Fizikai Szemle
1998. szeptember


TARTALOM

CONTENTS

 • Pálinkás: Greeting message to physicists and physics teachers attending their congress at Gödöllõ.
 • P. Hraskó: The equivalence principle and quantum theory
 • Tar Domokos: Lángdetektorok piroelektromos szenzorokkal
 • D. Tar: Flame detectors with pyroelectric sensors
 • Pál György: Milyen fényesen ragyog majd a kvark-gluon plazma?
 • G. Pál: What luminance of the quark-gluon plasma will be seen?
 • Kovács Pál, Nagy Árpád: Az atomenergetika szerepe az ezredforduló után
 • P. Kovács, Á. Nagy: What significance of nuclear energetics is to the expected after the millenium turn?
TÁVOLSÁGI BESZÉLGETÉS LONG-DISTANCE CALLS
 • Some "enigmas" of past times' future - A. Szõke (I. Lázár)
A FIZIKA TANÍTÁSA TEACHING PHYSICS
 • Students 29th International Physics Olympiad
 • Resolving of the third lesson of the Students' Physics Olympiad (G. Honyek)
 • I. Fényes olympic selecting competition (G.P., H.Gy., V.P)
 • The L. Szilárd students' competition 1998
 • National L. Szilárd students' competition 1999 - announcement
 • Tanulók tudásszintjének harmadik világfölmérése
 • Third world-wide assessment of pupils' knowledge level
 • Plósz Katalin: 41. Országos Középiskolai Fizikatanári Ankét
 • Plósz: 41. Meeting of Hungarian secondary school physics teachers
 • Juhász Nándor: XXII. Országos Általános Iskolai Fizikatanári Ankét
 • N. Juhász: XXII. Meeting of Hungarian primary school physics teachers
DIÁKFÓRUM
 • Simon Gábor: Világító buborék egy pohárnyi vízben
STUDENTS' FORUM
 • G. Simon: Luminescent bubbles in a glass of water
DOKUMENTUM
 • Globális melegedés
DOCUMENTS
 • Global warm
 • Takashi Hiraoka: Békefelhívás - Hirosima, 1998. augusztus 6.
 • T. Hiraoka: Peace appeal - Hiroshima, 6 August, 1998
 • Tony Blair: Emelik az Egyesült Királyság tudományos költségvetését
 • T. Blair: Scientific budget of UK boosted
 • A Mohi atomerõmû: a kelet-nyugati együttmûködés modellje
 • The nuclear power plant at Mohovce: a model for East-West co-operation
VÉLEMÉNYEK
 • Búcsú Bartók Bélától! (Berényi Dénes)
OPINIONS
 • Farewell to Béla Bartók (D. Berényi )
ESEMÉNYEK EVENTS
KÖNYVESPOLC BOOKS
FIZIKUSNAPTÁR PHYSICISTS' CALENDAR