Fizikai Szemle
1998. november


TARTALOM

CONTENTS

 • A. Göncz: The Day of Hungarian Science
 • Havass Miklós: Feladatunk a 21. század
 • M. Havass: Our task: the 21st century
 • Strehó Mária: A természettudósok kötelessége
 • M. Strehó: Tasks of scientists in modern society
 • J. Pálinkás: Greeting message
 • R. Lovas: Dénes Berényi's 70-th birthday
 • Karl-Ontjes Groeneveld: Berényi Dénes és az atomi ütközések fizikája Debrecenben
 • K.-O. Groeneveld: D. Berényi and physics of atomic collistons at Debrecen
 • Sarkadi László: Elektronbefogás atomok folytonos energiájú állapotaiba
 • L. Sarkadi: Electron capture into atomic states with continuous energy levels
 • Kövér Ákos, Ricz Sándor, Varga Dezső: Kisenergiájú elektronspektroszkópia az ATOMKI-ban
 • A. Kövér, S. Ricz, D. Varga: Low energy electron spectroscopy at the ATOMKI Institute
 • Kövér Ákos, Varga Dezső: Elektronspektroszkópia és határfelületek elektronszerkezete
 • A. Kövér, D. Varga: Electron spectroscopy and the electron structure of boundary layers
 • Sulik Béla, Kádár Imre, Végh János: Szerkezet és dinamika
 • B. Sulik, I. Kádár, J. Végh: Structure and dynamic
 • Marx György: Az Univerzum súlya
 • G. Marx: The weight of the Universe
 • The spell of reality - G. Máthé's talk with 70-year-old academician D. Berényi
DOKUMENTUMOK
 • Jasfit Singh: India mint atomhatalom
DOCUMENTS
 • J. Singh: India - an Asian power owning nuclear weapons
 • Abdul Sattar: Pakisztán atombomba-kísérlete
 • A. Sattar: Pakistan's nuclear weapon test
 • Sir Joseph Rotblat: Új veszélyek fenyegetik a világ biztonságát
 • Sir J. Rotblat: New dangers threaten the World's security
AKADÉMIAI OSZTÁLYKÖZLEMÉNYEK PROC. OF DEPT. FOR PHYS. SCI. OF THE ACADEMY
 • The Day of Hungarian Science
ESEMÉNYEK EVENTS
KÖNYVESPOLC BOOKS
PÁLYÁZATOK TENDERS
FIZIKUSNAPTÁR PHYSICISTS' CALENDAR