1997. május-június
Fizikai Szemle


TARTALOM

CONTENTS

 • D. Berényi: Celebrating G. Marx's 70th birthday
 • L. Pál: G. Marx, colleague and friend
 • Kiss Ádám: Milyennek mutatják a kilökött atommagok a forró maganyag tulajdonságait?
 • A. Kiss: Neutron ejection by highly activated nuclear matter
 • Nagy Dénes Lajos: Vékonyrétegek szerkezete és a szinkrotronsugárzás nukleáris rezonanciaszórása
 • D. L. Nagy: Thin layer structure and nuclear resonance scattering of synchrotron radiation
 • Barlai Katalin: Őskori napsugarak
 • K. Barlai: Prehistoric sunrises
 • Zs. Frei: "The Hubble Deep Field"
 • T. Geszti: Distilled Schrödinger cats
 • Gnädig Péter: Három évtized
 • P. Gnädig: Three decades
 • Kiss Dezső et al.: A b-->evX, µvX, vX és vX bomlások elágazási arányainak mérése
 • D. Kiss et al.: Branching ratios in b-->evX,µvX,vX and vX decays
 • Kuti Gyula: A Higgs-részecske 35 év távlatában
 • Gy. Kuti: The Higgs particle in a 35 year retrospective
 • F. Mezei: Science, society and history
 • J. Németh: Supernova explosion
 • Patkós András: A kvantumtérelmélet szerelme
 • A. Patkós: The spell of everything in the Universe
 • Polónyi János: A mindenség elmélete
 • J. Polónyi: The theory of everything in the Universe
 • Sajó Bohus László, Németh Pál, Horváth Ákos: Radon-koncentráció Venezuela termálvizeiben
 • L. Sajó Bobus, P. Németh, Á. Horváth: Radon concentration in Venezuelan thermal spring water
 • Szalay A. Sándor: Hanghullámok a galaxisok között
 • A. S. Szalay: Acoustic waves between galaxies
 • G. Szamosi: "Sciences" and their biological background
 • Vicsek Tamás: Brown-részecskék kollektív mozgása
 • T. Vicsek: Collective motion of Brownian particles
A FIZIKA TANÍTÁSA TEACHING PHYSICS
 • Gecső Ervin: Egy évfordulóra
 • E. Gecső: A jubilee
 • Kopcsa József: Milyen a jó tanár-továbbképzés?
 • J. Kopcsa: Characteristics of good refresher courses for teachers
 • L. Kovács: History in physics teaching
 • Martinás Katalin: Hőhalál és újjászületés
 • K. Martinás: Heat death vs. rejuvenation
 • Papp Katalin, Molnár Miklós: "Fényes" képeskönyv
 • K. Papp, M. Molnár: Optical illustration for physics textbooks
 • Plósz Katalin: Kísérletek sugárzó hővel
 • K. Plósz: Radiant energy demonstration experiments
 • K. Radnóti: The notion of "atom" in its historical evolution
 • Rósa Géza: Öröm tőle tanulni
 • G. Rósa: The delight of being taught by Georg
 • Sükösd Csaba: Az állapotfüggvények "színe"
 • Cs. Sükösd: The "colour" of state functions
 • Tóth Eszter: Kedves Marx György!
 • E. Tóth: Dear George
 • Ujvári Sándor: Környezetérzékeny fizikatanítás a középiskolában
 • S. Ujvári: Environment sensitive physics teaching in secondary schools