1992. február
Fizikai Szemle


TARTALOM

CONTENTS

 • Plósz Katalin: Eötvös Loránd elveszettnek hitt levelei
 • K. Plósz: Some re-discovered letters of R. Eötvös
 • G. Plass: The accelerators of CERN
 • Szabó István: Az ajkai hőerőmű pernyéjének környezeti hatása
 • I. Szabó: Measurements on environmental effects of sole emitted by the Ajka thermal power station
FIZIKA TANÍTÁSA
 • Gecső Ervin-Marx György: Mit ér az iskola, ha magyar?
TEACHING PHYSICS
 • E. Gecső-Gy. Marx: On the reputation of Hungarian schools
AKADÉMIAI OSZTÁLYKÖZLEMÉNYEK PROC. OF THE DEPT. FOR MATH. AND PHYS. SCI. OF THE ACADEMY
 • Academia Europaea
 • Alkalmazott Fizikai Albizottság alakult az Akadémián
 • A new committee for Applied Physics in the Hungarian Academy of Sciences
 • The re-organization of the Central Research Institute for Physics (I. Lovas)
VÉLEMÉNYEK
 • Rádi Péter: Atomfóbia
OPINIONS
KÖNYVEK
BOOKS
NÉGYSZÖGLETES KERÉK
PROBLEMS
DOKUMENTUM
DOCUMENTS