1995. szeptember
Fizikai Szemle


TARTALOM

CONTENTS

 • G. Marx: New tasks of the school in our accelerating time
 • Kövér Ákos: Kisenergiájú pozitron-atom ütközések
 • Á. Kövér: Low energy positron-atom collisions
 • A wireless talk with J. v. Neumann forty years ago
A FIZIKA TANÍTÁSA
 • Ember és természet - Nemzeti Alaptanterv tervezet
TEACHING PHYSICS
 • "Mankind and Nature" in the National Education Scheme Draft
 • Halász Tibor: A Nemzeti Alaptanterv követelményei
 • T. Halász: Requirements of the National Education Scheme
 • Néhány megjegyzés a fizikatanárok képzésével kapcsolatban (Radnóti Katalin)
 • Remarks concerning the training of physics teachers (K. Radnóti)
 • A XIX. Országos Általános Iskolai Fizikatanári Ankét (Sárdi Éva Mária)
 • The XIX Meeting of Hungarian Primary School Physics Teachers (É.M. Sárdi)
 • Z. Pécskay: The '95 Physics Competition of the ATOMKI Institute
 • Report on the XXVI. International Physics Olympiad for secondary school pupils (P.G.)
PÁLYÁZATOK
TENDERS
TÁRSULATI ÉLET
 • Kitüntetések augusztus 20-án
NEWS OF THE PHYSICAL SOCIETY
 • Awards
 • Európai Akadémia
 • Europian Academy
 • Harsányi János az Eötvös Társulat tiszteleti tagja
 • J. Harsányi - honorable member of Roland Eötvös Physical Society
 • J. Harsányi talks about his life
 • Lesznek még magyar Nobel-díjasok (Vastagh György)
VÉLEMÉNYEK
 • Csonka L. Pál: Hogyan dolgozzon együtt a nyugat magyar kutatókkal - és miért
OPINIONS
 • Öngól (M. Gy.)
FIZIKUSNAPTÁR
PHYSICISTS' CALENDAR