1992. július
Fizikai Szemle


TARTALOM

CONTENTS

 • A life path (R. Voszka's talk with academician I. Tarján)
 • Andrew F. Nagy: Az égitestek ionoszférája
 • A. F. Nagy: Planetary atmospheres, ionospheres
 • Szatmáry Károly, Tóth F. György, Vinkó József: Egy különleges kettőspulzár és a gravitációs hullámok
 • K. Szatmáry, F. Gy. Tóth, J. Vinkó: A peculiar double pulsar and the gravitational waves
FIZIKA MINDENHOL
 • Erdős Pál, Ernst Niebur: Fonalférgek helyváltoztatásának neurális alapja
PHYSICS EVERYWHERE
 • P. Erdős, E. Niebur: The neural basis of nematode worms' creeping
A FIZIKA TANÍTÁSA TEACHING PHYSICS
 • Gy. Radnai: The '91 Eötvös Competition
 • Tae Ryu: Új trendek a japán középiskolai fizikatanításban
 • Tae Ryu: New trends in teaching physics at Japanese secondary schools
 • Kovács Ilona: Fizikatanárok 6., centenáriumi őszi egyeteme
 • I. Kovács: The sixth Fall University Course for physics teachers
 • Gündischné Gajzágó Mária: A fizika tanítása a marosvásárhelyi református kollégiumban 1804-ig
 • M. Gündisch-Gajzágó: Physics teaching at the Marosvásárhely Reformed College up to 1804
ESEMÉNYEK
 • Nagy Márton: Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT) kovásznai tanári találkozója
EVENTS
 • Holicsné Csejk Gabriella: Beszámoló a kárpátaljai tanári egyetemről
NÉGYSZÖGLETES KERÉK
PROBLEMS
KÖNYVEK
BOOKS