szolgálhat a magyar népnek, mert a fajgyűlölet és az antiszemitizmus még ma is megjelenik hol a futballpályákon, hol egyik-másik újságban, kiadványban.

Önök közül bizonyára többen Bay Zoltán munkatársai vagy tanítványai voltak. Az ő nemes szellemiségét megőrizve-továbbadva hirdessék a békés együttélést és ítéljék el a szélsőségeket, hogy ne ismétlődhessék meg többé a Shoa.

Most pedig engedjék meg, hogy Izrael Állam nevében átnyújtsam a kitüntetést és az oklevelet Bay Zoltán özvegyének.

________________________

Izrael nagykövetének beszéde a Bay Centenáriumon, 2000. július 24-én a Magyar Tudományos Akadémián.