1992. szeptember
Fizikai Szemle


TARTALOM

CONTENTS

 • Carlo Rubbia: A nagy energiák kutatásának határai
 • C. Rubbia: The high-energy frontier
 • Szabó Endre: Kovászna megye legfontosabb “gőzlőinek" 222Rn-tartalma
 • E. Szabó: The 222Rn content of the most important fumarole in the District of Kovászna
 • Abonyi Iván, Győri János: Ideális folyadék mozgása saját klasszikus gravitációja hatására - adalékok a Jeans-instabilitás kérdéséhez
 • I. Abonyi, J Győri: The motion of ideal fluids in their own classical gravitational field
 • HUNGARIAN PHYSICS IN THE FIFTIES I. - A series of interviews by G. Palló L. Pál: "The foundation of the Academy's Central Research Institute for Physics was disapproved by many people"
AKADÉMIAI OSZTÁLYKÖZLEMÉNYEK
 • Láng István: A hazai kutatások alakulása
PROC. OF THE DEPT FOR MATH. AND PHYS. SCI. OF THE ACADEMY
 • I. Láng: Hungarian scientific research in the near future
 • Awards
FIZIKA MINDENHOL
 • Horváth Viktor, Jánosi Imre: Esőcsepp lavinák - gondolatok egy ablaküveg mögül
PHYSICS EVERYWHERE
 • V. Horváth, I. Jánosi: Rain drop avalanches on window glasses
A FIZIKA TANÍTÁSA
 • Holics László: Beszámoló az 1991/92. évi Országos Középiskolai Fizika Tanulmányi Versenyről
TEACHING PHYSICS
 • L. Holics: The '91/'92 Physics Competition of Hungarian secondary school pupils
ESEMÉNYEK
EVENTS
DIÁKFÓRUM
STUDENTS' FORUM
NÉGYSZÖGLETES KERÉK
PROBLEMS