1995. október
Fizikai Szemle


TARTALOM

CONTENTS

 • D. Blinken: The Weizmann Institute - a model for Hungary
 • E. Teller: Recalling E. Wigners personality
 • Yuval Ne'eman: Elemi építőkövek - mezők vagy részecskeállapotok?
 • Y. Ne'eman: Elementary particles - fields or particle states?
 • L.K. Resvanis: A nagyenergiájú neutrínó-asztronómia születése
 • L.K. Resvants: The birth of high energy neutrino astronomy
 • Vargha Magdolna: A fizika oktatása és kutatása a Műegyetemen 1945 előtt
 • M. Vargha: Physical researh and education at Hungarian technical universities before 1945
AKADÉMIAI OSZTÁLYKÖZLEMÉNYEK
 • PROC. OF THE DEPT. FOR PHYS. SCI. OF THE ACADEMY
A FIZIKA TANÍTÁSA
 • Szabó Árpád: A természettudományos nevelés tendenciái
TEACHING PHYSICS
 • A. Szabó: Trends in science education
 • Hadházy Tibor, Nyilas István: Klasszikus fénytani kísérletek egy modern eszközzel
 • T. Hadházy, I. Nyilas: Experiments in classical optics using modern equipment
 • Gy. Radnai: Centenary Eötvös Competition
 • Diákolimpiák
 • Students' olympiads
TÁRSULATI ÉLET NEWS OF THE PHYSICAL SOCIETY
 • Meeting of R. Eötvös Physical Society
 • Vélemények “A fizika felsőfokú oktatása Magyarországon" című tanulmányhoz
 • Opinions on "The high level education of physics in Hungary"
PÁLYÁZATOK
TENDERS
VÉLEMÉNYEK
 • Joseph Rotblat: Hirosima Ötvenedik évfordulója
OPINIONS
 • Hiroshima at Fiftieth
KÖNYVESPOLC
BOOKS
FIZIKUSNAPTÁR
PHYSICISTS' CALENDAR